fabrizio israel

#8LGC2JRJ

56 431

44 / 50

Welcome To Fabrizio Israel🗡Social⚡️Adults Only❗️Good Vibe✔️Respect✔️Only Active Ladder+War Players✔️PB:+6000🏆+180WW🎖Israel🔝

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 431
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader roper
Phạm vi chiến tích 4 998 – 6 370
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 539
Elder 18
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
sweet-skunk
#P0JJVY2
13 6 370
2020-01-18 01:10:08
40
80
2 Elder
rise I Alpha
#2P2VJVGYG
13 6 223
2020-01-18 04:03:45
127
285
3 דור
#28GCY888V
13 6 096
2020-01-18 09:29:11
20
0
4 Co-leader
Noach
#9P0Q20Y02
13 5 905
2020-01-18 07:51:46
1840
648
5 Co-leader
EdenBitton
#8UQQ0GL2
13 5 855
2020-01-17 13:28:40
90
360
6
5
Elder
yoyo
#RRY8QUJC
13 5 851
2020-01-18 09:54:16
54
40
7
3
Elder
Saadm
#8QJ0CVVQ
13 5 827
2020-01-18 09:40:25
490
400
8 Co-leader
♣WaRsTyleZ♣
#J2UCPL80
13 5 815
2020-01-18 06:42:03
1047
560
9
2
Co-leader
Ron
#QVVRR9UP
13 5 815
2020-01-17 23:33:32
280
360
10
4
Co-leader
ba-bye
#200JJJRUV
13 5 804
2020-01-18 09:53:24
542
560
11
2
Elder
nehorai king
#9UPPL80Q
13 5 801
2020-01-17 08:22:50
718
400
12 Elder
Eyalha
#L98RRQPR
13 5 735
2020-01-17 12:55:29
850
480
13 Co-leader
No Fear
#2YJV2G8L9
13 5 712
2020-01-17 12:32:10
410
440
14 Co-leader
nyg8
#22QU9VJ9V
13 5 703
2020-01-18 09:18:07
705
600
15
1
Co-leader
83shahar
#P8R9Q0G2
13 5 687
2020-01-18 10:04:44
740
600
16
1
Co-leader
The Punisher
#22VJU2P88
13 5 680
2020-01-17 14:06:48
980
417
17
1
Shlomi Hess
#2PUGPCR0Y
13 5 622
2020-01-17 12:39:26
660
440
18
1
Elder
l.f 1936
#82VPPUY9L
13 5 620
2020-01-17 14:10:31
190
480
19
1
Co-leader
Dudu
#8U88JUQPR
13 5 619
2020-01-18 10:06:52
270
600
20
5
Co-leader
The.fish
#20VGVG2JG
13 5 613
2020-01-18 09:40:10
990
530
21
2
Elder
GODFATHER
#YQ2LQYVC
13 5 601
2020-01-18 09:08:19
299
425
22
5
Elder
Nadav_su
#2LR2R0VRL
13 5 544
2020-01-18 09:39:14
450
640
23
1
shaymah
#QYYQY22R
13 5 530
2020-01-18 09:46:34
170
390
24
2
Elder
galsuser
#8YULJ0PV2
13 5 524
2020-01-18 06:41:43
94
390
25
2
itzhak
#PP92QLQQY
13 5 430
2020-01-18 08:26:46
30
80
26 N_A_T_I
#RJPUU0PV
13 5 425
2020-01-18 01:43:07
83
40
27
7
Elder
orrr
#2VR028LYQ
13 5 424
2020-01-18 06:53:21
378
280
28
7
Amrusi
#8UGGU9C2
13 5 421
2020-01-18 09:27:27
227
424
29
2
Elder
mark
#2Y9PJU0J
13 5 419
2020-01-18 08:07:09
623
440
30
2
Elder
eliorak
#PPUUYU8R
13 5 400
2020-01-17 04:17:17
216
240
31
1
Leader
roper
#LQRQQ8QQ
13 5 396
2020-01-18 01:19:15
290
520
32
3
Elder
tomerr
#8GYUR822
13 5 367
2020-01-18 08:44:15
772
560
33
3
Roonay/ירון
#UPPPVJYR
13 5 364
2020-01-18 08:22:00
707
390
34
1
Elder
אריאלהקבר
#8PCQ0LGV
13 5 328
2020-01-18 01:16:36
300
320
35
1
Elder
yahav10
#Q8VC2GYY
13 5 313
2020-01-17 14:40:43
100
520
36
1
ʕ•̫͡•ʔOld Bear
#8Y8LJ2Q9V
13 5 302
2020-01-18 07:24:33
157
520
37 dolev
#V8RCRQUL
13 5 260
2020-01-18 09:38:09
1154
520
38 Elder
moshe
#8YGL9LQR9
13 5 213
2020-01-18 07:03:01
60
520
39 I\I () ∆ IVI
#JQUC0VP9
13 5 209
2020-01-17 21:23:53
70
240
40
4
daniel
#290VQQ0UJ
13 5 203
2020-01-18 09:25:48
60
440
41
1
Glory
#G8PYPUCQ
13 5 156
2020-01-18 03:53:01
242
640
42
1
Noam.Asayag✌
#PJCYRYPU
12 5 112
2020-01-17 14:21:02
170
480
43
1
Elder
Yoel
#GLCJQG9J
12 5 035
2020-01-18 08:00:33
186
640
44
1
Co-leader
Noach 2.0
#8UG9YY82Y
11 4 998
2020-01-18 07:52:12
516
640

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord