Wolfpack

#8CV9PR0G

38 635

26 / 50

Spendet und seid aktiv 🔥🔥Netter Umgangston😇Nehmt zahlreich an Clankriegen teil🏅Habt Spaß und kreuzt die Schwerter ⚔

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 635
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Wolfsblood
Phạm vi chiến tích 3 083 – 5 279
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 434
Elder 3
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Wolfsblood
#8GVY9CU2V
13 5 279
2019-12-09 20:13:44
274
80
2 Co-leader
Flo
#9Y9Y89JJ
13 5 000
2019-12-09 18:15:28
10
80
3 Elder
Selim
#8VGQ89LRC
12 4 982
2019-12-09 21:49:29
26
40
4
1
Co-leader
Tom
#YLYPC0JR
13 4 958
2019-12-09 20:00:14
170
120
5
1
Co-leader
Jakob
#9RJJ2U89U
11 4 950
2019-12-09 22:14:31
0
40
6 Co-leader
Blackfire
#8G0R0QP8Y
13 4 941
2019-12-09 21:34:23
88
90
7 Co-leader
Autobianchi
#8QUQYLUV8
13 4 860
2019-12-09 20:45:30
203
120
8 Co-leader
Ksana
#9RP8JUUGL
12 4 805
2019-12-09 18:24:11
55
0
9 Co-leader
Syteax
#PLC0YG98
11 4 781
2019-12-09 19:14:16
83
40
10 Co-leader
Timo
#2C2LU0U90
12 4 763
2019-12-09 20:28:49
0
80
11 Co-leader
Drummer_Maxi
#8PJP8GG0
12 4 728
2019-12-09 20:57:43
112
80
12
2
iPolarFriend
#8Y8YCY0Q
11 4 692
2019-12-09 18:07:03
26
40
13
2
Elder
Wolfsqueen
#PL080LV02
10 4 611
2019-12-09 19:26:28
46
40
14
1
villos
#9LY8Y9L82
10 4 609
2019-12-09 20:00:50
97
120
15
1
GK21
#8UCCLYCQL
12 4 575
2019-12-09 17:18:53
36
40
16
1
Co-leader
jo
#9JJ2888CJ
12 4 546
2019-12-09 18:01:48
10
80
17
1
pepteos
#YV0UQ8YQR
9 4 531
2019-12-09 13:46:00
51
80
18
2
Elder
SaruMaarn
#9LJ8V80UV
11 4 442
2019-12-09 13:44:05
26
80
19 jc
#8P8PGCVVJ
11 4 353
2019-12-07 13:00:24
0
0
20
1
pontikas
#Y2QCC2CL2
9 4 302
2019-12-09 04:18:02
26
0
21
1
luka
#PJCCLJU0L
10 4 121
2019-12-06 06:32:46
0
0
22 Đấu trường 12 Zerkellerer
#8VYLPC
11 3 964
2019-12-09 10:52:24
8
40
23 Đấu trường 12 rasirgerät
#2VR0JRLV8
10 3 800
2019-12-07 15:07:25
0
0
24 Đấu trường 12 KryxuOfficial
#89LYRQ2GJ
10 3 697
2019-12-09 20:48:07
66
64
25 Đấu trường 11 Avator
#LP8VRCCG8
8 3 321
2019-12-09 12:54:38
0
0
26 Đấu trường 10 Dsk
#L0JC8LYVL
9 3 083
2019-12-09 20:29:20
19
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord