A House Divided

#8Q2GGPPY

52 337

49 / 50

☆ 24/7 War Clan ☆ 1 War + 25 Donations a Week Plz ☆ ☆ 5000 Cups & Lvl 11+ to Join ☆ USE ALL WAR ATTACKS! ☆ 2 Trades at Once ☆

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 337
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader G01d3n
Phạm vi chiến tích 4 268 – 6 125
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 610
Elder 26
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
G01d3n
#2YGJV8RVJ
13 6 125
2019-09-16 12:47:52
56
40
2 Elder
agriffay
#2J98UUJCY
11 5 461
2019-09-15 19:09:54
0
0
3 Elder
Donny
#2CYURYLJ
12 5 460
2019-09-16 03:41:27
48
0
4 Co-leader
Joe
#9QYJYRPUQ
12 5 448
2019-09-16 11:20:45
90
40
5
2
Co-leader
dRaz
#C8YRCLV
13 5 405
2019-09-16 12:35:03
37
70
6
1
Co-leader
jch3
#2JQ92LGQ
13 5 397
2019-09-16 03:49:38
8
0
7
1
Imzy
#P8QUUJQL
12 5 351
2019-09-16 06:29:29
8
40
8
10
Elder
The Jiggler
#982J00JG
12 5 312
2019-09-16 04:18:40
40
40
9
1
Co-leader
Nick
#QGQ0GURR
12 5 259
2019-09-16 05:40:45
10
40
10
1
Co-leader
woody
#8LJCYY08Q
13 5 251
2019-09-16 03:00:25
10
10
11
2
Elder
P1ayer1337
#2V08L8L0
11 5 236
2019-09-16 12:07:56
48
80
12 Karim
#8YLQ89R
12 5 235
2019-09-16 10:45:38
28
80
13 Co-leader
Drazilla
#2CP9L8PL
13 5 229
2019-09-16 12:30:16
68
80
14
3
Elder
D1RTNAPZz
#2CCRYQ822
12 5 205
2019-09-16 11:33:26
50
40
15
1
Elder
lem
#CUJQJ8VV
12 5 200
2019-09-16 12:16:37
46
40
16
10
Elder
Deadman_Walking
#9PPJVRPL
13 5 182
2019-09-16 08:23:17
134
80
17
2
Elder
AK47_Boy
#9QQ2VYRY
13 5 178
2019-09-16 07:52:09
78
80
18
2
Co-leader
Godly 1
#89CQ9LLRV
13 5 177
2019-09-16 01:00:20
10
0
19
1
pacfic
#98J9GULPU
12 5 177
2019-09-16 06:00:30
68
0
20
2
Elder
FP Cali562
#29V2QQCJ2
11 5 120
2019-09-15 17:10:50
0
0
21
2
Elder
Phil McKracken
#8U0J8R0V
11 5 101
2019-09-16 11:49:19
18
80
22
1
Elder
JJR3
#YP0C0GJ
12 5 073
2019-09-16 12:59:54
84
0
23
4
Elder
AceXCVI
#982PUJCQ
13 5 064
2019-09-16 04:10:40
10
40
24
2
garlak
#82RPL800U
12 5 045
2019-09-16 12:03:46
108
80
25
1
Elder
.::Hell Hunk::.
#2VJYGYU8
13 5 031
2019-09-16 07:25:10
30
40
26
1
Elder
Alpha W
#LUUL0U2P
12 5 031
2019-09-16 00:25:42
20
0
27 Sampie
#Q98QVLVQ
11 5 005
2019-09-16 10:54:38
68
80
28 RK Bawnd
#2JPL8PU8
12 5 001
2019-09-16 08:15:17
20
80
29 Elder
khaled egypt
#9Y2R2UJ20
12 4 989
2019-09-14 18:58:56
0
0
30 Elder
Chavis
#2YP8J2VG
12 4 984
2019-09-16 07:19:57
26
40
31
2
Elder
MrArias
#RGRULL22
11 4 971
2019-09-16 11:38:26
48
10
32
2
Elder
$Bands$
#9LLCPGQCG
12 4 966
2019-09-16 11:11:13
54
40
33
2
Jono1903
#8YLYCGYRY
11 4 964
2019-09-15 10:23:41
0
0
34
2
Elder
chriswarrior1
#22PVGYQR
12 4 958
2019-09-16 04:06:21
0
40
35
4
Co-leader
Sarge0101
#888YPQ9U
12 4 916
2019-09-16 11:43:47
58
40
36 Elder
cammy
#2Q8C9PVLR
12 4 892
2019-09-16 10:54:15
8
0
37
2
Elder
Rudy
#8RGPJUR
13 4 888
2019-09-16 07:15:12
26
40
38
1
Elder
PrinceOfSowKnee
#PPJC0PCUP
11 4 845
2019-09-16 11:09:10
36
40
39
1
Mo
#98G8CY9J
12 4 814
2019-09-12 02:01:06
0
0
40 Elder
Billboardimus
#8YGULJGQC
12 4 660
2019-09-07 02:22:25
0
0
41 Danny
#YJPGJ29R
11 4 652
2019-09-15 23:38:21
0
0
42
1
Bloodletting
#P0R8QRG0R
12 4 606
2019-09-16 08:17:59
48
40
43
1
Ahmed
#2Y82VRUU0
11 4 600
2019-09-15 20:48:29
0
0
44
1
Elder
Gfy
#PR8998CGY
11 4 571
2019-09-16 07:10:11
36
40
45
1
Elder
Sihan
#90UQ90G2
12 4 566
2019-09-16 02:40:53
0
40
46
1
Elder
CoRey
#9U92GRPJ2
10 4 431
2019-09-16 12:51:41
75
40
47
1
ThatSweatyKid
#8Y0Q8P0JJ
11 4 388
2019-09-15 06:44:03
0
0
48
1
Jacs
#9R28UJ0L
10 4 296
2019-09-16 01:15:15
0
40
49
1
Fried Rice
#LPLPLG92
10 4 268
2019-09-15 16:27:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord