Lorca Family

#8P2RQUQJ

52 832

49 / 50

Si te gusta Clash Royale tines k estar con nosotros.(Donar todo lo k se pueda hacer las batallas y las guerras).Y adivertirs🤙👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 832
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader sonia
Phạm vi chiến tích 3 148 – 5 632
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 650
Elder 15
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
pedro el grande
#QJYQGQPU
12 5 632
2019-08-23 16:51:50
590
480
2 Co-leader
DanyMagicss
#2RC8YY8CG
12 5 558
2019-08-23 15:08:16
727
560
3 Co-leader
ÚBEDA
#2QGVLPCJY
13 5 504
2019-08-23 14:40:38
796
520
4 Elder
maestro chicho
#890QY0LR8
12 5 502
2019-08-23 17:03:13
504
470
5 Co-leader
roman
#22CYQLR
13 5 465
2019-08-23 12:20:38
414
520
6 Elder
HardsesM2
#2YYL9RRC
13 5 457
2019-08-23 10:05:46
192
160
7
3
Co-leader
yufera
#GVG00J8P
13 5 420
2019-08-23 15:42:00
48
190
8
8
Co-leader
Xuecos
#9L9CU9CQ0
11 5 406
2019-08-23 13:08:31
294
350
9
1
Leader
sonia
#202U2Q2Q8
13 5 402
2019-08-23 11:54:21
430
280
10
1
Elder
Diosa Loli
#289P82QJU
11 5 369
2019-08-22 15:50:13
84
110
11
4
Elder
ainhoa16
#8VRR2RLQ2
12 5 362
2019-08-23 13:23:58
846
440
12 Angel
#8RVJP29Y
13 5 352
2019-08-23 14:52:35
38
0
13
2
Elder
juan
#28UY9Y9CL
13 5 349
2019-08-23 05:01:00
319
280
14
2
Co-leader
sergizan
#V0QVP9RJ
13 5 345
2019-08-23 14:25:41
384
360
15
3
Mandanga
#GCJQV8Y9
12 5 332
2019-08-23 14:40:16
234
280
16
1
Elder
viti
#2Q9U8CG8P
12 5 324
2019-08-23 13:36:28
242
280
17
3
Elder
Heisenberg
#2LJUCJP8V
13 5 321
2019-08-23 13:01:51
530
440
18
1
Co-leader
skim
#PQRLY0J8
13 5 284
2019-08-23 15:25:29
219
160
19
2
lucero
#VQPJLQ8U
12 5 281
2019-08-23 16:00:49
38
190
20
2
Manzano/777
#VPJ2V0Q8
13 5 272
2019-08-23 17:52:04
181
40
21
1
Elder
imanol
#9GY08QLQ
11 5 269
2019-08-22 21:29:38
108
160
22
1
Co-leader
pp
#2092RPG8
12 5 269
2019-08-23 14:19:28
222
200
23
2
BySergio04
#9RL8GRJ
12 5 246
2019-08-23 12:06:59
129
240
24
11
JoS-DoC
#QG2JP2QG
12 5 215
2019-08-23 17:02:35
46
190
25
1
cristi
#8QYQLGQUG
11 5 189
2019-08-23 07:10:31
226
420
26
1
Co-leader
armando jr
#8RLUCYG8U
12 5 132
2019-08-22 14:05:50
352
230
27
1
Co-leader
Fran123
#YCPP2GPU
11 5 070
2019-08-23 11:37:53
153
200
28
1
Co-leader
Absalanto
#P0CVPJC8V
12 5 060
2019-08-23 15:50:45
200
320
29
1
Elder
Piichuu
#YPLJ2V8J
10 5 044
2019-08-23 17:22:52
156
320
30 EL HOYOS
#88L9RR8GC
13 5 029
2019-08-23 17:42:13
30
0
31
2
Elder
moroman
#VGGPV2PR
12 5 026
2019-08-23 13:35:38
226
0
32
2
Hache
#2LG8P2L2
12 4 993
2019-08-22 21:10:33
0
0
33
2
Elder
Chuflonindenait
#PPQYVC0YP
11 4 940
2019-08-23 14:18:27
168
520
34
2
Elder
manolator
#29CCJ2R2Y
12 4 932
2019-08-22 20:46:33
184
240
35
2
samlorca
#2PYCGQQYU
11 4 927
2019-08-20 21:04:51
0
0
36
2
Elder
Diego91
#8P08VVUL
12 4 901
2019-08-23 01:01:08
145
160
37
2
Elder
juankly
#PV2GQ09CQ
10 4 852
2019-08-23 15:37:26
409
320
38
2
Co-leader
al-berto
#22VY92R8P
11 4 739
2019-08-20 11:53:32
0
0
39
2
Elder
kaena
#PLPQ0U0YY
10 4 700
2019-08-21 19:27:05
0
0
40
2
edgaar_mp
#LGPVUVU
11 4 651
2019-08-07 11:21:10
0
0
41
2
Alber7o
#299G2JLG
12 4 617
2019-08-17 07:24:46
0
0
42
2
Mariateruel5
#8Y8QYP22P
9 4 547
2019-08-23 17:06:52
66
80
43
2
Dani
#P02C9YJR
12 4 533
2019-08-23 17:49:42
80
180
44
2
TheLastGamer
#Q0GY22VU
11 4 530
2019-08-09 15:06:15
0
0
45
2
Iamfranp
#YP2GVR88Y
9 4 515
2019-08-23 12:17:29
144
80
46
2
Co-leader
mariaslr
#PRQUPCCVL
10 4 173
2019-08-23 15:08:19
124
200
47
2
Co-leader
alacid
#2PPYCQ9UL
11 4 010
2019-08-23 10:32:12
116
120
48
2
Đấu trường 12 jon
#Y8QV0GU8J
8 3 793
2019-08-23 15:56:55
256
360
49
2
Đấu trường 10 Sapee
#8QCJ020LC
8 3 148
2019-08-21 02:13:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord