CR Dream Team

#8R0VRQPU

53 495

49 / 50

Tw: CR_DREAM_TEAM🌍, Equipo competitivo 👨‍👩‍👦‍👦, Clan Top 💥, Grupo WA 📲, Cantera: CR DreamersTeam, #MasQueUnClan.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 495
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Mike
Phạm vi chiến tích 4 006 – 6 146
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 740
Elder 11
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Mike
#GQCJ89YC
13 6 146
2019-12-11 13:39:53
68
40
2 Co-leader
PixAguilar00
#YVVUUVC
13 5 777
2019-12-10 23:33:27
80
160
3
7
Elder
whateverluis
#GGVLGGGQ
12 5 605
2019-12-11 16:15:50
156
80
4
1
Co-leader
⚠️PoNcHo⚠️
#8Q8J9LP2
13 5 568
2019-12-11 15:42:55
744
320
5
1
Elder
AndresMora
#80JC0VJ2P
12 5 479
2019-12-11 05:18:14
180
0
6
15
Elder
Ninj4
#20RG8LU8P
13 5 455
2019-12-11 16:10:46
190
120
7
2
kevin joan
#CJ8CRU82
13 5 449
2019-12-11 15:19:01
218
240
8
1
wili25
#8Y0LUL8V
13 5 431
2019-12-11 13:54:15
251
240
9
3
Co-leader
Baars
#8022928J0
13 5 406
2019-12-11 15:52:35
200
200
10
3
$GOKU$
#8YR829GLR
12 5 389
2019-12-10 13:50:43
38
40
11
3
DuksOut4Harambe
#22YLU9P8P
12 5 372
2019-12-10 22:50:52
157
160
12
1
Pepemx
#RVP0U09
12 5 348
2019-12-11 15:32:49
0
120
13
1
☆David☆
#L0022LCV
12 5 315
2019-12-11 15:24:00
472
200
14
3
Co-leader
shaggy
#90CUY00R9
13 5 311
2019-12-11 15:27:14
579
280
15
4
JOSEYT
#2PQG2U9LJ
12 5 301
2019-12-11 07:53:04
148
200
16
2
Antonio C.
#QRQQ2YYU
12 5 301
2019-12-11 03:54:54
10
200
17
2
Co-leader
DDURON
#P9Q22Q2G
13 5 294
2019-12-11 00:22:14
50
160
18
5
Co-leader
Chico Popular
#L0L0GQCJ
13 5 285
2019-12-11 10:36:10
424
280
19
4
*Oscar Sann*
#VVJ9098C
13 5 229
2019-12-11 00:47:44
232
160
20
4
Elder
Max
#98RVRGVL
13 5 223
2019-12-08 18:24:00
0
0
21
3
E&E
#2P9L28YQ
13 5 179
2019-12-11 13:07:24
168
240
22
2
DarkLink ✖
#2JPV2RPQ
13 5 165
2019-12-11 01:38:57
40
120
23
2
TheReven94
#2PYQUP00L
13 5 154
2019-12-11 07:31:01
98
80
24
2
Elder
kevynxX
#UU2LVQP0
12 5 150
2019-12-11 13:24:51
236
160
25
1
xman
#J8J2YJG
13 5 105
2019-12-11 11:21:10
13
80
26
3
Elder
B.a.T.m.A.N
#U8PG228Q
13 5 084
2019-12-11 05:24:46
166
80
27 Co-leader
bombardero
#UYRVY99L
12 5 079
2019-12-10 13:25:42
50
80
28
2
GOKU BLAK 2
#20LPVCYCQ
12 5 065
2019-12-11 14:50:32
18
240
29
10
Co-leader
David271100
#QPPUY9GV
13 5 063
2019-12-11 13:39:30
88
40
30
4
Elder
omar
#JRVYYQP
13 5 059
2019-12-11 14:02:03
86
160
31
3
Elder
Jean B.
#9Y8J0ULP0
12 5 056
2019-12-11 12:26:03
78
80
32
2
JUAN CARLOS
#2L00JGQQY
13 5 038
2019-12-11 13:09:27
206
200
33
2
Elder
N25
#9JLV992P0
12 5 038
2019-12-11 14:50:08
254
320
34
2
Elder
LEJENDARIO
#2992RYPV8
12 5 036
2019-12-10 18:38:39
0
0
35
2
Charly_Jake
#8UQRJQ9J9
12 5 036
2019-12-11 11:33:48
58
80
36
1
Ovando :v
#200J2PPU
12 5 016
2019-12-11 16:23:29
166
220
37
1
Wyze Mxstery
#29PVYGJGV
12 5 003
2019-12-11 02:37:02
20
160
38
2
jisus
#QJPQ9CCL
12 5 000
2019-12-11 14:28:08
96
200
39
3
Co-leader
Lynch
#G88YY9UQ
13 4 993
2019-12-11 14:49:39
178
240
40
3
UltraRain
#2RR9PYCGQ
12 4 990
2019-12-09 11:50:15
18
0
41
3
rafeki
#2QCJCYUCV
12 4 960
2019-12-11 01:08:52
40
160
42
1
agente *_*♦
#2RP9U29YP
13 4 923
2019-12-11 12:49:30
76
0
43 EllaNoMeAma
#P80J8J008
12 4 816
2019-12-11 15:37:07
200
280
44 manta
#2GV2CU00
13 4 773
2019-12-10 00:52:57
26
40
45 Co-leader
hd170998
#28JUC90PU
13 4 716
2019-12-11 03:17:14
68
40
46 Elder
Ivan Heisenberg
#2UQUUYQ8Y
12 4 710
2019-12-07 19:03:08
0
0
47 LinaRN
#YYYLGVRQ8
10 4 697
2019-12-11 16:24:35
0
0
48 Co-leader
Sergio JCast ✌
#CLJG029L
13 4 578
2019-12-11 13:24:16
28
200
49 Co-leader
Tiznadete
#8QPL8YJ
12 4 006
2019-12-01 23:55:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord