Q8

#8QJ990YQ

46 924

44 / 50

حياكم الله جميعاً ، التفاعل والمشاركه اهم شي 🔴 المشاركه بالحرب اجباريه على الجميع 💥 المخالفين طرد بدون انذار 💥 🔴

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 924
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader بو علي
Phạm vi chiến tích 4 203 – 5 367
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 200
Elder 26
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
بو علي
#CUVGRVPG
13 5 367
2 683
1128
440
2 Elder
alrashed_q8y
#2LQ9LPQ9R
13 5 022
2 511
70
240
3 Elder
ilmeeesh
#PQJUG2YL
13 5 011
2 505
384
0
4
2
NUCLEAR
#PR9G9802
13 4 946
2 473
816
480
5 Elder
ali315
#GQ9GL8LP
13 4 920
2 460
508
400
6
7
Elder
takome
#20J992VL
12 4 864
2 432
326
360
7
1
Co-leader
❤️ MAN_UTD ❤️
#8QCUJ92VC
13 4 834
2 417
520
440
8
4
Elder
BaZoOoKa
#8VYPQGRVC
13 4 833
2 416
478
440
9 Elder
BarrakAlyaseen
#G9PC2C29
13 4 819
2 409
30
80
10 Y_ALQUDAIHI
#8UL9YQCP
13 4 812
2 406
434
400
11 عيسى القحص
#9P0VUP88
12 4 777
1 194
570
360
12
6
Elder
aki
#82PV29LR2
13 4 756
1 189
336
400
13
1
Elder
A_al36roozy
#2822RQ92L
13 4 737
1 184
36
120
14
1
Elder
zezo
#2V2YUQJRL
13 4 707
1 176
330
0
15
3
Elder
HoolaKo
#8CLR0Q8P
13 4 701
1 175
234
440
16 The dark knight
#Q29PCGQ2
13 4 685
1 171
362
400
17
10
Elder
❤️ALFAISAL❤️
#8RPL0YGU9
12 4 681
1 170
792
320
18
1
Usef
#222CYL2YJ
12 4 674
1 168
54
240
19 Elder
hamany
#V9JC29QL
13 4 659
1 164
174
240
20
1
⚡️Fawaz⚡️
#80CG8C2J9
12 4 630
1 157
523
160
21
1
DesertStorm
#9QYYG2U0
13 4 629
555
252
280
22
3
Elder
MR.nram
#8CCCJCQ2
13 4 628
555
168
320
23
3
NaZY991
#2Y9P2PJV8
12 4 627
555
44
360
24
1
Elder
زيدان
#YPJJ900V
13 4 624
554
156
480
25
1
Elder
TAMICO-85
#20RULPP0R
13 4 621
554
356
240
26
7
Elder
mohammad81
#RV82PL0U
13 4 606
552
482
400
27
1
Elder
DeathStrocke
#22ULGQUJ2
13 4 568
548
0
80
28
1
Elder
Omani_99
#880G98L2
12 4 558
546
80
240
29
3
McSafar
#2GUGRLLUG
13 4 550
546
301
440
30 Co-leader
أبو سلطان
#9R9GRCYR
12 4 544
545
316
280
31 Elder
alry7an5
#PLPLPJ8U
13 4 538
453
314
360
32
5
.. CHIEF ..
#9PPVLG0JL
12 4 507
450
208
480
33
1
Elder
Dentista
#P09JPLLR
13 4 498
449
40
240
34 Co-leader
ar_71
#8V0YJUCRQ
12 4 474
447
140
360
35 Co-leader
بوسعود
#2YLRG2UVY
13 4 463
446
388
400
36
1
Elder
silverq8
#2VV8P2GJL
12 4 437
443
164
280
37
1
Elder
HARDY
#8U0J2PJUR
13 4 421
442
268
480
38
1
Elder
Abdullah
#PC209P9C
13 4 403
440
156
320
39
3
Elder
((العمدة))
#8R0RJ2Y0
13 4 389
438
308
440
40 Elder
النيباري
#QP8882G2
12 4 375
437
0
80
41 Elder
بوحيدر
#2R0U8LC9V
13 4 324
129
394
440
42
1
OmarAlyaseen
#9QLPJVUQU
12 4 262
127
110
280
43
1
الخضر
#2QCCUUV8
13 4 261
127
336
440
44
1
Co-leader
أبوعبدالله
#9Q9VPUYP
13 4 203
126
747
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord