الرئاسة

#8J8PJPY

53 495

45 / 50

احنا عرب زايد اذا تبغي العلم .. يا جاهل التاريخ اقرا حروفه ⁦🇦🇪⁩⁦❤️⁩

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 53 495
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader OxyGeN
Phạm vi chiến tích 3 865 – 6 008
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 190
Elder 13
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
my name
#YC2JJG08
13 6 008
2019-07-21 04:16:27
359
400
2 Co-leader
aamams
#V0YQUJ
13 5 811
2019-07-20 18:45:16
61
80
3 Co-leader
HuMMeR
#2UU92098G
13 5 719
2019-07-21 05:22:36
76
550
4 Co-leader
bin_london_ae
#PC889U0U
13 5 703
2019-07-21 06:24:20
431
450
5
1
Co-leader
3baid『UaE』
#L9J9VY9Q
13 5 660
2019-07-20 17:50:23
20
40
6
1
slo.ols
#209JG2JU0
13 5 638
2019-07-20 20:27:05
438
560
7 Leader
OxyGeN
#28UUR2JV
13 5 612
2019-07-21 06:14:12
696
530
8
4
Co-leader
M.K
#9YUYC82P
13 5 561
2019-07-21 00:11:30
498
510
9
1
Co-leader
Ghano0m
#8G2JJGPG
13 5 551
2019-07-21 06:04:16
805
700
10 Co-leader
0502333318
#QJ9VYP8
13 5 524
2019-07-20 22:42:37
343
40
11
2
Co-leader
shaheen uae.
#PVG8U9UV
13 5 509
2019-07-20 21:23:09
524
430
12
1
Co-leader
royal_rak
#9VCGVCGV
12 5 464
2019-07-20 21:23:01
214
240
13
3
Co-leader
blackhorse
#28PJLLJ0G
13 5 394
2019-07-20 19:09:20
312
280
14 Co-leader
69
#YURPLRYC
13 5 393
2019-07-19 19:14:07
70
40
15
2
Co-leader
U4me
#RRGC9Q9P
13 5 380
2019-07-21 06:21:34
401
380
16
1
Co-leader
xher0
#8QV2GJGL
13 5 361
2019-07-21 02:41:54
534
480
17
8
Co-leader
InterMilito
#P2U8VY2Q
13 5 337
2019-07-21 00:25:58
844
560
18
1
Elder
Saeed.alfalahi
#GPU9Y9R0
12 5 331
2019-07-20 19:54:18
182
440
19
10
Elder
-+<Tnt>+-
#8R0R22V9
12 5 271
2019-07-20 20:57:25
80
200
20
2
biloz
#89CGY0UQP
13 5 269
2019-07-20 20:53:35
302
480
21
2
Co-leader
bu_Rashed
#290982JR0
12 5 247
2019-07-20 10:14:43
476
200
22
2
Elder
UAE
#R2PQP0R9
11 5 222
2019-07-20 19:53:07
10
80
23
2
Elder
kawashima
#88LQRJJ02
13 5 220
2019-07-20 18:30:25
306
280
24
2
Elder
saifalketbi3
#P0UGGU90
13 5 218
2019-07-20 17:06:01
326
280
25
2
Elder
Montaser
#YVQL2RPU
13 5 208
2019-07-21 05:19:45
708
560
26
6
Co-leader
نجم سهيل
#P290P8V92
11 5 193
2019-07-21 03:45:02
22
160
27
1
Co-leader
هيرو
#JQLUG0J9
13 5 164
2019-07-20 15:39:42
608
520
28
1
Elder
K13
#Q0L2JCCQ
12 5 149
2019-07-21 05:53:37
260
480
29
1
Elder
meam
#P9V8QUJR
12 5 089
2019-07-21 03:42:37
144
400
30
2
Elder
jassim
#82PY2YQP
12 5 076
2019-07-20 18:43:53
104
590
31
1
gxbjj
#292VCQG8G
11 5 057
2019-07-20 23:17:07
182
160
32
1
3bozales
#CU8PUVY
11 5 034
2019-07-20 19:01:56
191
0
33 Co-leader
AlAiN
#8PYJVU
12 5 015
2019-07-20 18:14:49
425
400
34 DIZEL
#J0P92GRU
11 5 011
2019-07-18 14:33:55
158
160
35 Hoopzz
#PLY9GCCGR
11 4 987
2019-07-20 22:22:53
396
480
36 Elder
Hdwow
#P2G9YGLLV
11 4 972
2019-07-20 21:54:15
689
480
37 Z0R0
#GV0UJ280
11 4 772
2019-07-16 02:15:58
66
80
38 Co-leader
Fighter
#909Q990J
12 4 595
2019-07-20 14:56:50
70
120
39 Co-leader
RAGEzX
#9CJQ8G8L
11 4 568
2019-07-21 00:45:57
639
40
40 Elder
u4me
#20RVPC0YV
12 4 554
2019-07-18 22:17:59
0
120
41 Elder
الرئاسه
#9JLVGU8
12 4 459
2019-07-19 06:40:07
50
80
42 AL KHYELI 488
#G2QPJPYQ
11 4 383
2019-07-20 11:57:04
50
130
43 ss-alkhyeli
#Y0JJ9QCQ
12 4 001
2019-02-14 16:48:57
0
0
44 Elder
5>Fsio<
#2YLVQGVGV
12 4 000
2019-07-12 10:10:16
0
0
45 Đấu trường 12 3inawe7
#P2UC9C00
11 3 865
2019-07-20 12:00:59
120
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord