#Wal ☇

#8QU8G9VP

50 809

50 / 50

#wal⚡Es wird nach aktiven Spielern gesucht !Zusammen sind wir stark ! Alle müssen spenden! Viel Spaß :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 809
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader <(Claudio)>
Phạm vi chiến tích 4 012 – 5 669
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 788
Elder 3
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Lucastein15
#2LJL82RCR
13 5 669
2020-02-21 18:51:08
305
310
2 Co-leader
Leonie
#2000CRV2P
13 5 430
2020-02-21 20:02:58
589
400
3
1
Co-leader
CoC
#2GRJPG0V
12 5 317
2020-02-21 23:11:39
321
80
4
1
Leader
<(Claudio)>
#2UGJPYC0U
12 5 311
2020-02-21 16:41:33
368
400
5
1
MastSchlaui 2.0
#2Y00R0QCC
12 5 303
2020-02-21 20:49:01
369
240
6
1
Pfannkuchen
#R820CJU9
11 5 281
2020-02-21 20:42:35
205
280
7 bobby
#9V2GUP9R
13 5 229
2020-02-22 02:00:10
662
500
8 Insomzia
#R29UY0YR
12 5 197
2020-02-21 20:00:22
82
200
9 Elder
sunspower01
#29LC220UQ
13 5 184
2020-02-21 19:00:41
455
400
10 Co-leader
great
#8GUPUQUV2
13 5 177
2020-02-21 21:57:44
569
520
11 laurenso
#8GC0RCGV
12 5 113
2020-02-21 10:42:08
210
240
12
1
REBO
#PLPJCC89
11 5 104
2020-02-21 23:00:39
321
400
13
1
Juji
#RPY2CU02
11 5 094
2020-02-21 20:45:14
127
320
14 LordBlattsalat
#P0Y0Y00R
11 5 073
2020-02-21 19:31:27
253
400
15
2
david
#92LCYCLUU
11 5 020
2020-02-21 21:39:17
320
0
16
1
Rockstar Freddy
#JG9CJUQ9
11 5 014
2020-02-21 19:28:34
134
160
17
1
NoMercy
#YLLRGV229
10 5 009
2020-02-21 23:01:03
208
520
18
2
Simi XD
#8PGURQGV
11 4 992
2020-02-21 12:21:25
106
160
19 marcel
#Y9R89PUQ0
11 4 959
2020-02-20 10:43:57
18
160
20 slimsleepy
#9RJY228G8
10 4 952
2020-02-21 23:12:42
397
400
21
2
Apored
#2UPQ88U2
11 4 938
2020-02-21 17:39:39
11
0
22 DerPartypopper
#PG22UGQR
10 4 920
2020-02-22 00:59:43
493
360
23
2
Leon
#YQV0Q2LJ9
10 4 918
2020-02-22 04:29:16
506
520
24 Semi
#2LY8C82PQ
12 4 893
2020-02-19 16:30:01
64
80
25 Co-leader
fighter
#8Y0LY2JVP
13 4 884
2020-02-21 21:20:43
332
440
26
1
LOL LOO
#292GRQURP
13 4 872
2020-02-21 18:45:55
230
360
27
4
Elder
panda098
#9LR2JUGUQ
11 4 858
2020-02-21 20:37:51
56
160
28
1
Pr0blemoderWAS
#2U8PV0VG0
10 4 852
2020-02-21 16:55:08
265
200
29
1
Bim
#9298CC80L
11 4 842
2020-02-21 07:32:15
64
120
30
4
Lifa
#LUV9LGRYP
9 4 822
2020-02-22 01:00:10
446
434
31
1
indra's
#809UJCRLY
11 4 820
2020-02-22 00:32:32
96
400
32
2
luk
#RUL8P920
11 4 709
2020-02-21 19:13:19
363
280
33
1
elias 7
#2PLRJYC0R
10 4 646
2020-02-18 13:20:44
62
120
34
1
lqrnz
#2JL0LCGP9
11 4 604
2020-02-21 22:53:48
466
360
35 boss
#PR0QGRYCC
10 4 541
2020-02-19 07:19:31
8
80
36 mac
#9JPQCUJ0G
9 4 539
2020-02-18 18:56:08
0
0
37 Z0mb3y
#82VC22PG
11 4 514
2020-02-20 17:30:50
0
40
38 IDNOOB
#V8LRJRP9
10 4 437
2020-02-19 10:18:55
30
0
39 Co-leader
LEON
#9228CPP22
11 4 422
2020-02-20 16:47:37
69
120
40 Panda Kartoffel
#8PQUUL0G
10 4 419
2020-02-21 12:11:56
143
80
41 DavidNY10
#R2880Q2U
11 4 403
2020-02-21 20:34:57
476
160
42 King of Clash
#2V2GCVLUV
10 4 392
2020-02-18 11:06:01
82
80
43 DENNISCHALKENYC
#8LQCYRY90
9 4 331
2020-02-20 14:15:10
102
40
44
1
Kimi_HD08
#LQQC9QJQJ
9 4 311
2020-02-21 19:35:14
426
280
45
2
Waffel_Marlon
#9VPV8CPP8
9 4 306
2020-02-21 21:15:22
91
40
46
2
Co-leader
Jerhun
#2Y9R8Q288
12 4 266
2020-02-21 20:48:56
182
40
47
1
[email protected]
#PGY0L99
10 4 259
2020-02-21 17:22:24
0
24
48 kaaan
#PPGYR8GUV
9 4 181
2020-02-21 14:01:53
95
240
49 Brisbane92
#PG0CRVQ9R
11 4 116
2020-02-22 02:33:51
242
250
50 gery
#L9J2QJURL
9 4 012
2020-02-21 23:38:40
369
360

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord