608

#8LYQ0GJL

49 310

49 / 50

All active players r welcome^^ if u participate in collection day dun skip war day; 400 donation/ week elder, 1000/week coleader

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 310
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Kayaka
Phạm vi chiến tích 3 483 – 5 424
Thông tin hội
Vị trí Hồng Kông
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 342
Elder 4
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
esponjagar :)
#P9L9UQGCU
11 5 424
2019-08-21 22:36:02
324
248
2
1
Leader
Kayaka
#892JL9CVG
12 5 416
2019-08-21 15:16:55
185
200
3
1
Co-leader
Juicy J
#2PVUULYQ8
13 5 408
2019-08-21 16:23:23
286
200
4
3
Elder
justin winner
#2Q9LRC2QC
13 5 407
2019-08-21 15:29:02
226
320
5 Co-leader
Ernest
#80R02YP8L
12 5 351
2019-08-21 14:00:24
353
320
6 Co-leader
Kebra
#QVRG99G0
12 5 283
2019-08-21 15:39:12
268
200
7 Co-leader
石堅
#PJVLCLLY
13 5 198
2019-08-21 14:51:25
247
210
8 Co-leader
wunlay
#89QLGV9Q9
11 5 172
2019-08-21 16:32:38
137
0
9 Nuzzi
#2G89GR08
11 5 148
2019-08-21 10:52:32
38
20
10 BbbbbillyHK
#298QJRUUR
11 5 116
2019-08-21 16:11:57
254
280
11
2
Ivanchstz
#8C08VG09R
11 5 029
2019-08-21 21:47:33
141
130
12 Co-leader
klala
#QGU92LCG
11 5 020
2019-08-21 15:13:16
0
0
13
3
Co-leader
mikehk
#YPQQL9Q
13 5 004
2019-08-21 16:15:07
171
150
14
3
Rick
#9UJLPC2G
11 5 004
2019-08-21 11:05:49
42
120
15
1
Co-leader
lpk
#Q082YP28
12 4 968
2019-08-21 15:08:37
0
40
16
1
Morty
#8P2P28L9G
11 4 935
2019-08-21 11:07:12
0
0
17 Hinson Hau
#29PLY2VLQ
10 4 795
2019-08-21 12:13:45
68
40
18
1
Co-leader
DJC
#22208PLVR
12 4 791
2019-08-21 17:16:12
203
224
19
1
mrkira1022
#8GGG8LL00
10 4 767
2019-08-21 19:59:37
0
60
20 孖雞
#29PLQJP9
12 4 720
2019-08-21 16:24:59
78
160
21 Dm8
#PR0YVP22
12 4 681
2019-08-17 17:42:32
0
0
22 你的智商都拿去卖萌了吗✪ω✪
#2QL9YG90L
11 4 620
2019-08-19 23:38:43
37
60
23 Co-leader
martini
#QCLG2VV
12 4 614
2019-08-14 19:02:15
0
0
24 Elder
Icravedeath
#PU8R2RJJL
11 4 550
2019-08-21 20:23:02
152
80
25 歡樂滿東華
#P9L2YUU8R
10 4 453
2019-08-05 11:30:30
0
0
26 pollyhwl
#GLCJJRYR
11 4 425
2019-08-14 10:26:51
0
0
27 阿植
#82GV2R89Y
11 4 410
2019-08-10 03:50:49
0
0
28 JuicyBeans
#Y0CJVLYU
11 4 367
2019-08-21 04:59:29
0
0
29 D.Rose
#CPYLU2GG
10 4 341
2019-08-07 09:19:29
0
0
30 hamster
#9LLGJP9
11 4 313
2019-08-11 06:16:09
0
0
31 Mars
#PPQGQQ0P
11 4 293
2019-08-21 10:33:22
0
0
32 Gumdon
#PQY8YVLC
10 4 285
2019-08-19 15:05:02
10
40
33 Elder
提子麟
#2UPVPRQCR
10 4 282
2019-08-18 09:38:28
0
0
34 polette7777
#QRG8UVJ2
11 4 250
2019-08-07 18:39:07
0
0
35 seemboom
#9QJ9L98G8
10 4 213
2019-08-19 08:18:58
10
40
36 Darkrai
#9QU2QYG
11 4 171
2019-08-09 05:47:34
0
0
37 Co-leader
EDDY
#9YQLYJG02
12 4 091
2019-08-12 05:28:05
0
0
38 AlvinChau
#2Y0UUJL
11 4 052
2019-08-18 15:57:28
0
0
39 小号带飞
#89QG2R2R0
10 4 005
2019-08-19 23:38:06
0
40
40 Co-leader
Magmalightning
#2JR2P0YQ
12 4 005
2019-07-28 12:12:16
0
0
41 reza
#8L2QC0299
10 4 004
2019-07-26 06:43:07
0
0
42 Biig
#22P28LG98
11 4 004
2019-07-25 10:18:49
0
0
43 毀滅魔龍毀滅世界
#2LGR29Y8P
10 4 003
2019-07-17 01:47:41
0
0
44 Elder
阿修羅
#9Q0YG220
12 4 003
2019-08-21 10:48:12
112
160
45 Co-leader
DJRJ
#98YJVQU80
11 4 003
2019-07-30 13:24:38
0
0
46 KT
#28JQJCCJU
12 4 002
2019-07-20 05:03:17
0
0
47 Co-leader
Sterrr
#28LP9J82U
12 4 001
2019-04-24 04:59:48
0
0
48 Co-leader
Rock
#8P2GU02L
13 4 001
2019-04-21 10:59:13
0
0
49 Đấu trường 11 Co-leader
charmy
#98UPU022U
10 3 483
2019-04-06 04:16:56
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord