fabrizio israel

#8LGC2JRJ

51 908

46 / 50

Welcome to Fabrizio Israel🗡Social⚡️Adults Only❗️Good Vibe✔️Respect✔️Only Active Ladder+War Players✔️PB:+4900🏆+90WW🎖Israel🇮🇱

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 908
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader roper
Phạm vi chiến tích 4 622 – 5 735
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 25 590
Elder 25
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
TitanL
#GLLG88J
13 5 735
2019-04-20 21:08:33
40
40
2 Co-leader
CoheNir
#2YCU8RL9U
13 5 615
2019-04-20 21:28:19
1118
600
3
1
Co-leader
Glory
#G8PYPUCQ
12 5 600
2019-04-21 01:10:14
770
600
4
1
Elder
eliorak
#PPUUYU8R
13 5 534
2019-04-20 01:23:02
710
520
5 Co-leader
Shlomi Hess
#2PUGPCR0Y
13 5 345
2019-04-21 02:35:29
502
530
6 Co-leader
Noach
#9P0Q20Y02
13 5 323
2019-04-21 01:27:53
1896
790
7
1
Elder
yahav10
#Q8VC2GYY
13 5 300
2019-04-20 22:03:31
942
640
8
1
Elder
lidodi
#82VQPLGU
12 5 292
2019-04-20 22:49:49
90
160
9
1
Elder
Gold
#2UYLQG98R
13 5 263
2019-04-20 20:46:16
452
640
10
7
yoyo
#RRY8QUJC
12 5 242
2019-04-20 20:13:36
78
160
11
2
Elder
nehorai king
#9UPPL80Q
13 5 240
2019-04-20 21:18:55
740
520
12
26
Elder
orrr
#2VR028LYQ
12 5 230
2019-04-20 22:47:27
513
590
13
2
Co-leader
LiranLav1
#YU0U9VUL
13 5 183
2019-04-21 01:11:52
304
720
14
1
Co-leader
♣WaRsTyleZ♣
#J2UCPL80
13 5 180
2019-04-21 01:09:27
816
640
15
4
Co-leader
EdenBitton
#8UQQ0GL2
13 5 177
2019-04-20 21:10:55
258
440
16
4
Elder
Eyalha
#L98RRQPR
13 5 161
2019-04-20 22:32:19
976
600
17
3
Amrusi
#8UGGU9C2
13 5 144
2019-04-20 23:06:07
418
480
18
2
Leader
roper
#LQRQQ8QQ
13 5 140
2019-04-21 02:59:31
1070
720
19
2
Elder
XxetayreuvenxX
#YVGRUG0P
12 5 137
2019-04-21 01:16:14
90
200
20
15
Elder
Elmhurstさん
#GVCQJLC
13 5 120
2019-04-20 17:46:11
110
160
21
2
Elder
tomerr
#8GYUR822
13 5 118
2019-04-21 00:23:47
1006
680
22
12
Elder
The.fish
#20VGVG2JG
13 5 099
2019-04-20 21:18:08
915
640
23
5
Elder
Roonay/ירון
#UPPPVJYR
13 5 079
2019-04-20 23:48:23
711
640
24
4
Elder
mark
#2Y9PJU0J
13 5 075
2019-04-20 15:10:45
336
400
25
2
Elder
l.f 1936
#82VPPUY9L
13 5 064
2019-04-20 23:51:29
737
520
26
11
Co-leader
83shahar
#P8R9Q0G2
13 5 061
2019-04-21 00:35:30
570
720
27
1
Elder
or
#L9VP9Q88
12 5 056
2019-04-20 20:39:45
258
560
28
6
Co-leader
moshe
#8YGL9LQR9
13 5 054
2019-04-21 02:54:35
752
640
29
3
Elder
אריאלהקבר
#8PCQ0LGV
13 5 042
2019-04-20 20:36:59
188
520
30
6
Co-leader
N_A_T_I
#RJPUU0PV
13 5 025
2019-04-20 19:41:47
60
280
31
5
Co-leader
Dudu
#8U88JUQPR
12 5 009
2019-04-20 21:58:54
275
520
32
3
shimon
#RPUCQ2JG
13 5 002
2019-04-20 15:29:49
443
400
33
3
Co-leader
I\I () ∆ IVI
#JQUC0VP9
13 5 001
2019-04-19 22:26:58
796
480
34
7
Co-leader
The Punisher
#22VJU2P88
13 4 989
2019-04-20 22:30:43
843
560
35
10
Elder
No Fear
#2YJV2G8L9
12 4 955
2019-04-20 21:11:38
190
480
36
3
Elder
israel
#QGVLR922
12 4 942
2019-04-20 22:13:30
374
520
37
6
Naknik
#9C808PC9
12 4 928
2019-04-21 02:54:40
334
360
38
1
Elder
Tomer
#PRRGPVCY
12 4 901
2019-04-20 22:45:42
604
600
39
1
Elder
nyg8
#22QU9VJ9V
13 4 878
2019-04-20 21:59:49
566
600
40
1
Elder
dolev
#V8RCRQUL
13 4 876
2019-04-20 22:47:35
474
560
41
1
♠Aviv44♠
#298P82PUU
13 4 795
2019-04-20 22:46:58
448
520
42
2
Elder
ba-bye
#200JJJRUV
12 4 706
2019-04-21 00:24:15
652
640
43 Elder
itay shchori
#JLLJG9VR
12 4 676
2019-04-20 10:57:38
564
560
44
3
Co-leader
Kal3m3r0
#29CYCRYGU
13 4 653
2019-04-21 02:14:26
288
640
45 Elder
daniel
#290VQQ0UJ
13 4 636
2019-04-21 01:20:22
404
600
46 EyeZick
#CUCJRGUG
12 4 622
2019-04-21 01:17:17
56
600

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord