syria

#8JUVLP8

56 957

47 / 50

الكفر والسب خط احمر / فوز الحرب 80 / لفل 12/ وبتلعب كؤوس بتنورو كلانكم

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 957
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader وائل
Phạm vi chiến tích 4 837 – 6 322
Thông tin hội
Vị trí Syria
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 100
Elder 22
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mourad
#8Y9JCQPY
13 6 322
2019-06-18 14:03:24
410
200
2 Elder
Covo
#9Q0JQCRJG
12 6 026
2019-06-18 15:08:14
197
200
3
1
Co-leader
Shadi Badawi
#89YP09LQ
13 6 022
2019-06-18 13:58:06
494
200
4
6
Elder
bahaa
#G8PGRR8V
12 5 965
2019-06-18 14:28:56
160
160
5
2
Co-leader
★♒︎H҉A҉N҉I҉♒︎★
#8JC8LUGL
13 5 910
2019-06-18 15:06:40
416
160
6
1
Elder
خالد
#Q290YCUP
13 5 845
2019-06-18 13:14:11
30
120
7 Co-leader
shady
#8VJGLVYL
13 5 831
2019-06-18 11:22:10
128
120
8 Elder
omar♡♡
#2G0YG2Q22
13 5 829
2019-06-18 11:39:49
88
160
9 Co-leader
⚫️⬛️ Angel ⬛️⚫️
#Y0CPQGGG
13 5 823
2019-06-18 14:39:38
110
160
10
4
Co-leader
Sam3o0o
#9JQUV22Y
13 5 815
2019-06-18 13:48:42
370
200
11
3
Elder
Dr.MhamaD
#2QYVQ0GGQ
13 5 745
2019-06-18 14:51:27
110
200
12 Co-leader
✌Mr.MeDoO✌
#U9URCGY8
13 5 694
2019-06-18 13:57:14
228
200
13
9
Elder
abo saeed
#2LV0L0LR
12 5 672
2019-06-18 15:05:29
121
160
14
5
Elder
gio
#2R0YJL9V
13 5 665
2019-06-18 11:57:39
150
120
15 Elder
M O D A R
#80LULJ8R
13 5 665
2019-06-18 15:08:39
198
180
16
3
Elder
~{virus}~
#2GGQLCCPP
13 5 662
2019-06-18 13:02:59
30
120
17
6
Co-leader
Bond
#8GYR8CJY2
12 5 644
2019-06-18 14:40:11
118
160
18 Elder
nodoaz
#Y89RPQL
13 5 611
2019-06-18 10:26:53
160
200
19
6
Co-leader
ABO ZiEAD
#99CR0GR8
13 5 608
2019-06-18 13:10:04
60
120
20 hasan
#P20VCLG0
12 5 602
2019-06-18 10:35:02
120
120
21 Co-leader
MR.Mahmoud.WĂŘ
#8UG2PP0G
12 5 601
2019-06-18 10:55:36
110
160
22
6
Co-leader
hasan
#Y9LJU2R9
13 5 588
2019-06-18 15:09:57
190
160
23
3
Co-leader
abo lyth
#L2GJLQC
13 5 544
2019-06-18 14:01:30
40
120
24
1
Co-leader
ayman D
#29JCYR0CC
12 5 541
2019-06-18 14:19:55
58
160
25
1
Elder
Karbo
#GYLJU2RG
13 5 534
2019-06-18 12:06:26
98
120
26
2
The Hell Ghost
#RU2V8YV0
12 5 529
2019-06-18 14:50:36
128
120
27 Elder
R F H
#8GV8GU8RU
13 5 501
2019-06-18 15:05:12
330
160
28
4
Elder
mahmod
#RPLL0V0C
13 5 497
2019-06-18 01:15:56
10
80
29 Elder
safe Naser
#9CULPCC0
13 5 477
2019-06-18 07:16:14
130
160
30 ☠️فوكس سوريا ☠️
#CLUR98YU
13 5 475
2019-06-18 14:10:45
118
160
31
5
€AGL€ €¥€♧♧♧
#QCUYUC2Q
12 5 474
2019-06-18 14:49:20
60
200
32
1
Elder
Nawar
#8GGQ2PV2L
12 5 461
2019-06-18 14:51:24
160
160
33
5
Co-leader
KING
#QP80P9
12 5 457
2019-06-18 14:36:05
28
200
34 Elder
gabi
#U8LUVLVY
12 5 441
2019-06-18 14:09:26
70
200
35
2
Elder
$h(σˋ▽ˊ)σ
#YQRUUVJY
12 5 438
2019-06-18 11:32:22
20
80
36
1
أdحeمmدA.h
#G908UPR9
12 5 424
2019-06-18 13:59:45
316
120
37 Co-leader
Nizar
#22CJR0RV
13 5 408
2019-06-09 21:21:41
0
0
38
2
Elder
أمير السوري
#2LJRGJCCP
12 5 408
2019-06-18 06:23:40
100
80
39
2
Leader
وائل
#9UQVLJJU
13 5 370
2019-06-18 13:27:25
138
160
40
4
Co-leader
nour
#2R0RQ08VY
13 5 338
2019-06-18 14:46:46
248
200
41
1
Elder
ابو الحارث
#28VRCPUP0
12 5 316
2019-06-08 17:03:59
0
0
42
1
Elder
KO
#92V8VG8GR
12 5 307
2019-06-18 15:05:49
60
160
43
2
Elder
Ahmed aw
#8J828PQL0
12 5 250
2019-06-18 13:49:59
78
160
44
3
Elder
#kodakblack#
#2PJJG2GQG
13 5 172
2019-06-18 14:29:20
10
160
45
1
ABO GHALEB
#8YQQVYG90
12 5 094
2019-06-18 14:21:28
358
200
46
2
ABO SAMIR
#P902PJUC
12 5 076
2019-06-18 14:06:49
226
160
47
2
Ary
#PQ8YYQGYJ
10 4 837
2019-06-18 08:37:23
60
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord