1st

#8JRLJJJ2

55 487

50 / 50

2017.10.9 가족같은 분위기의 1st 클랜입니다. 실력과 매너를 갖추신분들은 언제나 환영합니다!^^ 가입 조건: 최트5600++ 전쟁일승리 50++

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 487
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader 쩐댕
Phạm vi chiến tích 4 305 – 5 925
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 750
Elder 18
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
쩐댕
#2J0UY2UYV
13 5 925
2019-08-19 12:46:43
18
40
2
2
Co-leader
서호지호 최고
#2P8QP0V9U
13 5 852
2019-08-19 13:52:02
210
40
3
1
Co-leader
석이
#290GL2Q9G
13 5 785
2019-08-19 10:58:50
80
40
4
1
Elder
찬휘공주
#YYYLCPUU
13 5 765
2019-08-19 12:40:59
80
80
5
2
Co-leader
일억원만
#2P0U0UV29
13 5 760
2019-08-19 12:46:31
264
80
6 R ! N
#28GURQ29Q
13 5 675
2019-08-19 13:48:18
40
40
7
2
리한나
#8JGQCCQ2U
12 5 670
2019-08-19 11:12:15
111
80
8
4
살아계실때잘하자
#8P9JR0CUR
12 5 612
2019-08-19 13:56:04
0
70
9
2
파도
#8PY0UJ9UV
12 5 596
2019-08-19 13:04:41
18
80
10
2
Co-leader
crescent
#VCUG9J2V
13 5 594
2019-08-19 12:39:50
80
40
11 키자루
#PL2YGPCY
13 5 587
2019-08-19 13:33:56
70
80
12
6
로류
#PG9UY8JP
13 5 570
2019-08-19 12:42:38
0
80
13
3
Elder
다이나믹리오
#PR9V2GGC
13 5 546
2019-08-19 13:20:28
70
40
14
7
Co-leader
아오라기
#22CU8G0J0
13 5 544
2019-08-19 13:59:35
216
80
15
1
Co-leader
차니아빠
#2ULPQP22G
13 5 510
2019-08-19 10:04:15
40
80
16
1
Elder
TIGER.JK
#8YCPCJYVG
12 5 485
2019-08-19 11:14:59
68
40
17
10
경북대존잘러
#RU8J280P
12 5 464
2019-08-19 13:29:15
117
40
18
2
Elder
이노란
#2LUPULVCL
13 5 440
2019-08-19 13:04:28
60
80
19
3
Elder
광대
#2UPC8JPJ
13 5 436
2019-08-19 12:57:35
80
80
20
7
Elder
살살!
#28UQ2Q20
13 5 430
2019-08-19 13:49:31
118
80
21
2
Elder
박수현
#L0JQURQP
13 5 430
2019-08-19 11:14:38
30
40
22
5
Elder
김찬이
#29YVVRPCV
13 5 419
2019-08-19 10:10:09
60
80
23
1
지덱
#Q2RU0QL2
13 5 409
2019-08-19 13:51:41
40
80
24
1
Elder
JSL
#20CRUVYCY
12 5 378
2019-08-19 13:46:59
20
40
25
1
$lob▫
#V8RJGJP8
12 5 351
2019-08-19 13:15:11
50
80
26
4
김미애
#82JYQQYQ
13 5 350
2019-08-19 13:30:43
68
80
27
6
Elder
부교공유
#GYLUV0CP
13 5 343
2019-08-19 13:23:53
68
40
28
3
길티온
#Y2YQUR
12 5 338
2019-08-19 11:40:21
0
40
29
3
동우
#UUJ8JRPR
12 5 329
2019-08-19 02:34:11
20
40
30
2
Elder
ynors5400
#2JJLQQJL2
13 5 309
2019-08-19 13:30:35
18
40
31
2
Elder
Dexter
#9QUVJ2CGL
12 5 306
2019-08-19 10:09:18
30
80
32
2
Elder
TeddyBear
#LCQL0Y20
11 5 302
2019-08-19 11:18:10
10
40
33
2
Elder
SHOWTIME
#8V9PQQJPC
12 5 285
2019-08-19 10:11:06
50
80
34 고수시합
#2P0Y0902
12 5 281
2019-08-19 00:42:50
0
0
35 Co-leader
azure
#2QGJY2J89
13 5 240
2019-08-19 12:25:24
20
40
36
1
곰보빵
#2VRQVGL0J
12 5 234
2019-08-19 11:43:28
30
80
37
1
Elder
afreecaTV
#20Y00G00Y
13 5 181
2019-08-19 12:56:39
20
40
38 이수
#2QYG0Y0UC
13 5 177
2019-08-19 11:31:25
40
40
39
3
성호자쥐
#9URYL2LVV
11 5 161
2019-08-19 12:41:28
50
40
40
1
싸펑피펑
#2QY2VQPUL
12 5 096
2019-08-19 10:04:44
0
40
41
1
AudaciousC
#C2UL28YQ
13 5 086
2019-08-19 13:15:48
60
40
42
1
Co-leader
Dankun
#2PGUQJ8P
13 5 082
2019-08-19 13:56:08
108
80
43
2
Elder
Dean
#80VJJQJR
13 5 073
2019-08-19 13:49:04
30
80
44
3
Elder
멍게
#PJYYRYCL
12 5 053
2019-08-19 06:09:38
20
0
45
1
YouTube yung
#9GPJQ8Q8P
12 5 046
2019-08-19 12:12:40
10
80
46 Elder
여자친구 예린
#892L0L9G9
13 5 013
2019-08-19 12:03:37
30
40
47
1
T팬티주점
#9CC0QPQPR
13 4 968
2019-08-19 13:29:16
20
40
48
3
One Point
#2JQYVUL08
12 4 933
2019-08-19 11:09:56
78
40
49 아이엘(IL)
#9JCQRPQG
13 4 353
2019-08-19 02:06:20
30
40
50 귀요미
#8LU022UV
12 4 305
2019-08-19 09:19:54
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord