50 Kings UAE

#8PR8GUPY

45 244

49 / 50

Top 100 UAE Clan/Like our FB page 50 Kings UAE - Please be active in wars and donation will promote accordingly. thanks

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 244
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Princess Amina
Phạm vi chiến tích 4 017 – 4 838
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 172
Elder 12
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
karom
#8L80YLUG
13 4 838
2 419
579
440
2 Leader
Princess Amina
#8YQ8LR09G
12 4 803
2 401
527
800
3 ImDarkAngel
#JL2YVCU
13 4 762
2 381
252
240
4 Co-leader
Mokh
#CC92VQG8
13 4 660
2 330
340
40
5 Co-leader
Mahdi alaydi
#RL8GLC28
12 4 645
2 322
634
520
6 Elder
Ahmad_Hajyehya
#28Q08JQV0
12 4 628
2 314
429
600
7 XxAyhamxX
#28VPUGUU0
12 4 624
2 312
192
400
8
3
Co-leader
Totti
#CQVQCP2C
13 4 623
2 311
1029
720
9
1
Co-leader
SilveR
#QVP09L
13 4 618
2 309
798
600
10
1
elitron
#Q02JC0YY
12 4 559
2 279
280
640
11
2
aniket
#280RLJJC
12 4 554
1 138
112
160
12 Co-leader
elmagnoon
#YQVYY2V8
12 4 544
1 136
194
440
13 elshehhi
#Y8RQCGUU
12 4 544
1 136
40
40
14
4
Elder
T_93
#80VQ2C8J
13 4 534
1 133
1134
600
15 ahmad
#2UG8LVL
13 4 520
1 130
0
40
16
2
Co-leader
capyounis
#YVG8ULC
13 4 506
1 126
158
240
17
1
Rodri9oG4merG0D
#8GRR98PP2
12 4 500
1 125
287
520
18
3
Elder
ㅕㅏ
#8QG9RP99L
12 4 484
1 121
276
800
19
1
Elder
Matrix
#92LU2QLR
11 4 425
1 106
534
600
20
1
Mody
#LV0RRJPP
12 4 423
1 105
38
80
21
3
TheDud3
#PJ2PPGG9
11 4 401
528
200
160
22
5
Dark Knight
#CL28VGJ2
12 4 379
525
298
360
23
2
Elder
DareDevil22
#282VLQVP
12 4 367
524
354
480
24
4
simo
#8LQ8YPC09
12 4 348
521
104
40
25
2
Elder
nakhleh
#LPJ0RQC2
13 4 345
521
696
590
26
1
Co-leader
yasi
#82QLLLQJG
12 4 339
520
524
560
27
5
mohammad
#LJ8RYLP
13 4 330
519
372
600
28
2
Co-leader
yazan almomani
#82J0LPVL
13 4 324
518
1750
800
29
2
Elder
Dom
#2JY0RU9Y0
13 4 323
518
1040
720
30
7
hassanmekawy
#8YJ9RY0PQ
11 4 316
517
213
600
31
2
TBT
#99R0YL89R
12 4 311
431
18
40
32
2
light my churot
#RJL89CPQ
11 4 307
430
132
200
33
2
Elder
IC'tS
#8R9QY8JQ8
11 4 303
430
420
560
34
6
sam
#9CPC8RPL
12 4 300
430
176
320
35
11
Ark
#VRLUQVLV
12 4 291
429
100
120
36
4
Elder
M7md Al-Momani
#82UL0Y8U
13 4 282
428
616
552
37
4
Elder
TheNightWalker
#98LVRQ8U
12 4 278
427
866
560
38
4
captain
#9YUYPPJR0
11 4 274
427
10
40
39
4
faisal
#82VUCUJP
13 4 273
427
20
80
40
2
Elder
mahdima
#8YGPRVRQ9
11 4 254
425
106
240
41
2
407733
#8QGUQG8L0
11 4 245
127
72
440
42
1
Co-leader
Mohamed Hamada
#2PLLUULQP
13 4 233
126
0
0
43 23231
#2QVCJRVY
12 4 229
126
1116
630
44
8
anxio
#8QP2LVJG8
11 4 187
125
10
0
45
3
Elder
II-MjoOod-II
#8VRLJU0
12 4 182
125
481
400
46 Alvarez
#9Y89JP8LQ
12 4 095
122
924
680
47
2
HASAN CAN
#89YQPQV00
10 4 091
122
0
0
48
4
Rubio
#9CPY8G2CP
10 4 082
122
277
400
49
2
AMAFI ALONE
#GR0VVL0G
12 4 017
120
20
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord