CLASH OF CHILEE

#8L00U8G9

50 103

40 / 50

SOLO GENTE ACTIVA EN ESTE CLAN ♡ ACATAR REGLAS EN PRO DEL CLAN ♤ QUEREMOS CRECER! SIEMPRE PRACTICAR ANTES DE BATALLA GUERRA!

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 103
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ⚠️DIEGOW⚠️
Phạm vi chiến tích 4 660 – 5 552
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 176
Elder 9
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Sir Dalth
#RUPGG9G
13 5 552
2019-09-19 00:47:03
296
200
2 Elder
jp.xd
#VL0UUVU
13 5 449
2019-09-19 00:23:04
242
280
3 Elder
GorriStrikeR
#82CQJC8JR
13 5 422
2019-09-19 00:56:32
166
280
4 Leader
⚠️DIEGOW⚠️
#2UC000JVL
13 5 350
2019-09-19 00:11:20
158
200
5
2
casanova
#2VV02YG2
12 5 326
2019-09-19 01:02:27
268
320
6 jeanluis
#UCJRGVLV
12 5 311
2019-09-19 03:05:55
88
80
7
1
Maxi123456
#90G9J2Q2
12 5 282
2019-09-19 07:24:49
208
240
8
3
Carlos
#GG8LGRLG
13 5 276
2019-09-19 01:18:49
320
200
9
1
Elder
K Pain
#2J8LCQCYR
11 5 237
2019-09-19 06:17:13
252
250
10
1
Elder
Ascevedo
#CGP0028
12 5 160
2019-09-19 04:33:13
190
224
11
20
w.tillemann.a
#22JURU2VU
11 5 120
2019-09-19 05:17:16
181
240
12
4
CHRIDER
#8JUPGGU9L
11 5 107
2019-09-18 21:42:21
176
200
13
1
Fernafar
#9G2CL2RPV
11 5 105
2019-09-18 14:57:10
10
40
14
1
Co-leader
Antow
#8UQLP9GC9
12 5 089
2019-09-08 16:31:01
0
0
15
3
Elder
betto
#2CQG0JVVP
12 5 082
2019-09-19 02:21:49
326
320
16
1
Co-leader
GonzaLarro
#PY8GCR2Y8
11 5 075
2019-09-19 05:05:41
88
390
17
8
rodolfocb
#8UVJUQJUU
12 5 060
2019-09-18 22:56:13
193
120
18
1
Elder
zebaclown
#89Q299Q98
12 5 053
2019-09-19 03:50:21
655
400
19
11
Elder
Piducano
#PQ0UVUGRJ
11 5 047
2019-09-19 01:25:30
42
320
20
1
Elder
cl.i.ck
#898JLQ9J8
12 5 046
2019-09-18 21:31:11
61
40
21
3
Co-leader
Feniks
#9GLYRUCCY
12 5 037
2019-09-19 01:00:55
208
280
22
5
angelo
#2GCLLC8QP
11 5 015
2019-09-18 15:39:26
18
0
23 owen
#GQV0P2Y
11 5 007
2019-09-19 02:42:53
136
240
24 Monkey D' Luffy
#292R2Q0LQ
11 5 006
2019-09-18 03:15:33
24
120
25 Co-leader
the.dirtygeorge
#8P2LR2YJL
11 5 006
2019-09-19 04:54:21
364
280
26 patombo
#2GCGQGCUY
11 4 994
2019-09-19 00:40:16
66
120
27
1
renatokiller
#PYLYJGU8G
11 4 985
2019-09-17 13:43:25
62
80
28
1
Co-leader
Ro
#L0CLG0QL
12 4 977
2019-09-19 01:42:26
260
0
29
3
DAVIDCHULICTM!
#922JJ890
12 4 931
2019-09-19 04:18:04
78
120
30
3
Gabs14
#28U8GJ82C
11 4 927
2019-09-19 02:42:59
112
200
31
3
Rocky2
#8G9CQJ2L2
11 4 918
2019-09-19 03:03:03
371
160
32
3
yohn
#2GQRU2YYP
11 4 911
2019-09-18 14:22:03
62
120
33
8
Elder
Cbha
#8V8RPQR02
11 4 799
2019-09-19 02:38:02
116
160
34
4
zalo
#PUQ0PLJ8U
11 4 776
2019-09-19 03:21:26
178
200
35
5
Gaboo
#P92QC9LVU
10 4 730
2019-09-19 01:47:27
197
160
36
6
nico
#YLLQV2QCU
9 4 717
2019-09-19 06:13:32
242
280
37
6
los gerreros ma
#PCCPCVGYG
10 4 684
2019-09-19 04:24:49
270
240
38
6
vicente
#PGUYY9GU
10 4 675
2019-09-18 13:22:15
16
120
39
6
luk
#89CCJVJJU
10 4 665
2019-09-18 17:14:37
0
40
40
6
BENDICIONES
#9JJ98UP8J
10 4 660
2019-09-18 23:58:44
138
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord