TeamLiquid SV

#8JG8Y20R

59 180

46 / 50

🔹Team Liquid Official Community Clan next season 1 $25, 2 $15 ,3 $10 , 4, $10 + 5 torneos con premio pass permanecer en el clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 59 180
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader TL I JORGE45
Phạm vi chiến tích 5 405 – 6 496
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 358
Elder 8
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 BMX13
#VRQQ988
13 6 496
2019-10-18 21:30:56
0
0
2
1
Co-leader
jorge545
#2VP9LL2JP
13 6 486
2019-10-18 14:33:51
110
270
3
1
Nfasis
#8CGG9LLJU
13 6 314
2019-10-18 20:39:02
258
220
4 Trainer Adonay™
#L0VQU9YJ
13 6 232
2019-10-18 23:00:02
10
80
5
1
DRACO JR
#2Q00PVR88
13 6 193
2019-10-18 19:22:12
238
440
6
3
Barahona lml
#2P2CLCPY
13 6 174
2019-10-18 22:17:11
460
130
7
7
Daniel Peña
#YGVQ299
13 6 117
2019-10-18 21:48:21
328
520
8 ricardo
#2G00809JR
13 6 050
2019-10-18 23:19:59
110
280
9
3
Co-leader
White Devil
#2GJ0JRUYV
13 6 039
2019-10-18 23:17:01
270
480
10 Co-leader
Virus-Antrax
#20YC0JJLV
13 6 025
2019-10-18 23:28:20
648
0
11
4
Bryan
#8CJGPU02
13 6 022
2019-10-18 22:20:16
1304
560
12
7
Co-leader
《《《Alexis09》》》
#YPRQLLQL
13 6 019
2019-10-18 16:46:58
77
360
13
4
Elder
Eduardo✌
#2QUJUQP2J
13 6 009
2019-10-18 02:07:16
577
360
14
3
ceniza
#9U0Q888L
13 5 982
2019-10-18 00:28:45
56
160
15 SF I *Yerson*
#JRUUQUYU
13 5 912
2019-10-18 05:24:39
50
80
16
18
patricia
#2LRUR0LY9
13 5 875
2019-10-18 18:23:28
240
400
17
2
Co-leader
Elmeléndez 每年可期
#LJL9J0
13 5 844
2019-10-18 22:40:27
1264
360
18
10
Elder
Russo
#8JP92JV
13 5 817
2019-10-18 22:41:18
458
600
19
2
Elder
刀丹尺匕 丹尺匕S™
#2YJY0GJQ2
13 5 814
2019-10-18 22:26:09
474
290
20 Jendry06
#CG9LJRQU
13 5 806
2019-10-18 23:10:17
238
160
21 Co-leader
TheBreaker92
#282L8YLY0
13 5 800
2019-10-18 23:32:24
596
560
22
2
Jeiko
#CRGLC9U
13 5 766
2019-10-18 20:53:18
970
400
23
2
Cristian A.L
#2QU8UUYU
13 5 754
2019-10-18 23:25:50
120
200
24
2
guttie
#2RY82P00
13 5 748
2019-10-18 20:54:23
496
360
25
9
Bladewing™️
#UUG9LGR8
13 5 712
2019-10-18 21:38:56
80
140
26
5
Pablo_M
#8RGY0PQR
13 5 656
2019-10-18 22:48:17
384
520
27
6
Angelo
#8GYRUYCC
13 5 649
2019-10-18 18:59:14
205
440
28
1
RAIDER NATION
#G99RY9P0
13 5 643
2019-10-16 16:52:29
68
80
29
6
Elder
Joker
#VP92QQR9
13 5 604
2019-10-18 23:20:48
630
560
30 Elder
camarcia
#YUR8GJ8P
13 5 593
2019-10-18 18:46:30
362
520
31
1
Elder
Antonio Romero
#J22JRLP8
13 5 590
2019-10-16 01:23:33
30
80
32
3
Co-leader
Alfredo
#88J9JJVL
13 5 570
2019-10-18 22:43:36
708
400
33
4
elunicocabrr
#2GCLG2QGG
13 5 553
2019-10-18 01:18:09
140
280
34
4
Yoshi17
#VGL2LYPY
13 5 544
2019-10-18 21:10:54
70
440
35
6
Yoker Black
#8YY9LLL0
13 5 543
2019-10-18 17:49:13
386
480
36 Rluna
#880J989J
13 5 538
2019-10-18 20:57:56
110
520
37
11
TK Noé ¥¥
#8PPJ9RJ0G
13 5 535
2019-10-18 21:32:53
610
520
38
7
Amilcar
#2PCLGGQQ8
13 5 527
2019-10-18 17:03:44
80
200
39
1
GÁMEZ 玩家
#22G8LLV
13 5 520
2019-10-16 16:36:09
28
110
40
2
Co-leader
ACE Feliu ⚔
#2QR8UU
13 5 510
2019-10-18 23:11:17
347
350
41
2
.::GPereyra::.
#9QYQLP0
13 5 509
2019-10-18 21:27:42
834
440
42
1
Leader
TL I JORGE45
#222CV2JC
13 5 500
2019-10-18 22:21:01
236
460
43
1
»HOREK«
#RP2JCP0G
13 5 478
2019-10-18 21:18:51
108
480
44
15
Elder
;)leyenda;(
#YP2GCRG0
13 5 472
2019-10-18 21:18:42
130
520
45
1
jonathan
#2RQL8RGJ
13 5 432
2019-10-18 23:11:03
28
160
46
1
Elder
Μr. ΜχψζPτλΚ
#82YG0QJUL
13 5 405
2019-10-18 19:26:34
98
380

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord