PR KENDRICIO

#8G2VQ2UJ

50 197

48 / 50

conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldras triunfador del closet de tu suegro.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 197
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader kendricio
Phạm vi chiến tích 3 125 – 5 706
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 262
Elder 6
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Jolteon
#8LYVCJCP8
12 5 706
2019-10-19 06:55:45
550
480
2
1
Co-leader
jordan
#RUV9URJP
13 5 703
2019-10-19 13:02:05
710
550
3
2
Co-leader
Rompe Cuello
#8UR89QRJ
13 5 674
2019-10-19 15:20:00
149
290
4 Elder
Sportacus
#8J22YQUC
13 5 542
2019-10-19 14:31:58
280
400
5
2
Co-leader
LuiSongo
#PJYV8LQ8
12 5 315
2019-10-19 10:33:35
252
440
6 Co-leader
leih
#R2UGLQVV
12 5 311
2019-10-18 06:16:39
154
240
7
2
Leader
kendricio
#R82CQ2UV
13 5 295
2019-10-19 13:57:42
454
280
8
1
Co-leader
ali
#8CCGRQYRQ
13 5 127
2019-10-19 13:18:05
898
600
9
1
Co-leader
ariadna
#9JCRG8Q2U
11 5 112
2019-10-19 12:43:14
613
560
10 Elder
rrr
#28LYR0QY2
12 5 074
2019-10-19 10:24:49
68
80
11 Co-leader
BigBully
#2Y80L980J
12 5 066
2019-10-18 11:04:05
57
160
12
4
Co-leader
[email protected]~
#8L8Q0QRJ2
12 5 063
2019-10-19 13:14:11
193
320
13
1
manuel
#RQ8JGUGQ
11 5 026
2019-10-19 06:02:11
76
120
14
1
M3!
#8YJLC2Q99
12 5 026
2019-10-19 11:43:00
135
280
15
1
Elder
the myth
#98CRUY2L0
11 5 010
2019-10-16 08:49:18
58
80
16
1
Co-leader
isakam2727
#8GLUV88C
13 5 003
2019-10-19 12:09:29
339
320
17
7
matiu
#Y9P0CGJ
11 4 995
2019-10-19 14:29:47
864
600
18
1
Co-leader
kdog
#YRC8VLJP
13 4 952
2019-10-19 06:23:48
257
360
19 Junito
#P98R28L8Q
12 4 949
2019-10-18 18:49:32
366
360
20
2
Elder
Abigor
#20299PPP
12 4 941
2019-10-19 00:08:13
407
240
21
1
juan
#P989CYG2P
12 4 903
2019-10-16 19:29:12
70
120
22 Co-leader
LA MELMA
#VV98VG2Q
11 4 902
2019-10-19 14:48:23
50
200
23
2
23 lebrom
#92VQCL0R
12 4 882
2019-10-19 14:14:28
0
0
24
1
Co-leader
Calcunator
#9RQ99G0LG
13 4 873
2019-10-19 15:14:12
876
680
25
2
Co-leader
Odracir25
#9RU8J92PP
10 4 697
2019-10-18 23:05:01
17
40
26
2
JustFares
#Q00QVCLP
12 4 657
2019-10-19 00:12:39
98
40
27
3
Co-leader
freaky jc
#PQQJUQJUC
11 4 634
2019-10-19 01:49:33
34
120
28
1
Keller player
#CVLVGC0G
10 4 625
2019-10-19 14:54:55
289
120
29
3
D3r3k
#QQVVLU9V
10 4 496
2019-10-19 04:12:47
50
120
30
1
sank 22yt
#JJCYYR9J
10 4 472
2019-10-19 15:14:12
124
40
31
2
Co-leader
zupevillaverde
#PRQ2RQ982
11 4 470
2019-10-19 15:18:08
405
512
32
2
Isan-EL
#8U2900VLG
11 4 411
2019-10-19 13:42:31
0
40
33
2
donavan
#9YUGV09RJ
10 4 367
2019-10-19 05:36:14
181
120
34
2
Co-leader
Drik☯️∆kuna
#80LL088GG
12 4 271
2019-10-18 21:08:39
68
120
35
2
DRACO
#UQ2Q80CQ
12 4 246
2019-10-17 04:25:34
40
80
36
2
Gohan
#JCGCY2YQ
10 4 232
2019-10-13 21:23:29
0
0
37
2
A113
#GL9R990R
10 4 186
2019-10-16 18:47:20
0
0
38
2
Co-leader
Princesa Hippie
#9LGJLCR9V
11 4 139
2019-10-13 02:28:28
0
0
39 Medusa
#8UJLC00UC
11 4 123
2019-10-19 10:28:52
10
0
40
1
JohnReyes
#Q80LG9VQ
12 4 120
2019-10-13 18:44:18
0
0
41
1
Elder
✌jona✌
#9GC8RLP
12 4 016
2019-10-19 15:03:12
190
310
42
1
Đấu trường 12 GORDILS
#92VGQYG88
10 3 876
2019-10-15 19:36:52
40
40
43
1
Đấu trường 12 RXM_Eddy23
#9YP8Q82YU
8 3 870
2019-10-19 13:24:28
123
320
44
1
Đấu trường 12 adriel
#Y2U0P92RC
8 3 829
2019-10-18 12:32:28
102
0
45
1
Đấu trường 12 El mini vega
#PY0URJYG9
9 3 721
2019-10-18 13:09:40
0
0
46
1
Đấu trường 11 antrax
#9RGLJ9Q9L
9 3 306
2019-10-19 02:59:10
108
40
47
1
Đấu trường 10 Idibella
#PLC9JP2RL
8 3 131
2019-10-19 12:00:42
0
40
48
1
Đấu trường 10 yamil
#9CG9L2GVR
10 3 125
2019-10-18 19:14:19
74
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord