KOREA 007

#8L9J2GQU

52 164

50 / 50

매주 지원100이하 추방. 클랜전 자유참여. 클랜전 참여자는 카드수집 3회/클랜전참여필수.클랜카드1.2회 수집 및 클전 불참자는 추방.킹타워렙 12⬆️만가입가능

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 164
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader jihan
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 961
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 450
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
초코송이
#JGY8QGLY
13 5 961
2019-10-14 07:09:17
76
40
2
1
Co-leader
어여들어와
#UPLVLPVR
13 5 495
2019-10-14 08:06:41
28
40
3
1
Co-leader
빵댕E
#2ULYUQ20
12 5 450
2019-10-14 07:12:49
94
40
4 Co-leader
복소수
#LJ99RRGQ
13 5 403
2019-10-14 05:53:37
58
40
5
4
psdrsir
#Y899PR
12 5 390
2019-10-14 06:38:16
0
0
6
1
Co-leader
scka
#20JCLRV9U
13 5 337
2019-10-14 06:48:31
40
80
7
2
Co-leader
앙드레복남
#88RCGL2V9
13 5 310
2019-10-14 08:09:05
78
40
8
2
Co-leader
제갈쌤
#2YVRC0209
13 5 300
2019-10-14 06:49:42
198
40
9
1
Co-leader
뾰롱이
#9Q89V80PY
12 5 297
2019-10-14 06:30:17
36
40
10
2
junique
#PL0GCCV
13 5 291
2019-10-14 08:06:34
48
40
11
1
Co-leader
king민
#20QG002JL
13 5 250
2019-10-14 07:54:20
128
50
12
2
carena
#C22LCYY0
13 5 237
2019-10-14 04:09:33
28
40
13 Elder
찹쌀모찌
#2L02VQ0QL
13 5 216
2019-10-14 06:54:27
60
40
14
3
가방돌리는시준이
#2JRGQPC92
12 5 198
2019-10-14 08:00:43
28
0
15 Elder
SonRoRo
#2G8P9GRLL
13 5 168
2019-10-14 08:18:15
60
40
16 메시아
#29R8CPR92
12 5 163
2019-10-14 06:17:12
0
40
17
1
쩌커스
#2Q8GYC8QG
12 5 136
2019-10-14 02:14:22
40
40
18
1
Elder
아크론
#299UGGJGL
13 5 126
2019-10-14 01:32:56
8
40
19 dayot bear
#8P9R9J9VQ
12 5 107
2019-10-14 07:48:07
69
40
20 숲속버섯
#JU9PQP8R
12 5 084
2019-10-13 23:45:26
0
0
21 윤귀
#RL2U9G2C
12 5 067
2019-10-14 03:47:32
10
40
22
1
Elder
blackbee
#2G0JRL0R2
12 5 054
2019-10-14 08:07:07
10
40
23
1
SOLOKILL
#2R9VYLCL9
12 5 018
2019-10-14 06:43:33
40
40
24
3
mild 밀크
#C88CGCQP
12 5 000
2019-10-14 07:42:03
18
0
25
1
Leader
jihan
#8PJ9CVGVV
13 4 991
2019-10-14 07:38:08
48
40
26 Elder
딸기^^
#GUVPPRC8
12 4 978
2019-10-14 06:40:41
0
0
27
2
Co-leader
애드벌룬
#8RPY9J20V
12 4 978
2019-10-14 07:07:10
8
40
28 Elder
느긋하게
#2QV2R29R
13 4 937
2019-10-14 00:03:45
30
40
29 이종성
#2PVQCRVC8
12 4 906
2019-10-13 09:16:07
0
0
30
11
Co-leader
jjj
#8G0G89PVC
13 4 890
2019-10-14 00:29:22
10
40
31 Co-leader
jjang
#8QRPLG0UP
13 4 867
2019-10-14 05:22:42
66
40
32
2
킹민재짱 형님
#8LV2QRJGQ
12 4 857
2019-10-14 07:44:54
18
40
33
1
Kevin
#99G8YCPGU
12 4 844
2019-10-14 07:47:05
30
40
34
1
Wonjun Jang
#PVLVUQ00G
12 4 842
2019-10-13 23:50:10
0
0
35
1
밤의보상
#2JGQ9Q898
13 4 838
2019-10-11 00:01:38
0
0
36 RipEdge
#8CV8U08LP
12 4 810
2019-10-13 09:09:08
0
0
37 Elder
도로시
#9220RGV
13 4 802
2019-10-14 07:04:37
35
40
38 samsunglions
#2YCQVRGPU
13 4 801
2019-10-14 07:20:50
10
40
39 server manager
#RGJR0U99
12 4 794
2019-10-13 08:38:05
0
0
40 KNINETEEN
#80U82GC2
12 4 774
2019-10-11 07:50:30
0
0
41
6
Co-leader
슭슭
#8UP8CJRGU
12 4 722
2019-10-14 06:18:06
10
0
42 루비
#2GY9U2UGC
12 4 653
2019-10-13 03:58:24
0
0
43 빈빈빈
#2LP9L0JG8
12 4 546
2019-10-13 04:31:59
0
0
44 푸르지오 양아치
#2G2YU8GP9
12 4 543
2019-10-08 01:28:38
0
0
45 악영
#2P9JGV22U
12 4 511
2019-10-14 07:09:36
0
80
46 니위
#28L8U2990
12 4 451
2019-10-09 08:33:33
0
0
47 Devilangel
#2PJ0QLV02
12 4 449
2019-10-14 07:10:20
10
80
48
1
석양이진다
#2VQRCUYVL
12 4 447
2019-10-14 07:35:55
0
40
49
1
DMS
#2LR0L2CQ8
12 4 446
2019-10-14 07:39:37
20
40
50 Co-leader
초고수행님
#QVU8YV89
13 4 001
2019-10-05 12:54:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord