EARTH X bolivia

#8QV0VUG

53 721

48 / 50

CLAN TOP OP dona se activo ayuds en las gerras y a romper culitos papus bienvenidos wsp77169986

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 721
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ebue
Phạm vi chiến tích 4 786 – 5 811
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 690
Elder 3
Co-leaders 41
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Ángel Torrez
#2UUJ8Y88P
13 5 811
2019-10-17 08:03:17
116
160
2 Leader
ebue
#28LU0UVRL
13 5 648
2019-10-17 03:28:05
90
240
3 Co-leader
Baltazar
#8LJYY9PC2
13 5 615
2019-10-17 13:15:04
798
320
4
3
Co-leader
£[email protected]$
#JG2U0GL0
13 5 607
2019-10-17 03:29:00
134
200
5
1
Co-leader
oscar
#V8Q8YJJY
13 5 531
2019-10-17 13:13:40
433
270
6
1
Co-leader
eduards
#R0GP20CR
13 5 518
2019-10-17 03:27:17
146
240
7
1
Co-leader
WALTS
#JUVCU998
13 5 471
2019-10-17 13:15:07
318
0
8
3
Co-leader
BLACK HELL
#9PJP2UCY
12 5 454
2019-10-17 04:53:40
69
80
9 Co-leader
Diego
#2989P92PJ
13 5 436
2019-10-17 13:29:28
354
400
10 Co-leader
DARK CLAN
#2YCURRJCP
12 5 436
2019-10-17 04:27:30
34
80
11
10
Co-leader
Dx_[BurgoS]
#U0YJG8VL
12 5 427
2019-10-17 02:06:47
146
120
12
4
Co-leader
☆Makotto☆
#8922LJQV
13 5 425
2019-10-16 15:19:45
67
60
13
9
Co-leader
1nfinity.
#Y9PG2082
12 5 414
2019-10-17 13:34:37
26
0
14
2
Co-leader
mauro palomudo.
#22JLCPRR2
13 5 404
2019-10-17 12:03:35
210
360
15 Co-leader
pride
#8LC0J9Q9
13 5 395
2019-10-17 12:34:31
621
400
16
2
Co-leader
《EFRAIN》
#22CRVUGL8
12 5 387
2019-10-17 04:54:17
102
190
17
4
Co-leader
jrey
#G0JRLPGP
13 5 368
2019-10-17 11:31:23
452
360
18 Elder
jotajotita
#829Q9GGUU
12 5 360
2019-10-17 05:42:32
384
240
19
3
Co-leader
◇G£[email protected]◇V◇F◇
#2GG2YV9PY
13 5 350
2019-10-17 04:54:31
264
200
20
3
Co-leader
trafalgar piter
#2Y80Y8G8C
13 5 332
2019-10-17 03:13:31
224
200
21
2
Co-leader
GEЯ∆ЯDO۵維加ツ™
#GPPGP8VU
12 5 317
2019-10-16 18:20:58
232
160
22
2
Co-leader
MAX
#8Y2C9P8P
13 5 314
2019-10-17 13:25:43
497
400
23 Co-leader
Gatito
#9RC09LRRJ
12 5 310
2019-10-17 12:35:36
128
440
24 Elder
Miguel Andrés
#CYU8R0YL
12 5 280
2019-10-17 08:54:09
232
240
25 Co-leader
pipito
#J800CVVQ
12 5 241
2019-10-17 00:15:20
78
120
26 Co-leader
alex
#YY00P98V
13 5 195
2019-10-17 12:44:28
252
280
27 Co-leader
G.VEGΔ™天堂▂ ▃ ▄
#U2C9PL2
13 5 178
2019-10-16 14:12:45
164
200
28 Co-leader
khali
#PQV0GYG9
12 5 153
2019-10-15 23:52:15
38
80
29
4
Co-leader
3RZ
#JCVUU9Y0
12 5 139
2019-10-17 11:18:34
88
240
30
1
Co-leader
canuto
#28PU2YY8U
13 5 130
2019-10-17 12:40:25
270
320
31
1
Co-leader
Frankinho
#9RPG20CY
13 5 127
2019-10-16 11:07:35
88
80
32
1
Elder
Saul-Gohst
#20LPJR0L
13 5 121
2019-10-17 13:01:19
198
160
33
1
Co-leader
yoel wolf 1
#UCV2JCQP
11 5 113
2019-10-17 03:18:44
312
240
34 Co-leader
MiKeL
#8JV09QU9
13 5 105
2019-10-17 13:09:12
384
400
35
1
Co-leader
D1360
#PGRQ8YJ2
13 5 098
2019-10-17 10:41:13
21
80
36
1
Co-leader
Ekisde
#222JL8Q
13 5 090
2019-10-17 11:24:01
293
250
37 nanito
#PQR0JP8U
12 5 045
2019-10-17 05:09:32
96
160
38
4
Co-leader
Mr. CrisStyle
#299G0GV80
12 5 019
2019-10-17 02:29:16
80
200
39
1
messias
#2RQPUCRUV
12 5 017
2019-10-17 12:55:30
284
320
40
2
Co-leader
Marceandrea92
#QL0JR0J
13 4 967
2019-10-17 01:33:08
98
120
41
2
Co-leader
Gêrârdö۵베가۵ヅ™
#88Q00ULL
12 4 962
2019-10-16 18:21:57
78
120
42
1
Co-leader
""**sheiven**""
#28Q2JQCYJ
12 4 954
2019-10-16 16:53:00
124
160
43 Co-leader
lord luis
#2G9PPYCCP
12 4 927
2019-10-17 13:29:30
315
400
44 Co-leader
OSCAR
#2V2R2V2Q8
12 4 905
2019-10-11 20:18:38
0
0
45 Co-leader
♤G€[email protected]♧V♧F♤
#QYGPVVQ
12 4 860
2019-10-16 19:13:13
80
120
46 Co-leader
ßrûNø ßênjâmîN
#GYRLUP
13 4 844
2019-10-17 02:28:02
242
240
47 Co-leader
pablogvalen
#2QR8UG2U
13 4 833
2019-10-15 10:36:14
30
40
48 Co-leader
taZZ loKO
#9CPQYYQY
13 4 786
2019-10-11 11:01:09
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord