الإمارات

#8J9RJU

50 224

38 / 50

اللهم صل وسلم على نبينا محمد❤ (اذا شاركت فالتجميع اجباري تهجم منعاً للإحراج والطرد) !

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 224
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Aa
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 937
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 640
Elder 12
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Aa
#2CJLYLC
13 5 937
2019-06-26 11:30:16
358
280
2 Co-leader
salshamsi93
#8RURGCJP
13 5 871
2019-06-26 16:19:12
295
200
3
1
meekhah
#CC082JLL
12 5 680
2019-06-26 17:53:24
143
200
4
1
Co-leader
the legend
#9GPP8RQC
13 5 652
2019-06-26 14:06:38
188
160
5
1
Elder
Essa
#V8Y99C0Y
12 5 609
2019-06-26 17:54:36
358
0
6
1
Co-leader
TNT
#Y99QYRY0
13 5 604
2019-06-26 14:00:24
154
160
7
2
Co-leader
7MOoOD
#29RR2QPV
12 5 471
2019-06-26 10:27:33
124
120
8 Elder
MooDz
#22QCU9JU
13 5 451
2019-06-26 17:03:26
410
320
9
4
Co-leader
Diablo
#2LLYGJU
13 5 409
2019-06-26 15:49:39
252
320
10
1
Co-leader
Old Sniper
#2228JGCUU
13 5 392
2019-06-26 17:24:18
86
0
11
2
Co-leader
Mjno0ontk
#PU8JY8RQ
13 5 385
2019-06-26 17:54:29
174
240
12
2
Elder
Macoy
#8L8Q0UUJR
12 5 373
2019-06-26 12:53:17
116
170
13
1
Elder
devil
#LL208LUR
13 5 355
2019-06-26 17:43:31
344
160
14 Elder
Abdullah
#J8L200YV
12 5 331
2019-06-26 08:46:23
20
160
15 Co-leader
3wasSh
#PYVLQ9UQ
12 5 316
2019-06-26 17:27:56
370
280
16
2
'Ram
#RV2GQ8GP
11 5 249
2019-06-26 07:40:05
58
80
17
1
Co-leader
3amoori
#R2828JP
13 5 237
2019-06-20 05:24:28
0
0
18
2
Elder
UAE Eagle
#2CVUGJP
12 5 106
2019-06-26 16:36:16
10
40
19
2
Juvellino
#C8UC9CG
12 5 039
2019-06-26 16:35:02
266
280
20
3
gasim
#9YCYGR2UU
10 5 027
2019-06-26 16:41:24
162
160
21
1
Co-leader
.: السويدي :.
#8JRLLYL
13 5 024
2019-06-26 15:34:17
50
160
22
3
yousf
#Y2L92G89
10 5 021
2019-06-26 17:07:22
38
80
23
6
Elder
Kalifa ⚠️
#98JYJJ80
12 4 924
2019-06-26 15:52:06
361
200
24 Co-leader
_aalawadhi
#8RVRU2RP
13 4 914
2019-06-21 12:28:29
0
0
25
2
Elder
jaber
#UJ0VR2CG
12 4 895
2019-06-26 14:04:46
165
280
26
1
Khalifa7660
#9LL2JC8Y
13 4 861
2019-06-26 15:22:46
196
240
27
1
tarookyyyyy
#909J20RVJ
10 4 778
2019-06-26 18:03:48
220
280
28 Elder
mjnonty
#8PUUUVC09
12 4 614
2019-06-26 11:30:42
159
240
29
1
Pirlo
#29CY9UGJ
11 4 547
2019-06-26 15:39:07
20
80
30
1
Elder
hamoood
#9ULYUJVY
13 4 514
2019-06-19 18:11:21
0
0
31
1
Co-leader
Ra3iHoM
#2PJ8RU20
12 4 349
2019-06-26 06:07:30
60
240
32
1
O. SOMAH
#RCY298CL
10 4 302
2019-06-11 18:53:05
0
0
33
1
3bdu11ah10
#8JUL0GU0L
10 4 268
2019-06-08 15:26:52
0
0
34 Viper
#Q8YY2URG
10 4 182
2019-06-26 15:28:56
70
0
35 Elder
Alone
#PVLRL9QG
12 4 093
2019-06-10 05:07:21
0
0
36
1
Elder
F4 ⚠️
#2GR9YVUGU
12 4 067
2019-06-26 14:41:20
244
240
37
1
Co-leader
Faisal_Sensei
#YV2LLQG
13 4 014
2019-06-24 10:39:41
38
40
38 Co-leader
marook
#P2V0R9CQ
12 4 000
2019-06-22 03:20:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord