Khaos eSports

#8PGYVGYU

61 559

49 / 50

🇪🇸CLAN COMPETITIVO💀ESPAÑA🔝 TW🐦@esportskhaos,SponsorTW🐦@NewElitePR➡50♻ Branch Khaos eSports 1. 🔝™️ PB:+6300.

Collecting cards! Ends: 2019-07-18 18:32:51
Trận đấu 19 + 25
Participation 18 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
C̺͆r̺͆i̺͆s̺͆17 1 / 3 467
HappyS 1 / 3 495
⚫KS ALEX⚫ 1 / 3 495
Andre$ 1 / 3 495
Franci99 1 / 3 935
bogdan 3 / 3 1401
GranSergiotidas 3 / 3 1401
Steph 3 / 3 1485
whoisjavi'sking 3 / 3 1485
oscarpi 1 + 2 / 3 1869
Kkaoz 1 + 2 / 3 1980
Sawarma 1 + 2 / 3 1980
grosker 2 + 1 / 3 2337
♣️ֆʀ.ɬʊʍɮασ♣️ 2 + 1 / 3 2475
Tito® 2 + 1 / 3 2475
Royale 3 / 3 2970
Joselu 3 / 3 2970
RUPEGAMER23 3 / 3 2970

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord