Aussie Hunters

#8PGQYV2

48 846

41 / 50

🔥Official Aussie Hunters🔥 Top 200 Aussie Clan. 3800+ Players. Must Complete War If Participating. 200 donations per season min

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 846
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader peasey
Phạm vi chiến tích 3 162 – 5 564
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 052
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Tenac
#80LP0CYYQ
13 5 564
2019-06-18 12:50:12
202
160
2
1
Elder
shane
#229J82G0V
13 5 526
2019-06-18 09:20:43
222
160
3
2
Elder
Richard_yao
#QQR8G02C
12 5 365
2019-06-18 11:46:45
0
0
4 Elder
ShadowDragon
#2VGP922C
12 5 330
2019-06-18 12:41:12
166
160
5
1
Co-leader
lumpy
#28820JQ9Q
13 5 313
2019-06-18 10:42:15
290
120
6
1
Heydog
#8YYG2JYLV
11 5 305
2019-06-18 11:17:47
38
160
7
4
ThePotatoKing
#2PCR9LQC8
12 5 249
2019-06-18 10:39:14
64
80
8
1
enes23
#9Q2Y0GJ
13 5 225
2019-06-18 11:02:03
10
40
9
1
Leader
peasey
#28L0Q2GPU
13 5 154
2019-06-18 14:42:55
164
192
10 Co-leader
D1G1T
#2RY9PJU0L
12 5 095
2019-06-18 08:26:00
222
110
11
1
Elder
rick2g
#2V9LY98JV
12 5 008
2019-06-18 17:18:04
124
0
12
2
Will
#82LRQV0LG
12 4 987
2019-06-18 07:28:44
10
40
13
3
Josh2g
#998R2Y2
11 4 973
2019-06-18 10:37:01
18
112
14
1
MĨŔÚĹ
#PGRCVYY8
11 4 955
2019-06-18 07:41:29
24
40
15
2
evil king
#RPPYLVR8
10 4 930
2019-06-16 00:25:59
0
0
16
3
Elder
daica100
#8UGCUJRJQ
11 4 920
2019-06-18 12:17:32
68
40
17
1
Elder
Tree™️
#P0CUPL900
10 4 918
2019-06-17 06:04:38
18
40
18
4
lachie
#CR9Y0CU
11 4 887
2019-06-18 12:01:12
80
0
19
4
Mr123man
#2LQUJY80
11 4 853
2019-06-18 02:26:00
38
80
20 NoXious
#PYRUL9YG8
10 4 827
2019-06-18 13:21:56
114
200
21 ToXic
#P0CL8
10 4 792
2019-06-18 12:04:28
46
80
22
2
runstra8
#8P8U8VL
12 4 770
2019-06-18 16:17:26
196
160
23 Beauty
#22YG222V9
10 4 752
2019-06-18 16:35:23
0
40
24
1
Brewy84
#GC92GLPV
10 4 709
2019-06-13 12:45:17
0
0
25
1
slappy dangler
#28UGUG809
11 4 696
2019-06-18 01:47:06
28
40
26
2
King Ravid
#Q9CRUCCP
11 4 645
2019-06-18 15:49:59
118
140
27 Cheeky
#2RYQQQGU0
11 4 621
2019-06-15 03:20:09
0
0
28 jojo
#PCLQ9Q9RJ
9 4 592
2019-06-18 11:54:17
18
80
29 hugh
#8UG92JV
11 4 564
2019-06-18 08:59:57
0
0
30 SpoonYspoon
#J0PVJ82Q
11 4 560
2019-06-18 07:27:04
106
80
31 redballz
#PVVCCGU
12 4 532
2019-06-18 17:22:04
48
50
32 lolala74
#PYPUG8CVC
10 4 516
2019-06-18 17:02:42
20
0
33 _scott_h
#20P0G2229
10 4 476
2019-06-18 10:40:40
82
80
34
1
yoyo122234445
#P2VCGJJGJ
10 4 404
2019-06-12 07:54:00
0
0
35
1
ChaunCena
#9VPGY20
11 4 350
2019-06-17 09:51:35
10
40
36
1
Twitnuman3
#YGG829QY
10 4 230
2019-06-13 03:21:25
0
0
37
1
rusty.727
#22V829YRJ
11 4 150
2019-06-17 05:21:37
50
40
38
1
WT AUF E 100
#2Q2CRJJPY
12 4 118
2019-06-17 23:23:54
0
40
39
1
Elder
Daruma
#L9UPVLCU
11 4 069
2019-06-18 15:58:33
82
90
40
1
Co-leader
Aussie Bogan #1
#28G88Q89
12 4 001
2019-04-28 18:03:34
0
0
41
1
Đấu trường 10 sheild bros
#9LLCGRQVY
11 3 162
2019-06-18 07:41:33
38
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord