NO MERCY

#8GJYGLVP

56 143

49 / 50

*Bienvenidos A NO MERCY (sin piedad) ⭐.Clan competitivo , Respetarnos todos⚡Top local🏆N°100🌎SER ACTIVO NM Team

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 143
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader •»Angelo«•
Phạm vi chiến tích 4 814 – 6 095
Thông tin hội
Vị trí Peru
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 470
Elder 9
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Esteban
#2QQG2G8QG
12 6 095
2019-06-25 08:45:28
0
0
2 Co-leader
♡LUIS!♡
#L8C9RG89
13 6 036
2019-06-25 05:32:18
210
80
3 Elder
"dencel"
#YYRYUVGU
12 5 842
2019-06-25 06:26:59
0
0
4
4
Leader
•»Angelo«•
#2Q9VY2RU0
12 5 819
2019-06-25 07:27:37
44
120
5
1
Co-leader
PD [email protected]€z9
#YJYVY0YP
13 5 806
2019-06-25 08:31:48
228
200
6 Co-leader
⚡Yen10 OdinSon⚡
#P89L00J2
13 5 713
2019-06-24 11:34:37
62
80
7
4
Elder
Juann O.
#28YL8RJQ2
12 5 704
2019-06-25 02:30:39
0
120
8
5
kronosmini
#299YJGVPP
11 5 691
2019-06-25 05:09:38
50
160
9
4
Co-leader
PiixEl
#8C2JQYUYQ
12 5 689
2019-06-25 03:24:49
68
60
10
3
Arturo:33-mx
#2RLC0PY0
12 5 670
2019-06-24 03:35:18
85
40
11
2
Co-leader
Edinson
#8R99UYCGQ
12 5 665
2019-06-25 02:49:59
143
120
12
4
Elder
Jaison
#RYYR82P0
12 5 657
2019-06-25 05:17:17
110
120
13
1
Co-leader
—EL TRAVIESØ—
#8GV8C8QC0
12 5 654
2019-06-25 08:07:18
60
160
14
1
Co-leader
Papo
#20RYJ2V8Y
12 5 653
2019-06-25 04:04:38
334
40
15
5
ekinzrlz
#2U9RCC9CP
11 5 623
2019-06-25 05:30:23
0
80
16
4
Co-leader
angelitoforever
#29R22J8C0
12 5 610
2019-06-25 05:51:28
62
120
17
1
Elder
Uriel
#QYQCUUU9
12 5 605
2019-06-25 05:51:54
77
160
18
12
BrAnNy
#2ULGYCYRP
11 5 508
2019-06-25 05:08:34
0
120
19 Carroñero
#2QCPL8QPP
12 5 466
2019-06-24 23:20:14
0
40
20 RETRO DOCTOR15.
#2R8J089U2
12 5 460
2019-06-25 02:02:32
20
40
21
4
Elder
Cristián Andrés
#2V0P09JLY
12 5 456
2019-06-24 21:27:37
38
120
22
3
ANDRÉ. S
#2UVLYCQ0J
12 5 455
2019-06-25 09:43:53
188
80
23
3
MR.PEKKA :V
#2LQ090CUY
12 5 406
2019-06-24 23:27:23
10
0
24
3
Co-leader
maryorie❤
#8J098RQGC
11 5 403
2019-06-25 06:45:36
100
160
25
2
carlos
#2RYJCCQJ2
12 5 400
2019-06-24 16:43:33
70
40
26
5
Elder
lionel GF ☺️
#909YQRP80
12 5 399
2019-06-25 04:02:45
86
160
27
4
Co-leader
SDdiego
#280JYGRR8
12 5 388
2019-06-25 01:41:57
46
80
28 jefra
#9YYG0LLQ8
12 5 382
2019-06-25 04:37:44
146
160
29
4
Co-leader
(S)hadow
#92GG2QUC
12 5 379
2019-06-16 18:12:22
0
0
30
1
Jeancito
#9CJJPPRYR
11 5 345
2019-06-25 04:46:46
68
120
31
5
Co-leader
el amo
#8J2PVJJUG
11 5 328
2019-06-25 00:27:37
0
40
32 Miguelito
#892G2YJ2J
13 5 327
2019-06-25 06:31:01
154
80
33 Elder
Anuran
#2PVRR0VQG
12 5 324
2019-06-25 09:18:24
66
40
34 Elder
me hakearon
#CR8UUG98
11 5 324
2019-06-25 04:22:54
204
110
35
11
Co-leader
DIAZ
#8P9PPRRPU
12 5 321
2019-06-25 09:25:40
470
160
36
14
Co-leader
Burgos!
#P8YVYQP0Y
10 5 319
2019-06-25 06:13:25
0
120
37
2
Elder
maniatiko
#92Y2RLQPG
11 5 309
2019-06-25 05:06:00
10
70
38 elvis.tuprinciP
#2QLQGPRC8
12 5 293
2019-06-25 06:34:39
0
0
39
2
ma-jarE
#88GPJ2CVV
11 5 281
2019-06-25 02:51:26
10
120
40
2
Co-leader
el amo 2
#8UJGJVGGU
11 5 214
2019-06-24 20:30:50
11
80
41
3
Denisreypro
#290PV2UGG
12 5 206
2019-06-24 17:34:20
150
40
42
2
Co-leader
emely
#8U9Q9VPCY
12 5 152
2019-06-25 02:49:56
0
120
43
4
YagoGijon
#PCLGQC
12 5 150
2019-06-24 11:27:46
36
40
44 StarBoy
#8V9VPU0JY
11 5 133
2019-06-25 03:50:42
73
80
45
4
Wuacho ~.~
#9VVQLJL0R
10 5 096
2019-06-25 02:08:52
18
80
46
3
lunatico503
#8G0098QC
12 5 074
2019-06-22 21:46:37
0
0
47
2
⚡ElAxelWTF⚡
#2G0C9R8PP
12 5 064
2019-06-25 07:21:38
0
0
48
1
David
#P2LUJQ28V
11 5 004
2019-06-24 22:24:07
120
80
49
1
Co-leader
Daniel
#89GLV09YC
10 4 814
2019-06-25 04:56:11
250
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord