tunisia army 3

#8L89RRLG

52 315

49 / 50

ملخر: 3 اطراح كولكسيون كاملة ولا تتطرد.تراتي طرح الحرب تطرد.معناها حاجتنا كان بناس اكتيف و مواظبين في الحروب.مرحبا ناس كل😊

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 315
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ♡♡spartacus♡♡
Phạm vi chiến tích 4 406 – 6 150
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 672
Elder 18
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
the real kira
#8L9L2UPGL
13 6 150
2019-10-20 15:44:04
222
120
2
1
Elder
naoufel
#8C9QL20C8
12 5 624
2019-10-20 16:25:04
1273
40
3
1
Co-leader
safouèn
#2QUUCCC92
13 5 562
2019-10-20 15:47:11
736
340
4 Elder
dali
#2808VCVVQ
12 5 510
2019-10-20 12:46:34
1084
680
5
1
Elder
dragon noir
#C20PVC8
13 5 387
2019-10-20 02:17:33
393
360
6 Elder
daly
#2Y20V08R
13 5 342
2019-10-20 13:39:01
26
40
7
2
Co-leader
El Professor
#29GYURLGL
12 5 319
2019-10-20 00:03:46
243
320
8 ka3bechi
#VP9CCJCQ
13 5 286
2019-10-20 10:34:21
164
200
9
2
Elder
vol
#80LPUQYJQ
12 5 286
2019-10-20 16:12:09
1017
460
10 Elder
NouhelM
#9VL08LC9C
11 5 206
2019-10-19 20:57:57
418
400
11
4
Elder
mak
#8G0YVGYV
12 5 204
2019-10-20 13:40:23
604
440
12
1
marouenk
#908U09LQR
12 5 171
2019-10-19 06:53:00
188
320
13
1
Leader
♡♡spartacus♡♡
#P8PJ2CRJY
11 5 168
2019-10-20 15:17:29
243
400
14
5
Co-leader
⭐ OverDoze⭐
#820PRRCV0
12 5 164
2019-10-20 15:32:28
550
560
15 Allel
#2Y8LQ8P0Y
11 5 143
2019-10-20 15:23:18
0
40
16
2
Elder
migalawes
#JJ9J2QY2
11 5 118
2019-10-19 19:32:25
142
240
17 Elder
meher
#2QQYGYU9L
12 5 109
2019-10-20 13:26:33
101
320
18
1
najmeddine
#8LLP0G0LC
13 5 099
2019-10-20 14:06:58
306
320
19
3
bilel
#9JL9VUPY
11 5 077
2019-10-20 10:25:02
190
360
20 heni
#9U029QCCY
12 5 076
2019-10-20 09:43:24
96
40
21
3
Co-leader
raged
#2G0V0LPGY
11 5 039
2019-10-20 12:52:13
132
400
22 Elder
Barbosa_TN
#CRYUQG2L
11 5 022
2019-10-20 16:07:57
656
520
23
3
jaabasa aazdin
#YRYRGCPP
11 5 009
2019-10-20 13:25:31
191
280
24
3
saif
#8R0CP8VYQ
12 5 002
2019-10-20 09:09:21
78
80
25
1
Co-leader
bOrhén
#9PUUCUGP0
12 4 993
2019-10-20 09:55:48
327
562
26
1
Humanityz
#29GRYGQL9
11 4 969
2019-10-19 12:42:57
321
280
27
4
Co-leader
tinnou
#8VRJ2G8YC
12 4 960
2019-10-20 06:48:48
316
240
28 hama
#9UGYPJLUY
10 4 946
2019-10-20 02:12:45
0
0
29
4
ZA ⛔
#8PJCY00J
12 4 941
2019-10-20 15:32:36
299
465
30
4
ilwa7ch
#99UYCJYJU
12 4 941
2019-10-20 11:37:56
214
480
31
5
Co-leader
DALI
#PPV0PVJJP
10 4 933
2019-10-20 14:29:31
521
600
32
4
Elder
HeditheBG
#2LY9JC0CG
11 4 930
2019-10-20 13:32:31
732
480
33
6
mouheb
#L8U8G0PP
12 4 926
2019-10-19 10:57:40
172
280
34
5
med
#9PGCLVJ8L
10 4 919
2019-10-20 15:41:11
359
400
35
5
Co-leader
akramov
#82LVR9V0P
11 4 916
2019-10-20 16:01:10
560
513
36
5
Elder
Demonio
#22JC99RYL
12 4 913
2019-10-20 14:30:09
603
650
37
5
Elder
hisooka
#PY9UQVYUY
10 4 906
2019-10-20 14:04:55
545
720
38
3
Elder
BIBO
#9VGGY9G2Q
10 4 879
2019-10-20 15:42:02
776
600
39
5
cham3oun
#82JRCV0YY
12 4 875
2019-10-19 13:31:23
62
240
40 Trainer Dent
#22QGVRC8L
11 4 862
2019-10-20 15:40:29
28
0
41
4
Elder
mo ez
#8YQUJQQQQ
11 4 848
2019-10-20 11:32:14
680
440
42
1
Elder
Ratoun
#PGUG92U08
10 4 831
2019-10-20 09:08:33
27
120
43
5
chagaron
#9J809QRG9
11 4 829
2019-10-20 14:03:43
0
80
44
3
siiffon
#9J0VY8UUU
10 4 822
2019-10-20 09:54:37
0
510
45
3
css
#9C8PGCCUG
10 4 807
2019-10-20 16:22:24
0
80
46
7
chochou.king$/&
#88U08R0G9
11 4 790
2019-10-19 23:31:40
76
40
47 Elder
BORUTO
#88JJRL29Q
11 4 715
2019-10-20 16:09:01
88
40
48
4
raed petit
#80CVV9V2G
12 4 646
2019-10-20 06:21:25
114
120
49
2
مرعب الأساطير
#YP8QP8QGP
9 4 406
2019-10-20 16:03:30
211
652

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord