Undefined

#8GQGUJ

60 378

50 / 50

🌟🌟🌟Active, Loyal, & Respectful🌟🌟🌟 ⭐Discord: X55XZHD⭐Ladder Cash Rewards & Biweekly Cash Brackets⭐twitch.tv/tclapstorm⭐ UND

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 60 378
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader UND|Coolsoul
Phạm vi chiến tích 5 508 – 6 411
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 530
Elder 43
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
⚜️CRSUX⚜️™️
#JV0VJ9V
13 6 411
2019-10-17 00:02:36
0
40
2 Elder
Z✨
#LLLGC9JC
13 6 400
2019-10-17 02:45:37
150
240
3 Elder
Sheldon Cooper
#YPGRLCL2
13 6 273
2019-10-17 03:14:31
0
0
4
1
Leader
UND|Coolsoul
#92JQLUJR
13 6 263
2019-10-17 02:50:48
518
220
5
1
Elder
UND|xSp00n
#9U0CYG8U
13 6 165
2019-10-16 16:12:42
240
0
6
1
Elder
Class
#GPRG229C
13 6 152
2019-10-17 02:23:02
80
240
7 Elder
Moon Knight
#9VJR8UQQ
13 6 149
2019-10-17 03:39:02
70
20
8
2
Elder
UND|Unknōwn ⚜️
#PG9CR2RC
13 6 136
2019-10-17 00:28:43
172
230
9 Elder
Nox
#2LVGVQG9
13 6 121
2019-10-17 03:17:37
206
290
10 Elder
UND|DaBigBowski
#8J9GG0V0
13 6 057
2019-10-17 03:27:46
454
240
11
4
Co-leader
UND|JONIDOOM
#809C0YG08
13 6 022
2019-10-16 23:49:57
514
170
12
6
Elder
UND|▄︻̷̿┻̿═━ ✨™
#20JJCPYP
13 6 020
2019-10-17 01:00:22
58
240
13 Elder
Shadow
#2J8UGU8GC
13 6 016
2019-10-17 03:24:30
48
40
14
23
Elder
KinG KanG
#J28CPJV
13 6 010
2019-10-16 22:28:50
68
200
15 Elder
LipBalm
#28V8Y0UC8
13 5 960
2019-10-17 02:35:08
50
40
16 Elder
mr rdx
#8GPRUV8
13 5 953
2019-10-16 22:14:23
126
240
17
3
Elder
MYSTDV7
#2YLPVVGU
13 5 949
2019-10-17 00:50:28
256
200
18
5
maditch
#YC9980C2
13 5 924
2019-10-17 02:17:14
36
200
19 Elder
ooloo
#2P2GUUU9V
13 5 889
2019-10-17 02:57:26
0
40
20
1
Elder
TLA|Knight™
#P8U0L2P
13 5 878
2019-10-16 19:29:17
0
0
21
1
Elder
Matthew
#JP2GYQ8
13 5 868
2019-10-17 03:03:40
198
280
22 Elder
Dingus
#8VV0JRYV
13 5 846
2019-10-17 00:01:51
38
70
23
5
Elder
Trap
#QUUCV8G
13 5 831
2019-10-17 01:12:55
20
80
24
7
Elder
THANOS
#22Q8R80
13 5 826
2019-10-17 02:23:53
148
240
25
2
Elder
BadLuck
#2PJYCQ99P
13 5 825
2019-10-16 20:46:29
140
70
26 Elder
Vinny
#QR8J928Q
13 5 820
2019-10-17 02:57:41
38
160
27 King Twist
#89JQ2JUG
13 5 817
2019-10-16 22:04:20
0
0
28
4
⚔️ Santos™ ⚔️
#2V9L0J0G0
13 5 808
2019-10-16 14:53:11
50
40
29
4
Elder
Meme Dealer
#L2JR29R2
13 5 803
2019-10-17 03:15:45
292
350
30
3
Elder
mystery
#9V89JG08
13 5 784
2019-10-16 19:51:32
280
180
31
2
Elder
Brad
#U0UQ0QUU
13 5 770
2019-10-17 00:37:25
130
130
32
3
Elder
xanmen
#L20CGJUL
13 5 768
2019-10-17 03:14:39
190
320
33
3
Elder
ᴊᴀʏ ᴛʜᴇ ʟᴇɢᴇɴᴅ
#UQPVVGQ
13 5 760
2019-10-17 01:29:36
148
360
34 Elder
Batman
#8LQUVLUCJ
13 5 756
2019-10-17 03:04:18
710
400
35 DrippyIsGod
#20U9YVGC2
13 5 754
2019-10-17 02:13:45
20
40
36
8
Elder
Neelansh
#PL29QC2C
13 5 754
2019-10-17 03:33:10
1058
360
37
2
Elder
Papa Jewschatz
#2R9U8U80L
13 5 750
2019-10-17 03:04:47
168
200
38
6
Elder
bini
#C82Q9GGR
13 5 732
2019-10-17 02:31:57
486
280
39 Elder
zakaria1
#8UGYVU9Y
13 5 717
2019-10-17 00:52:19
318
200
40
4
Law
#808YUYJV
13 5 717
2019-10-17 00:16:54
20
80
41
3
Elder
Fallz
#2QJYP8LV
13 5 712
2019-10-17 00:54:15
116
280
42
11
Elder
ACTIVE
#28CC0CY2
13 5 702
2019-10-16 17:26:30
20
160
43
3
Elder
THESBOY
#9G9PVYP
13 5 680
2019-10-17 03:28:57
120
200
44
2
Elder
Winds
#2R9YG22JP
13 5 675
2019-10-16 22:21:43
10
240
45 Elder
Schick
#2J8PGVLY
13 5 653
2019-10-17 00:09:48
190
360
46 Elder
⚡Street Junaid⚡
#LR9CG8Y8
13 5 623
2019-10-17 03:24:27
60
40
47
6
Elder
WINWU
#LPLYV2L
12 5 607
2019-10-16 23:45:12
0
40
48
5
Elder
♠️CRSUX♠️™️
#9C0RRUCV
13 5 605
2019-10-15 02:29:16
0
0
49
2
Elder
UND|Arod
#CP2UU8VC
13 5 581
2019-10-16 21:23:25
90
200
50
4
Elder
☪️PÂČÎFÍĚŘ ☪️
#RGR8CLR
13 5 508
2019-10-16 20:44:32
100
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord