MER狮子

#8G8Q2R

46 268

50 / 50

Welcome to MER狮子. Be friendly and have fun in clan! kicked out: lack of contrib to clan war. smile more! 😃

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 268
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Jubilant
Phạm vi chiến tích 4 063 – 4 990
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 224
Elder 11
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Jubilant
#899UGVYL
13 4 990
2 495
38
40
2
1
Elder
anak hantu jr
#Q8CYU80U
12 4 930
2 465
20
40
3
1
Elder
Pokimunstir
#PLUP2JJ0
13 4 830
2 415
60
80
4
1
Co-leader
cyc88
#9YU80VV9
13 4 828
2 414
28
40
5
1
Co-leader
Cole'S
#2CPYUPYJ
13 4 793
2 396
120
80
6
1
Co-leader
Roy
#8CVCCU99
12 4 767
2 383
246
80
7
1
imOshy
#U9GYPG0Q
13 4 767
2 383
0
0
8
4
Co-leader
HULK
#8JCY0L00
13 4 730
2 365
36
80
9 Co-leader
junpeng
#8YV8G809
13 4 646
2 323
38
40
10 KiDz小鬼
#YYUUJCR0
13 4 639
2 319
148
80
11
7
Elder
☠️GråvèDîggér☠️
#YUYV88QP
12 4 634
1 158
50
60
12
1
pro72
#2RC8828VR
12 4 622
1 155
0
80
13
1
Elder
mal in danger
#8VCLYYQ9
13 4 608
1 152
10
40
14
1
WristIcicle
#8G08CJGPJ
12 4 596
1 149
50
40
15
2
Hsneo
#2YCP2G9PR
12 4 582
1 145
0
64
16
3
JSJW
#2PQLC8LLR
11 4 563
1 140
10
40
17
1
Boomshakalaka
#920ULVL9
12 4 551
1 137
0
0
18
1
Elder
grumpy
#YQ90QP8Q
12 4 539
1 134
18
10
19
3
Elder
Junkit Liew
#PRG22QU9
13 4 532
1 133
170
80
20
4
Elder
roy
#8CQQY88LR
12 4 513
1 128
80
40
21 Co-leader
metheone86
#LYVG8Q2R
12 4 491
538
58
40
22 sjdjdbe
#8JR9QVQ99
11 4 485
538
20
40
23 Co-leader
slave345
#8P9U82QUQ
12 4 480
537
60
40
24
1
kieran
#2R8C290YP
12 4 447
533
58
80
25
1
shengxiong
#89JJGYYR
13 4 417
530
60
50
26
6
Elder
Ezra Tan
#QPRLQYRJ
13 4 408
528
30
40
27
4
Co-leader
Akiyama
#2JURGP209
12 4 395
527
68
80
28
1
Kai
#GPR802L9
12 4 384
526
10
40
29
1
Co-leader
dipern
#9Q0CG0QP
13 4 372
524
60
80
30
2
key
#20VVQGG88
13 4 360
523
150
80
31
3
Co-leader
yhhy
#2RVLV88QL
12 4 357
435
110
80
32 Nova I Apacs
#2QJPRQV2Q
13 4 352
435
30
40
33 Saltay
#8YGQUUC0
11 4 345
434
10
40
34
1
Henry
#UQ8UQL98
12 4 343
434
20
40
35
8
Co-leader
vinified
#PPPYG0RC
12 4 338
433
10
40
36 huihui
#YLVQLLGJ
12 4 332
433
40
40
37 Lennon
#2YP229C9P
12 4 321
432
20
40
38 vinn
#8QQQ9VC8
12 4 311
431
30
80
39 Co-leader
lokeymon
#22YCR9R9J
11 4 304
430
0
0
40 kiappin
#G8G8G9GP
11 4 284
428
0
0
41
13
DL
#CJVUYQP
12 4 281
128
60
40
42
1
皇族丫头
#8J09U8YP
12 4 278
128
0
0
43
2
Constant_Craft
#P8LLUU89
11 4 238
127
20
0
44
2
dhia
#92LPYRUCV
12 4 228
126
0
40
45
2
Elder
J3RRY
#YLPVQGC0
12 4 227
126
0
0
46
2
ethan and evan
#22QQ28RL0
12 4 221
126
48
40
47
1
Elder
XPzMilo
#YQR2YJC8
11 4 119
123
0
0
48
1
Elder
Ray
#GUQJ909R
12 4 114
123
30
40
49
1
DregxZ
#YJYL2PJR
12 4 090
122
0
0
50
1
Co-leader
OaMhcrA
#YYP90RUL
13 4 063
121
100
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord