Ponchos Rojos

#8PY292VG

55 411

46 / 50

Bienvenidos. Reglas⚠️:Respeto, 5300🏆, Actividad constante🌀, Donaciones e intercambios internos♻️

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 411
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader CrissaÖ™️
Phạm vi chiến tích 4 465 – 6 325
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 965
Elder 12
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Dravich
#QLU8Y9C0
13 6 325
2020-01-27 19:48:40
116
105
2
1
Leader
CrissaÖ™️
#809LYL2V0
13 6 106
2020-01-27 17:16:56
106
40
3
3
Elder
josemaxe10
#UUGR0PQQ
13 5 843
2020-01-27 15:53:31
76
0
4 Elder
klowamanin
#8228YQ2R0
12 5 797
2020-01-27 19:13:42
70
40
5
3
Co-leader
mike
#2CY2C90JJ
13 5 749
2020-01-27 19:00:06
148
80
6
3
popeye
#9J9QPQQU2
12 5 742
2020-01-27 14:57:10
132
80
7 [email protected]
#8C009YPUR
13 5 736
2020-01-27 03:38:14
102
40
8
3
Sebastian45x
#92P8RLU2
12 5 735
2020-01-27 11:02:58
38
40
9
1
Co-leader
ČHRIŚ☃
#9Q0JJQYQ0
13 5 661
2020-01-27 18:04:30
100
40
10
8
Co-leader
anghelo
#VU99V20
13 5 648
2020-01-27 18:28:39
38
40
11
2
Alex553
#9R0R9QYVC
12 5 634
2020-01-27 16:10:52
70
80
12
1
Co-leader
Moqorro
#2QUR9LRPG
13 5 624
2020-01-27 19:17:19
66
40
13
2
Elder
HUAS
#P2RCC0YL
13 5 604
2020-01-27 05:24:57
38
40
14
2
BLACKSHARK
#98QLUJ0PJ
11 5 601
2020-01-27 19:51:10
10
40
15
2
Co-leader
Bigo73s
#2RJVGC98L
13 5 567
2020-01-27 02:36:48
0
40
16
1
Demian
#9CPG88JQ9
12 5 500
2020-01-27 19:15:47
0
0
17
3
Co-leader
ice
#2JP2YP9U9
13 5 495
2020-01-27 19:03:52
100
60
18
2
janee
#2JVJU2VY
12 5 476
2020-01-27 01:02:52
30
0
19
2
oscuro16
#90RR0LUQY
12 5 469
2020-01-27 19:55:23
96
80
20
4
Elder
Tiger B
#9RU02Y8RY
11 5 462
2020-01-27 17:18:35
108
120
21
2
gabocalbi #13
#9U82J9Q2
12 5 436
2020-01-26 21:40:43
0
0
22
4
Elder
maguila
#98G0R80U
13 5 415
2020-01-27 18:23:11
80
80
23
1
☃ČHASQUITAŚ
#8GRVJ8VJL
12 5 387
2020-01-27 17:47:28
11
80
24
1
Elder
MagicMike
#8PU8CRP9U
12 5 381
2020-01-27 19:01:12
98
80
25
3
JOBESUVA
#2VQ90QUR
12 5 343
2020-01-27 19:54:00
0
0
26
1
wusap
#2YP88VGYL
12 5 312
2020-01-24 03:52:47
0
0
27
5
Elder
Nerd Electrico
#2CQQJQY8J
12 5 285
2020-01-27 17:28:20
0
80
28 ClasherSong
#20VCJ8VPU
12 5 254
2020-01-27 12:39:49
16
80
29
2
Co-leader
./lord J D C/.
#2PUVG99R
13 5 243
2020-01-27 10:43:06
68
40
30 Co-leader
Lu
#98JLV80J
13 5 218
2020-01-26 04:34:00
0
0
31 Cristian
#8JVJJPRVG
12 5 215
2020-01-26 20:00:22
0
0
32
3
长河落日
#8JQ0QYYGR
11 5 204
2020-01-27 16:19:16
0
80
33 julhiño
#99CCJ0GJP
11 5 189
2020-01-27 03:03:21
0
40
34
2
Elder
[email protected]
#82P0GPPPJ
12 5 177
2020-01-27 02:26:50
0
0
35
2
Elder
Gory
#8LP2Q0GC9
12 5 162
2020-01-27 18:00:07
18
40
36
2
Elder
maryork
#9LQUC89LG
12 5 137
2020-01-27 17:35:28
104
80
37
2
Elder
Wewoncito
#2URYR9V
12 5 119
2020-01-27 13:28:36
38
40
38
5
Elder
J. J. S. M.
#8L9UY2LL8
12 5 116
2020-01-26 23:58:34
0
0
39 ✴Nando™✴
#LURQYCQ
12 5 077
2020-01-26 22:59:08
0
0
40
1
juanxD
#YUUCGVUGG
10 5 066
2020-01-27 19:48:25
20
80
41
1
6.7.2017.loza
#89YL80LYJ
12 5 043
2020-01-24 17:56:49
0
0
42 suarez
#2P8JRUCPR
11 5 035
2020-01-27 16:00:49
8
40
43
5
Shirogige
#P8J9RG9PV
11 5 014
2020-01-27 13:32:16
40
80
44 Co-leader
Viruzz
#88VJLVPQ
12 4 571
2020-01-27 02:47:51
20
40
45 m/m
#Y9UPJLG8Y
10 4 570
2020-01-25 21:05:07
0
0
46 CHEETOS
#YJVJYV2UC
10 4 465
2020-01-25 23:10:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord