los fitipaldis

#8PG08PRR

46 551

46 / 50

el final del camino lo decido yo

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 46 551
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader SERLOTO
Phạm vi chiến tích 2 716 – 5 373
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 304
Elder 10
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
xNeoXz
#CJPRJ8L2
13 5 373
2020-01-17 19:20:09
229
76
2 Co-leader
불멸의천둥
#22JGQ2J9G
12 5 115
2020-01-17 11:21:16
294
120
3
1
야탑역
#2L2RV2U9Q
11 5 115
2020-01-17 09:47:36
425
330
4
2
lenar
#2UPRQC8LJ
11 5 091
2020-01-17 21:33:05
317
264
5
2
Co-leader
*POSEYDON*
#9L0G90QU
12 5 033
2020-01-17 07:24:32
78
80
6
1
Co-leader
txe
#Q002VCUJ
11 4 978
2020-01-16 18:22:33
60
130
7 Co-leader
vasco
#PYG00QQP
12 4 940
2020-01-17 14:08:06
126
190
8 samibe
#UVR9QJ0
12 4 919
2020-01-17 19:17:30
22
0
9
3
太屌没队友
#9LQ28PLJ
10 4 832
2020-01-17 13:05:09
39
410
10 Co-leader
MAX;)
#PJU8YQ00
10 4 787
2020-01-17 17:51:38
152
40
11 Elder
MadHatter
#989CYJ8VU
10 4 785
2020-01-17 15:36:02
34
0
12
1
MARTINCHU
#99Q9LUG92
11 4 715
2020-01-16 00:39:35
70
0
13
1
Co-leader
暹罗王国
#CLLRG80Q
11 4 694
2020-01-17 15:35:43
70
510
14
1
Elder
四菜一汤
#G28PLRU0
10 4 649
2020-01-15 12:44:54
0
0
15
3
siyamand
#8Q8RJQC98
12 4 626
2020-01-17 16:49:09
0
0
16 Co-leader
MistycGyal
#809QYUPC
11 4 611
2020-01-13 11:18:01
40
40
17 Co-leader
ivanzinholencia
#GLULCJ8C
11 4 598
2020-01-16 20:33:54
30
170
18
1
Leader
SERLOTO
#8JR8VGVJQ
12 4 586
2020-01-17 20:44:16
504
390
19
1
Co-leader
sr.maxuel
#2U928VLGU
11 4 551
2020-01-17 09:43:24
0
0
20
1
Inter Game
#JUQYRRYU
12 4 533
2020-01-16 21:18:05
0
0
21
1
Leandro
#8UJPU8JP8
11 4 519
2020-01-17 13:28:35
114
190
22
4
Elder
alegianna
#9GRLY8Y0
12 4 508
2020-01-17 12:01:07
310
40
23 Alireza
#2YQRGQ99R
10 4 497
2020-01-10 21:05:05
0
0
24 Elder
Oleg
#L82RQQRUC
10 4 437
2020-01-16 16:36:16
0
0
25 vomitontucara
#2LQL29QRV
11 4 352
2020-01-15 16:22:59
10
40
26
1
Elder
daniel
#9V9LURVC
10 4 304
2020-01-14 23:07:27
0
20
27
1
orzowey21
#PQ8PGQ8C
12 4 303
2020-01-06 19:44:38
0
0
28
1
crislaine
#QV8RRVCJ
10 4 299
2020-01-06 17:46:37
0
0
29
1
Сеня
#8CR922R29
11 4 170
2020-01-11 10:56:55
0
0
30
1
Co-leader
[천사] 그레이트 데인
#9200CLUG9
11 4 116
2020-01-17 09:41:52
136
0
31
1
Maskisieras
#U2QY08R
11 4 075
2019-12-25 15:43:55
0
0
32
1
Co-leader
Geovanelias
#P99R0PLQU
10 4 059
2019-12-29 15:51:19
0
0
33
1
колян
#VU0QQJJJ
10 4 044
2019-12-31 22:16:48
0
0
34
1
MR_OMAR
#YGLRPGQQQ
9 4 038
2020-01-02 13:40:31
0
0
35
1
Elder
Ana Sandes
#2GJRPV2QR
10 4 034
2019-12-15 00:18:43
0
0
36
1
Elder
L0P1T4L
#GPU8U8LG
11 4 032
2020-01-02 22:16:36
0
0
37
1
ΚᎾΤΑΙΝ
#8GGRQPUV0
9 4 023
2019-12-05 16:15:42
0
0
38
1
Co-leader
BRAXMEN
#2V2QR9YUV
10 4 015
2020-01-01 13:44:21
0
0
39
1
Co-leader
ВошЕбНаЯ_КлИзМа
#P90VCUQG
11 4 011
2019-12-05 06:45:32
0
0
40
1
Elder
royal_king
#J0GUGYVQ
11 4 007
2020-01-11 01:26:52
0
0
41
1
Co-leader
Marcos 13
#92CPCPCQQ
11 4 005
2019-12-15 15:14:48
0
0
42
1
Qbio
#YUGYUQ9J
9 4 001
2019-12-01 18:07:43
0
0
43
1
Yokefeller
#R0RLQ2J0
12 4 001
2019-11-03 17:18:29
0
0
44
1
Đấu trường 12 Elder
Антоха
#GQ0PR9PP
12 3 757
2020-01-17 08:58:00
0
0
45
1
Đấu trường 9 MARCOS
#89C8YGP2P
10 2 830
2019-11-16 13:12:09
0
0
46
1
Đấu trường 9 juanfer7
#8RCCVU9Q9
10 2 716
2020-01-17 01:47:47
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord