Total Jags Move

#8G29UP8

57 685

45 / 50

Welcome to Total Jags Move 🏆 Top 50 Clan USA 🏆 Active War Players Only 💥 120+ War Wins 💯 PB🏆 6k

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 685
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Tiggy
Phạm vi chiến tích 5 182 – 6 420
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 790
Elder 14
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
BigGucciSosa
#20L8Q8R2C
13 6 420
2019-07-22 20:40:43
0
40
2 Co-leader
Alpha
#Q2G0JR9Y
13 6 340
2019-07-22 20:52:11
230
110
3 Elder
ROYALE SAVAGE
#2G2CJLLV9
13 6 291
2019-07-22 20:53:04
198
80
4
1
Co-leader
StopitsTooBig
#8UYC22989
13 6 085
2019-07-22 20:11:28
172
80
5
1
BossRoss
#LPQ0YVG8
13 6 029
2019-07-22 18:47:14
114
120
6 Co-leader
Bronco
#QQ020R0
13 5 969
2019-07-22 20:33:37
58
120
7
1
Elder
Garion
#2UG80C2VR
13 5 920
2019-07-22 20:44:56
80
40
8
2
Leader
Tiggy
#8L9LGJ8U
13 5 884
2019-07-22 18:48:15
48
40
9 Elder
paulyr1
#CUJR2YVJ
12 5 829
2019-07-22 18:51:12
118
120
10
1
Co-leader
MYCOXIE_NORMOUS
#LYL2UUCG
13 5 816
2019-07-22 20:16:47
100
120
11
5
Elder
PikachuMex
#8LVVU22PQ
12 5 815
2019-07-22 19:01:25
20
80
12
5
Elder
Tommykilker
#G0JRLYCJ
13 5 812
2019-07-22 20:52:40
20
40
13 Elder
squev daddy
#QUYRJU9V
13 5 807
2019-07-22 19:36:11
22
40
14
1
Co-leader
H⚾️mer99
#PV922JUV
13 5 761
2019-07-22 19:43:20
8
80
15
1
Co-leader
Nick 3Starred U
#PPVYQU9P
13 5 748
2019-07-22 20:12:03
111
80
16
10
Co-leader
Dragon
#LLLGP2PY
13 5 729
2019-07-22 20:53:03
100
80
17
5
Elder
Bomb
#2CPLJ8PL
13 5 723
2019-07-22 19:15:29
66
80
18
1
CHIEF OSCEOLA
#PQ8VPGVU
13 5 688
2019-07-22 15:54:41
30
80
19
9
Tozz
#G8LYVQ
12 5 682
2019-07-22 20:41:49
0
80
20
1
Elder
DJ Skeme
#8QGQQ8LY
13 5 680
2019-07-22 04:38:21
15
40
21
3
K.E
#P099UCP
12 5 678
2019-07-22 18:38:11
10
40
22
2
crespo
#L2Y08CUC
13 5 677
2019-07-22 15:15:25
10
40
23
2
Anderson ☠
#20QYY2R8V
12 5 648
2019-07-22 14:16:07
138
80
24
1
Co-leader
Josh21
#88JY8YPV
13 5 643
2019-07-22 15:03:44
50
80
25
3
Ishan
#9QR0GC
13 5 637
2019-07-22 18:31:51
10
80
26
3
WilsonWinz
#QYJYLQUR
12 5 626
2019-07-22 16:31:26
10
40
27
3
Elder
nightmare
#8J299GYG0
12 5 622
2019-07-22 14:55:25
0
0
28
1
Mr-Xexter
#2YR0C820
13 5 585
2019-07-22 18:32:32
30
40
29
10
The Treasurer
#2U9YC8QJL
13 5 571
2019-07-22 19:34:25
56
80
30
5
Viper☆
#20LC8VRJ8
13 5 561
2019-07-22 20:25:27
174
120
31 Gael
#QUC2VRCU
13 5 540
2019-07-22 17:29:37
30
40
32
8
Elder
King Oreo
#9L89PVPQ
13 5 539
2019-07-22 20:36:51
126
80
33
3
Ryuzaki
#8YL8U082L
13 5 522
2019-07-22 20:25:07
50
40
34
2
Woody
#P9YYQ80R
13 5 519
2019-07-22 00:08:33
10
0
35
2
Limit Break
#8JUUGQ082
13 5 510
2019-07-18 10:33:37
0
0
36
2
Elder
The Pinkhammer
#9RP2L2C9
13 5 509
2019-07-20 02:27:37
0
0
37
1
Santiago
#2JLP9GYPU
12 5 482
2019-07-22 20:18:06
40
40
38
4
The Devil
#82YYUPYGY
12 5 480
2019-07-22 18:52:14
106
40
39
2
Co-leader
Y.N.K
#QPY0RGJU
13 5 469
2019-07-22 14:08:44
0
0
40
4
NO NAME
#8QVQG9PJ0
12 5 447
2019-07-22 16:21:59
48
40
41
3
Elder
ReiterReiter
#QCJ8JL9L
13 5 409
2019-07-22 11:35:50
74
40
42
3
PECKING ORDER!!
#8CG0QYGL
13 5 368
2019-07-22 14:55:28
66
40
43 Elder
JohnTheGod
#28Q2RRC0Q
12 5 356
2019-07-22 15:35:16
0
80
44
4
señorfueg
#CVRL9JYC
13 5 262
2019-07-21 20:48:47
0
0
45
1
Elder
Angod
#JLG0L9Q
12 5 182
2019-07-22 20:46:52
78
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord