clash addict

#8PYY902

51 532

47 / 50

nekhla city 🌴 just do it 👊

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 532
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader djef
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 680
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 816
Elder 15
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
yousario
#8GJ2QP8R
13 5 680
2019-10-22 18:15:34
186
160
2 Co-leader
Ayb
#2QUV2888L
13 5 605
2019-10-22 19:32:13
148
160
3 Co-leader
mahdi
#2VVUJYUR9
13 5 454
2019-10-22 20:33:34
180
160
4 Co-leader
manou
#2C8Y2CGCR
12 5 386
2019-10-21 18:48:55
80
50
5
4
Scorpion
#2UVLU0QGQ
12 5 319
2019-10-22 21:59:41
110
120
6
2
Elder
walid
#8YJU98V08
11 5 290
2019-10-23 00:03:44
106
160
7
2
Co-leader
ELHADI DADI
#P9C9QGYY
13 5 282
2019-10-22 10:53:53
156
0
8
1
Co-leader
spirit
#2CL9L9J9G
13 5 276
2019-10-22 18:39:43
276
120
9
3
Co-leader
bob jr
#28RR99J2Q
12 5 257
2019-10-22 15:01:46
30
120
10
11
Elder
ayoub billitchy
#8C9JRJGP2
11 5 212
2019-10-22 22:44:28
68
200
11 Barbossa
#9CG0YU0CU
11 5 206
2019-10-22 22:40:40
157
160
12
2
Elder
muslim for ever
#YQ9PRYJC
13 5 173
2019-10-22 12:53:36
64
80
13 Elder
aaa
#90CJLQU8
12 5 163
2019-10-22 22:34:30
50
0
14
5
ziram
#YP0288CG
12 5 161
2019-10-22 19:59:56
110
160
15
5
Elder
thornabeo
#29P00QQ9Y
13 5 141
2019-10-23 02:47:40
242
200
16
1
nabil k
#9QV0GJ8L
12 5 138
2019-10-22 22:43:43
30
56
17
1
Co-leader
maba
#V0JL8CVP
12 5 129
2019-10-22 20:23:31
240
200
18
6
Elder
si rabi3
#9Q899VUU2
11 5 120
2019-10-22 22:58:12
10
80
19
1
moustafa
#8VYRVV0P8
12 5 120
2019-10-22 23:29:19
217
200
20
3
Co-leader
amine R
#800YRYL0C
12 5 116
2019-10-22 07:35:56
21
0
21
2
Elder
si rabi3 tes3a
#922UGRJY8
12 5 096
2019-10-23 01:31:20
98
170
22 Leader
djef
#2C2YUV228
12 5 057
2019-10-22 18:09:10
0
0
23
1
Elder
Lointainegalaxy
#9QUC09YU
12 5 056
2019-10-22 19:23:48
146
0
24 Demon•|•Battle
#898UU0LY9
11 5 043
2019-10-22 21:09:42
10
0
25
5
Elder
raouf
#8CCGLYJ8Y
12 5 041
2019-10-22 19:46:21
40
80
26
1
toumi
#2UVP0GYVJ
11 5 026
2019-10-23 00:05:15
168
200
27
3
jackob
#9UQ9RCVYV
10 5 026
2019-10-22 23:41:53
10
40
28
2
hakou
#282VLG2JC
13 5 013
2019-10-22 17:46:07
280
160
29
1
man
#2VCQVRUPY
12 5 000
2019-10-22 12:52:53
71
120
30
3
Elder
Sadam
#2CLV2U2LG
12 4 952
2019-10-22 18:20:50
40
0
31
2
samy
#2R9RCG92
12 4 931
2019-10-22 20:49:47
20
40
32
1
sliman rm
#8VQQCLVR
11 4 919
2019-10-22 19:59:27
40
80
33
1
Elder
kouba
#9YLYVQJPG
12 4 911
2019-10-22 22:03:59
50
0
34 soufiane
#9V290RU2G
10 4 878
2019-10-19 17:57:16
0
0
35
1
Co-leader
Dexter
#808CCG9YR
12 4 861
2019-10-09 05:32:22
0
0
36
1
chinui
#RJYC99UQ
11 4 849
2019-10-22 17:39:58
40
80
37 Elder
♣️Haidar KH♣️
#8G2PVVP0J
12 4 845
2019-10-22 18:33:59
40
120
38 ishak
#2CJ9R9LY0
10 4 811
2019-10-17 22:34:39
0
0
39 Co-leader
kkop
#2CPUPR2RU
11 4 809
2019-10-18 09:46:35
0
0
40 Elder
NAZZZ
#CVU8P29L
12 4 791
2019-10-23 01:43:48
144
180
41 Golem
#8G0ULPPLQ
11 4 598
2019-10-12 06:13:20
0
0
42 OUSS
#Y0920VJJQ
9 4 557
2019-10-22 21:20:50
128
160
43 Elder
walid 1987
#GQ0922JG
12 4 471
2019-10-15 20:59:25
0
0
44 Co-leader
zvingou
#2YUPUU0
13 4 461
2019-10-19 20:32:16
0
0
45 Co-leader
mokrane
#88JCG90P
13 4 001
2019-09-28 17:12:24
0
0
46 Co-leader
Bob Pvp ilay
#89V2L0JG2
11 4 001
2019-09-30 04:23:42
0
0
47 Co-leader
El ouab
#J0JQG2R0
12 4 001
2019-09-29 11:47:40
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord