power people

#8P0GVG2J

50 612

50 / 50

clan teammates play as unit and don't kick any one ... plz 😊

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 612
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Syrine
Phạm vi chiến tích 2 116 – 6 085
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 140
Elder 6
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
daloul
#8YUQ28UVR
13 6 085
2019-09-21 22:09:32
774
480
2 Co-leader
momogeek
#2RGY0P990
12 5 660
2019-09-22 00:53:08
290
380
3 Elder
Bamboutcha
#RGV22RJL
13 5 633
2019-09-21 23:54:16
154
280
4 Elder
broo
#QCG2Q8Y
13 5 465
2019-09-21 21:44:33
440
440
5 Co-leader
houssem G
#8J2GYR8J2
12 5 436
2019-09-21 23:28:36
458
480
6
3
Co-leader
OGui
#P80LG8CRR
12 5 410
2019-09-22 05:31:45
522
470
7 Leader
Syrine
#22YCY2L2Y
13 5 378
2019-09-21 23:36:15
552
520
8
2
Elder
Zabour
#RVQ9PG2L
13 5 356
2019-09-22 06:23:47
294
250
9
1
Co-leader
nader
#9VL2GGCC0
12 5 330
2019-09-22 00:43:12
583
440
10
2
Co-leader
Ammarsson
#2P29VG0V9
13 5 302
2019-09-21 20:33:38
38
0
11 Co-leader
amine
#8CQJRV090
12 5 292
2019-09-21 23:44:38
250
360
12 delapeska
#2VGYCCU9
13 5 290
2019-09-21 22:47:02
300
400
13 gass2910
#20UVGCGP9
12 5 225
2019-09-21 15:58:37
216
280
14
2
Co-leader
omardinho
#90GY0J882
11 5 045
2019-09-21 22:50:54
86
160
15
1
Elder
minyar
#28YPV9RRJ
12 5 043
2019-09-21 21:58:42
50
0
16
1
kobra
#8LPV9VLUY
11 4 980
2019-09-20 08:22:05
70
80
17 Black_6
#QL20V20J
12 4 937
2019-09-21 22:46:18
142
370
18
2
Co-leader
R E A
#9Q9RJ0VLG
10 4 887
2019-09-22 00:13:03
0
40
19 master dragon
#2LRVUCPV0
11 4 885
2019-09-21 23:42:44
0
0
20
1
Spartakortus
#2PJ0Q8L99
12 4 875
2019-09-17 22:26:00
0
0
21
3
NaD
#Y829V8JLL
10 4 854
2019-09-22 01:41:49
333
340
22
1
Co-leader
labrenda
#8QRUL8CCQ
10 4 782
2019-09-20 12:34:54
0
40
23
1
mustapha
#PQ02UUGY
10 4 571
2019-09-21 23:17:02
788
440
24
1
Mr.Gustavo
#8CJ8JQ0UU
11 4 563
2019-09-12 17:56:22
0
0
25
4
MNF
#999L009QP
9 4 421
2019-09-22 01:01:56
78
240
26
2
fedi
#YP0LPVPPP
9 4 372
2019-09-22 05:16:19
251
100
27
2
Neji
#9Y0U2L0UP
10 4 369
2019-09-17 14:35:46
0
0
28
2
Elder
hajour
#8CQVYRJ0Q
11 4 251
2019-09-14 19:32:54
0
0
29
2
Co-leader
many
#V0RYCLJ
11 4 236
2019-09-11 13:17:26
0
0
30
2
Saw
#82JG09J9R
10 4 198
2019-09-10 16:39:50
0
0
31
1
Yansik
#8UJJ9GR0J
10 4 099
2019-09-21 07:00:12
20
0
32
1
7uehhrheyeydur
#PURRPPY08
9 4 088
2019-09-10 06:51:58
0
0
33 myiok
#PLRVCRPYR
9 4 050
2019-09-22 06:08:39
46
160
34
2
Electro Wizard
#2RUC09CR8
10 4 031
2019-08-07 20:33:53
0
0
35
1
oussama
#R9J82GR
10 4 020
2019-08-20 15:22:37
0
0
36 basem
#900V0UG00
10 4 003
2019-09-16 17:46:17
0
0
37 adlaz
#2P9JVVC0V
12 4 002
2019-08-05 00:09:49
0
0
38 totorina
#8PLJ9UR0U
10 4 001
2019-01-14 17:57:43
0
0
39 Co-leader
momo
#8P9QGQQPU
11 4 001
2019-05-25 14:26:48
0
0
40 A.M.I.N.E
#Q9Y29G80
11 4 001
2019-08-18 16:20:21
0
0
41 BanBan
#28J22UJQ9
12 4 001
2019-02-05 10:44:23
0
0
42 RYAN
#R2P8PLY9
11 4 001
2019-08-22 16:52:30
0
0
43 azizo krono
#8P0LU889C
10 4 001
2019-06-26 09:06:56
0
0
44 NumberONE
#8CP209L09
9 4 000
2019-06-18 21:08:05
0
0
45 Đấu trường 12 Co-leader
omaritou
#2YJ8L08GG
11 3 916
2018-04-05 16:58:55
0
0
46 Đấu trường 12 halim
#8PGLV2PYJ
10 3 836
2019-09-21 23:02:24
20
40
47 Đấu trường 12 Elder
***omar
#22LLQL2PJ
10 3 834
2019-08-31 14:21:54
0
0
48 Đấu trường 12 yassou12
#2RY8GLLP0
9 3 706
2019-09-16 09:35:42
60
40
49 Đấu trường 10 Iraman
#902GU80JV
10 3 271
2019-05-14 18:11:31
0
0
50 Đấu trường 7 FaresFifo
#PQ2JUUJC9
7 2 116
2019-09-21 23:50:43
31
150

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord