Nova EG Taurus

#8J9QP82G

57 939

47 / 50

Official Nova Esports & 📺CWA Clan🌟Apply for Esports/Nova EG Tourneys🌟discord.gg/C5m2hCd🌟cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 939
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader VVonka
Phạm vi chiến tích 4 971 – 6 716
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 314
Elder 11
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Alaa 1.0
#J2Q2YQC9
13 6 716
2019-07-17 04:40:30
174
160
2 Elder
Nova I Hey
#80JGCYU0J
13 6 500
2019-07-17 12:33:44
592
320
3 《《JoaKo》》
#28YRJJPL
13 6 088
2019-07-17 12:05:32
400
300
4
3
⚡Domm⚡
#20GJ8VGV
13 6 030
2019-07-17 11:48:47
118
200
5
4
Elder
TheLegend27
#ULYL0JP0
13 6 025
2019-07-17 06:30:18
324
210
6 Elder
Bardul
#2UQ8P98VP
13 5 980
2019-07-17 11:35:02
204
310
7
2
iLikeEmSpicy
#8QYJJP
13 5 978
2019-07-17 04:56:46
208
240
8 Co-leader
nsnn
#22LJUC0U9
13 5 950
2019-07-17 10:32:37
192
320
9
5
Elder
Arny
#2899J08
13 5 926
2019-07-17 11:38:57
350
280
10 Elder
ZOMBIE
#YCGGYCY0
13 5 919
2019-07-17 04:02:23
118
240
11
1
Co-leader
Ahaan
#2LYV2LRR
12 5 796
2019-07-17 11:03:03
312
240
12
1
Leader
VVonka
#LG2YUUP
13 5 773
2019-07-17 06:16:43
394
160
13
2
Certified-G
#8R9J0VU0
13 5 773
2019-07-17 11:59:04
431
200
14
5
Sarker
#2RCYYGCC
12 5 752
2019-07-17 03:51:32
104
200
15
1
Co-leader
Vega7781
#2QLJJCYY
13 5 750
2019-07-17 11:55:51
250
320
16
5
PEPP
#2CYV2QJYC
13 5 726
2019-07-17 12:13:17
287
200
17
8
leo
#2Y0C0RQ
13 5 719
2019-07-17 10:58:02
278
240
18 Elder
hamlin
#28C2202UU
13 5 700
2019-07-17 12:40:25
454
230
19
2
Nova I Diego
#2PPLVGYG
13 5 695
2019-07-17 11:54:12
54
200
20
4
Elder
Play™️
#20C8JC9C
13 5 672
2019-07-17 08:50:00
130
240
21
2
Accio
#GY020PUR
13 5 665
2019-07-17 07:35:56
100
240
22
2
Elder
Midas
#9QC0U9PU
13 5 629
2019-07-17 05:51:29
75
200
23
3
Zack
#2JQY2U90J
13 5 626
2019-07-17 06:28:20
192
160
24
2
joshzyu
#2VU8PU9V9
13 5 560
2019-07-17 03:50:15
172
200
25
2
KKM
#8G0YJYPLU
13 5 558
2019-07-17 09:53:40
258
200
26
4
teenperm16
#GV28RVGQ
12 5 542
2019-07-17 11:28:07
198
240
27 Amy's man
#2QQL9RR2J
13 5 542
2019-07-17 03:54:45
0
0
28 Smalls
#8YR2LPU
13 5 514
2019-07-17 12:30:59
498
280
29
2
HeaDTuRNeR
#P28VJ89G9
12 5 462
2019-07-17 07:31:14
198
160
30
6
Beast
#VCQPY82
12 5 438
2019-07-17 04:22:39
434
200
31
2
Elder
KnightOP
#908YYR0QC
13 5 435
2019-07-17 10:22:21
172
240
32
1
Co-leader
MyEpicRip I 2
#8JJC8LRVP
12 5 416
2019-07-17 03:09:55
30
200
33
1
Co-leader
Actness
#LLVJRP0Q
13 5 385
2019-07-17 05:20:50
398
240
34 復讐
#8VQVLVJ
12 5 323
2019-07-17 06:25:09
110
200
35 Rhett
#8YJ2JQQJ
12 5 317
2019-07-17 08:39:56
203
240
36
2
(+_+)
#8YGJPJVP
13 5 304
2019-07-16 23:28:56
15
120
37
3
Tekashi69
#8L8RGRU
13 5 290
2019-07-17 06:55:55
178
200
38
1
Èl Tour
#V209PVU
13 5 257
2019-07-17 04:51:29
58
200
39 l3lood-l3oy
#GGL90Q9J
12 5 240
2019-07-17 09:38:09
319
120
40
1
Awesome Tanish
#8URP89PL
12 5 225
2019-07-17 10:58:36
36
120
41
1
MAGICAL BLOW
#29Q2CU9QY
12 5 196
2019-07-17 11:58:37
178
80
42
1
Krastal
#2JYGYVC9
12 5 189
2019-07-17 09:56:58
120
200
43
1
Kakarot™️
#2UC8RCG09
13 5 175
2019-07-17 00:05:59
96
160
44
1
Elder
Anthony
#V90UPRLY
13 5 164
2019-07-17 02:24:10
80
160
45
1
BMills7
#JQYU2VV
12 5 118
2019-07-17 05:13:45
134
120
46
1
Elder
Dr House
#2LJYR8YQV
13 5 095
2019-07-16 20:58:26
48
120
47
1
alexanderdoc
#8QLC0VQC
13 4 971
2019-07-17 10:27:32
0
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord