fabrizio israel

#8LGC2JRJ

56 277

44 / 50

Welcome To Fabrizio Israel🗡Social⚡️Adults Only❗️Good Vibe✔️Respect✔️Only Active Ladder+War Players✔️PB:+5300🏆+140WW🎖Israel🔝

At war! 27 / 30 battles remaining! Ends: 2019-10-21 17:40:43
Remaining Left Trận thắng Crowns
Disagiati Nati
#9VU90PJC
18 6
(24)
10
(28–64)
Adults only
#U09JVJ
22 4
(26)
9
(31–75)
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
22 4
(26)
6
(28–72)
QuebeC EmpirE
#2LGGY9U0
20 3
(23)
7
(27–67)
fabrizio israel
#8LGC2JRJ
27 1
(28)
1
(28–82)
Naughty Trận đấu Cards Collected
roper 0 1402 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
girlpower 0 2970
EdenBitton 0 2970
Nova i liad 0 2970
Noach 0 2805
Amrusi 0 2805
orrr 0 2805
Dudu 0 2805
moshe 0 2805
Nadav_su 0 2337
nyg8 0 2337
The Punisher 0 2337
shaymah 0 2337
TheWizard 0 2337
Shlomi Hess 0 2337
yoyo 0 2337
Ron 0 1869
Gold 0 1869
Ladyguard 0 1869
אריאלהקבר 0 1869
Roonay/ירון 0 1869
weneedweed 0 1869
The.fish 0 1869
ba-bye 0 1869
saadm 0 1869
roper 0 1402 2/3
dolev 0 1401
No Fear 0 1401
Losers Trận đấu Cards Collected
mark 1 2337
I\I () ∆ IVI 1 1760
Winners Trận đấu Cards Collected
ERAN HOGI 1 1869

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord