les kig of 50

#8GUP20JC

48 248

41 / 50

bien venus clan algérien gloire respect loyauté bien venus tt algérien priorité dons coffre de clans guerre des clans

Collecting cards! Ends: 2019-10-22 11:47:47
Trận đấu 9 + 15
Participation 9 / 41
Người chơi Trận đấu Cards Collected
irhabi 1 / 3 170
Ghost75 2 / 3 320
ramy 3 / 3 480
nasrou 1 + 2 / 3 640
sony 1 + 2 / 3 640
raskass 1 + 2 / 3 680
islem 2 + 1 / 3 800
äÿmên"sÿd 2 + 1 / 3 800
SaRaSin 2 + 1 / 3 800

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord