Purple Thunder

#8GYP9C

47 774

42 / 50

⚡Fun Chill Clan 4 Active Members⚡ Wars: If Participating (4/4) Or Be Kicked ⚡ Do Not Miss > 2 In a Row⚡Let's Have Fun⚡Blaze It!⚡

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 774
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Dabz
Phạm vi chiến tích 1 140 – 5 225
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 670
Elder 6
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
FreeHarambe69
#208JYYUVQ
13 5 225
2019-10-14 03:15:44
48
40
2
1
kleiton
#88U9JLQP0
12 5 148
2019-10-14 10:57:01
68
40
3
1
Elder
Hot Fuzz
#9LVPLYY8
13 5 110
2019-10-14 11:38:39
30
0
4
2
Co-leader
nopulp
#8JVL80Q9V
13 5 106
2019-10-14 06:11:42
0
0
5 Co-leader
stitch
#2RGGVJ9LY
13 5 077
2019-10-14 02:50:47
34
40
6 Elder
DiRtY_uNdErWaRe
#QJCJPLQG
12 5 051
2019-10-14 07:23:42
38
40
7
1
Elder
RodneyJr
#PJQ920RP
12 5 011
2019-10-14 11:33:01
0
0
8
1
dustbunny
#YVYCVUUC
12 4 987
2019-10-13 14:42:51
0
0
9 Mulli
#9Y8CYLUV
12 4 940
2019-10-14 06:07:27
46
40
10 fandando
#99JVPPLR
12 4 932
2019-10-14 10:00:09
86
20
11 geddylee
#282P9GVLV
12 4 924
2019-10-13 17:38:02
0
0
12
1
Co-leader
4Tony
#8J0GJCGP
13 4 911
2019-10-13 03:51:24
0
0
13
1
K.M.V
#2JRQ2G8L9
12 4 888
2019-10-14 03:58:20
30
0
14
2
LionVoice
#GJ8CP9V
12 4 880
2019-10-14 06:45:38
8
40
15 Co-leader
she slays-a-lot
#29P8PG9JU
12 4 872
2019-10-14 02:30:47
20
0
16
1
[email protected]$***
#8UJLLJURJ
12 4 867
2019-10-13 20:29:42
0
0
17
2
Co-leader
Hamburger42
#29YYCLUG
13 4 833
2019-10-13 20:44:17
0
0
18 Reset Sg
#2CCQ09GL
12 4 820
2019-10-14 08:51:02
56
70
19
3
Pogie
#8LGPC8UQP
12 4 817
2019-10-14 02:36:24
56
40
20 Stephen
#PJJ0CJ9L
12 4 814
2019-10-14 03:23:13
0
0
21
5
reefkeeper
#PP29GJL0R
12 4 810
2019-10-14 02:05:41
18
0
22
1
Wojo0331
#YRGCQUQY
12 4 806
2019-10-10 20:11:05
0
0
23 NOva 1 [email protected]"
#9GJGUPCJU
10 4 762
2019-10-14 02:44:15
0
40
24 Co-leader
J wiz
#98QC88Y2
12 4 732
2019-10-14 02:54:43
30
40
25
10
zeeshan zaib
#9PYU0GYV
11 4 712
2019-10-14 07:37:01
28
40
26
1
bkny
#8YLC08YY
11 4 690
2019-10-13 17:32:31
0
0
27
2
Nova I Jhoel :v
#8Q2UQJVP2
12 4 684
2019-10-11 14:48:31
0
0
28
2
drew
#G0GY2R9U
11 4 682
2019-10-14 00:54:19
26
40
29
3
Leader
Dabz
#8LRYG9Y9
12 4 678
2019-10-14 08:07:18
0
40
30
2
XINFINITYX
#CQU08Y0Y
12 4 672
2019-10-13 20:06:23
0
0
31 ray
#9LC2UPY8Y
10 4 644
2019-10-14 05:48:52
18
0
32
3
Epic
#2PCQUGV9
12 4 639
2019-10-09 01:06:52
0
0
33
1
Mauiboy808
#22Q0RQLC
12 4 612
2019-10-14 03:05:13
0
40
34
1
808naluboy
#8JUG9RJ0
11 4 612
2019-10-13 07:01:03
0
0
35
1
lunar15
#9UR9C28PG
11 4 588
2019-10-11 04:11:55
0
0
36 Elder
xXFirestormXx
#P2GLCPJJ
12 4 552
2019-10-12 18:20:38
0
0
37 Elder
Levi
#2YRUJ0GQ
12 4 462
2019-10-13 14:20:42
0
0
38 GOD OF GLORY
#8RP2CPY8
11 4 415
2019-10-13 17:12:03
0
0
39 nuts
#G8J2VQ82
13 4 372
2019-09-24 21:54:05
0
0
40 Lucas
#89P9GLU29
12 4 250
2019-09-29 13:27:38
0
0
41 Elder
johnny2
#2YYPULCQG
13 4 088
2019-10-14 08:19:51
20
40
42 Đấu trường 4 jinxed_exorcist
#YV8JLJJ8V
6 1 140
2019-10-14 03:12:43
10
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord