csoki sg

#8LGGYRC2

40 777

27 / 50

SG 4 LIFE. Please donate and stay active. Do not play collection day battles if you will not be participating in the war. 😘

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 40 777
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Woooooooo!!!
Phạm vi chiến tích 845 – 5 864
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 789
Elder 4
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Palmer (Tom)
#Y9PRYRLL
13 5 864
2019-07-15 18:38:34
38
80
2 Co-leader
maniacmatt
#8JJJYPJR
13 5 661
2019-07-15 11:57:49
46
40
3 Elder
LaRosa
#V9CCJPYJ
13 5 568
2019-07-15 19:48:05
86
56
4 Leader
Woooooooo!!!
#QU0P9P8G
13 5 452
2019-07-15 03:50:23
18
0
5 Elder
TunaNoCrust
#J0RYGJQU
13 5 326
2019-07-15 18:00:44
44
40
6
1
Co-leader
ohnowimthebeast
#2U28R0C9C
12 5 322
2019-07-15 20:08:55
92
40
7
1
Strokin17
#QPC9YLJ8
13 5 205
2019-07-15 18:31:38
65
80
8
1
slumpbuster
#QQJ8YPP8
12 5 114
2019-07-15 19:04:33
0
0
9
1
Sol_rebel_
#R090CCCL
13 5 044
2019-07-15 18:57:53
20
40
10 Co-leader
DasWolven
#GQYUQ2G9
13 5 038
2019-07-15 02:10:06
0
0
11
3
Elder
clamjam69
#YJVPCRV8
11 5 026
2019-07-15 20:01:34
20
80
12 clampuddin
#PYV80QVCG
11 4 984
2019-07-15 18:49:01
142
40
13
2
Azores
#2PLY9CRLL
12 4 966
2019-07-15 19:46:26
82
60
14
1
chainsaulz
#829P9RUQV
12 4 879
2019-07-14 14:41:22
0
0
15 Elder
BeefNTatorz
#RYRPUVV
13 4 826
2019-07-12 03:02:51
0
0
16 Chris
#9LVL2LU8Y
11 4 656
2019-07-15 17:57:30
0
40
17 StrickDiesal
#YURVUU9Q
11 4 275
2019-06-15 22:22:00
0
0
18 DmoonPMC
#89Q2928C
13 4 029
2019-07-02 15:06:24
0
0
19 Co-leader
devon
#9Y99L2G0
13 4 025
2019-04-25 22:59:45
0
0
20
1
CurrenO
#YVPUUC0L
10 4 023
2019-07-15 17:49:55
46
33
21
1
:[Brennen2001]:
#80LCPLCJ
11 4 011
2019-07-13 14:23:56
0
0
22 Đấu trường 12 i69olddudes
#YG9CRCLP
12 3 775
2019-07-15 16:44:03
18
40
23 Đấu trường 11 ElectricSnowman
#Q2LGG220
11 3 423
2019-07-15 19:59:44
36
40
24 Đấu trường 11 Thecoolkid
#8QRLP99G2
10 3 300
2019-06-28 16:53:25
0
0
25 Đấu trường 10 Evan pro
#28GJ9VJ2C
9 3 087
2019-07-15 15:53:16
16
80
26 Đấu trường 9 Levy03
#9VJJQPCCY
8 2 936
2019-07-15 19:36:15
0
0
27 Đấu trường 3 Rigs809
#PP0JV8UR
4 845
2019-07-15 18:44:38
20
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord