Aussie Hunters

#8PGQYV2

48 511

40 / 50

🔥Official Aussie Hunters🔥 Top 200 Aussie Clan. 3800+ Players. Must Complete War If Participating. 200 donations per season mim

At war! 3 / 17 battles remaining! Ends: 2019-08-23 02:19:00
Remaining Left Trận thắng Crowns
기동대
#QJ2L8VY
4 8
(12)
13
(17–25)
Aussie Hunters
#8PGQYV2
3 6
(9)
11
(14–20)
PECHUGAS DE ORO
#Q9YUV
6 6
(12)
10
(16–28)
Australia
#90092UJ9
4 5
(9)
10
(14–22)
Chingones Chile
#298YCR2J
6 4
(10)
9
(15–27)
Naughty Trận đấu Cards Collected
the real liam 1 1120 2/3
Baileybeast17 1 280 1/3
Mummsy 0 840 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
peasey 0 1487
King Royal 0 840
Mummsy 0 840 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
Hi 1 1680
ThePotatoKing 1 1189
p. e. k. a. 1 1189
leArner 1 1189
rick2g 1 1120
kobylebron 1 840
cool2525 1 840
i ko’d u 1 735
Winners Trận đấu Cards Collected
Heydog 2 891
Lunartac 1 1680
the real liam 1 1120 2/3
daica100 1 840
Baileybeast17 1 280 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord