The Golden Boys

#8G9QLGU8

48 704

36 / 50

50 победи минимум. Само за активни играчи.

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 704
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader marko4a
Phạm vi chiến tích 4 434 – 5 890
Thông tin hội
Vị trí Bulgaria
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 884
Elder 5
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
method
#2YL9GJ9GC
13 5 890
2019-11-21 16:02:02
614
400
2 Co-leader
jamoko
#9YPUUJVU
12 5 574
2019-11-21 16:45:10
209
400
3 Co-leader
Zarkaui
#9GRYJ9L98
12 5 483
2019-11-21 06:49:57
356
0
4
1
asen
#2VJ80PGLP
13 5 418
2019-11-21 16:53:33
804
360
5
1
Co-leader
adUst0
#20YU8J9U9
13 5 417
2019-11-21 15:08:58
260
320
6 Co-leader
“Торбалан”
#8P2YQYUY0
12 5 406
2019-11-21 00:11:55
164
120
7
1
Co-leader
TomaTheSlayer
#9Y9GCJQV2
12 5 333
2019-11-21 15:14:07
504
360
8
1
Elder
Javichetto
#2JUJ9RL80
13 5 321
2019-11-21 14:40:23
215
280
9
5
Co-leader
santimunes
#8Q2PUCG2J
13 5 294
2019-11-21 14:50:52
255
280
10
1
barliBG
#80LP8P2LV
12 5 286
2019-11-21 16:14:40
270
360
11
1
Co-leader
your dad
#8LU9VPGY
12 5 272
2019-11-21 13:40:51
100
80
12
1
.h.
#2JL00L09U
12 5 271
2019-11-21 12:12:53
70
200
13 Elder
Aleks
#9200VJL0
13 5 227
2019-11-21 07:26:15
168
240
14
4
Elder
kamen
#9PLCGQRP
13 5 223
2019-11-21 16:47:59
228
328
15
1
Дени М.
#2UQP2L09
12 5 183
2019-11-21 16:06:55
132
120
16
1
Bobkata
#9UYJGVLCU
12 5 169
2019-11-21 09:47:34
152
240
17 Hello,Bye
#Y0RLUQGVR
11 5 078
2019-11-19 12:18:39
0
0
18 Elder
plam
#2UJP2U2J9
12 5 067
2019-11-20 21:28:05
20
80
19 Божидар
#YYRJVYU2Q
10 5 065
2019-11-21 12:47:16
332
440
20 Elder
zdraffko
#8CGRGCG8P
12 5 064
2019-11-21 15:00:02
314
320
21 Preslav BG
#29JVC02YY
12 5 061
2019-11-17 19:08:49
0
0
22 Co-leader
todorenko
#80PVRJR8Q
13 5 042
2019-11-21 15:41:33
537
320
23
1
Radi
#GUULC2GU
11 5 017
2019-11-20 17:55:00
46
80
24
1
Josué
#229U0J8CY
12 5 016
2019-11-21 09:36:57
136
360
25
2
BaNi
#8PG0LUCQ
11 4 984
2019-11-21 16:15:33
98
160
26 You
#8LVQUCYYU
11 4 885
2019-11-21 13:23:47
257
276
27 Co-leader
Flint
#2GYQ9J92P
13 4 876
2019-11-21 15:49:37
158
360
28
1
dankata we yt
#R02890LL
11 4 826
2019-11-21 12:23:48
275
200
29
1
RestlessNinja
#29L8P2RG2
11 4 756
2019-11-21 11:19:34
193
40
30 vessou
#9JY0C9R2R
11 4 623
2019-11-21 15:44:03
146
240
31 Co-leader
crysis
#90LQCJQ8U
12 4 611
2019-11-16 17:42:20
0
0
32 Co-leader
SandMan987
#28JVUJ8U2
13 4 591
2019-10-11 11:04:37
0
0
33 CrazyWolf
#2JCVQ8V2V
12 4 534
2019-11-21 14:38:38
144
320
34 Co-leader
Underdog
#2RYV2VYU0
12 4 468
2019-11-07 11:37:59
0
0
35 Leader
marko4a
#82RCQRGV0
12 4 466
2019-11-19 10:10:12
0
0
36 Co-leader
Me4oka
#2V092RGL2
12 4 434
2019-11-13 18:55:15
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord