RageQuitEsports

#8LJ222YY

53 856

48 / 50

Welcome To The RageQuit Family - Looking For High Win Rate War Players - Clan Tournaments - RageQuit King: Apex

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 856
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Judesbro
Phạm vi chiến tích 4 126 – 5 784
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 170
Elder 18
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Thicc Nicc
#2JV98VCLU
13 5 784
2019-10-13 20:56:10
1224
720
2
1
Co-leader
⚡Hawk⚡
#2Y0Q9JG2L
13 5 733
2019-10-13 20:47:55
637
680
3 Elder
Bouncy Pillows
#208QQQJYC
13 5 732
2019-10-13 18:30:01
335
680
4 Apex
#28U2GPY20
13 5 686
2019-10-13 15:18:38
412
200
5 Leader
Judesbro
#8J8GV29L
13 5 619
2019-10-13 20:39:26
1440
720
6
1
Elder
Starchild63336
#2U9UU0UY
13 5 536
2019-10-13 20:38:08
486
220
7
7
Elder
DoughBoy
#8QRQU90Y
13 5 535
2019-10-13 19:59:37
116
280
8 Elder
Ny
#8J8CJQC0
13 5 525
2019-10-13 02:16:47
542
680
9
4
Jacquito
#2VVY02VYG
13 5 522
2019-10-13 20:28:50
380
400
10
1
Elder
Beanchilada
#YG8QPRJU
13 5 515
2019-10-13 20:54:36
10
120
11
1
Alex
#2G2LUGC8
13 5 476
2019-10-13 19:49:25
1028
670
12
1
YouWon
#LVQR2UPJ
13 5 469
2019-10-13 19:38:38
108
0
13
1
Elder
oinkploink
#8V02JQ90
13 5 457
2019-10-13 08:31:05
274
400
14
1
Elder
Ender
#YYJPR8LY
13 5 381
2019-10-13 20:46:53
314
560
15
3
Elder
SmackaHoneyBDGR
#9Y0P0Y99
13 5 375
2019-10-13 18:36:27
479
760
16
1
Co-leader
FluffyPuppy64
#JYV2P0RC
13 5 325
2019-10-13 16:13:24
747
720
17
7
Josey999
#2PYRCPU8
13 5 314
2019-10-13 18:43:15
528
0
18
1
Elder
cerberus
#JLUGVLU2
13 5 307
2019-10-13 17:19:21
1174
760
19
14
SAG
#8LCPVLCYU
13 5 294
2019-10-13 20:53:15
1335
680
20
7
Elder
melgi
#20VLGJQC
13 5 281
2019-10-13 18:39:43
150
400
21
5
Harambe96
#PQQV88LL
13 5 271
2019-10-13 20:21:41
160
320
22
3
Lucid
#UVC9292
13 5 264
2019-10-13 20:44:50
286
760
23
1
Mikeoxsosmall
#2L2UY8UQP
13 5 255
2019-10-13 18:45:38
408
540
24
3
Elder
Corrupt
#UJG2RV99
13 5 245
2019-10-13 15:45:22
734
520
25
5
Shawnman
#208J8UCUC
13 5 223
2019-10-13 20:20:59
931
600
26
3
JH
#9YJJCCUL
13 5 203
2019-10-13 20:00:13
1246
600
27
1
RG NO SKILL
#2VPYJ8JRQ
13 5 174
2019-10-13 19:15:27
396
160
28
1
RTR7995
#98PL9GJ9Q
13 5 119
2019-10-13 19:59:04
641
560
29
1
⚡️Dab Lion⚡️
#L90J0VVP
13 5 117
2019-10-13 12:04:20
814
560
30
2
DoughGirl310
#20JCL22G
13 5 091
2019-10-13 20:21:43
238
0
31 Elder
G Baby
#2PL2VQUV0
13 5 071
2019-10-13 15:25:53
573
680
32 Elder
Judespike Sr
#9088U00L
13 5 068
2019-10-13 20:41:45
90
320
33
15
Mr Clutch
#8LLCG8LU
13 5 053
2019-10-13 17:36:56
30
40
34 XcQsHn
#220Q0PL2C
12 5 049
2019-10-13 14:01:50
318
680
35 Elder
♠♥Avenger345♦♣
#9RJGVQYC
13 5 007
2019-10-13 20:57:36
232
600
36
1
Elder
G1
#JG80RCGG
13 4 978
2019-10-13 18:25:08
88
360
37
1
Surgical_Pantom
#9URR2C0Y
12 4 959
2019-10-13 17:04:57
234
600
38 Co-leader
❄ICE SENTINEL❄
#8J9G9G80
13 4 921
2019-10-11 23:46:31
254
400
39 ErnieDaChicken™
#8J2VGYYU
13 4 918
2019-10-12 19:26:05
158
340
40 Legendary Light
#2YGV88
13 4 913
2019-10-09 20:04:04
58
80
41 Co-leader
Vind
#P8RUU2GV
13 4 908
2019-10-13 04:48:33
108
280
42 Co-leader
SpikeRQS
#Y0UGLYQ2
13 4 892
2019-10-13 07:04:50
310
360
43 MK☯️Joe
#2LP8CVRLP
13 4 863
2019-10-13 20:58:03
350
800
44 Elder
Judespike Jr
#2QLCQPVJ
13 4 849
2019-10-13 18:50:05
295
720
45 Richard
#22YJVQGUP
12 4 806
2019-10-13 18:08:55
108
280
46 Elder
♠chaotic_spade♠
#9VCQJYPG
13 4 751
2019-10-09 22:21:00
10
40
47 Dr. Chiu
#PV2VYRJV
12 4 661
2019-10-13 20:23:21
60
320
48
1
Elder
Tythundor
#P892LRCL
13 4 126
2019-10-06 13:59:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord