HaciendaNápoles

#8CUJLUVG

56 379

50 / 50

Clan Oficial de Hacienda Nápoles 🇪🇸🍁 +4900🏆/+100 war day wins⚔️ Obligatorio guerra 🔪 HaciendaCantera👶🏼 Grupo WP📲 49♻️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 379
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader SOCIO™
Phạm vi chiến tích 4 989 – 5 812
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 000
Elder 34
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Manin
#2YR0Q0LYY
13 5 812
2019-07-16 16:34:03
494
160
2
1
Elder
GIRICCEK
#PLRR0YLR
13 5 811
2019-07-16 15:52:37
160
120
3
1
Co-leader
Silves
#989VR9P
13 5 761
2019-07-16 16:00:41
190
160
4
1
Elder
RobleisIUTU
#29JQ9GRPG
12 5 741
2019-07-16 18:18:26
98
160
5
5
Elder
Fikiu
#2RUYULJ
13 5 736
2019-07-16 18:25:22
308
160
6 Elder
Rodri
#2RYJJC00L
13 5 720
2019-07-16 18:09:45
306
200
7
12
Elder
danis8
#PQP29UGJ
13 5 720
2019-07-16 18:13:10
170
170
8
1
Elder
pablo
#2PGQUVRV
13 5 714
2019-07-16 11:34:36
40
120
9
5
Elder
Pantera Negra
#J2YLVCPU
13 5 667
2019-07-16 15:52:23
160
160
10
1
Ander
#28890VJ2G
12 5 667
2019-07-16 17:33:11
120
200
11
9
Leader
SOCIO™
#GPG99QLU
13 5 663
2019-07-16 16:18:40
348
120
12
3
Co-leader
Palausz187
#2YRGUCCLQ
13 5 645
2019-07-16 18:14:23
118
160
13
1
Elder
jormoga1
#2V9JJR2YP
13 5 643
2019-07-16 13:59:21
110
40
14
6
Co-leader
Diaz
#L2U298CL
13 5 628
2019-07-16 18:09:10
20
0
15
1
Elder
tuguapo69
#P9CU98PV
13 5 603
2019-07-16 18:27:21
168
200
16
1
Co-leader
Torral
#8RV2RUV2
13 5 600
2019-07-16 16:55:51
286
200
17
1
Co-leader
bintarugo
#JLVQU2LV
13 5 600
2019-07-16 15:45:35
158
200
18
5
Elder
IndioBeyonce
#29Q88CV2V
13 5 596
2019-07-16 13:03:44
288
120
19
3
Elder
SolR4k
#JJUJQGP
13 5 585
2019-07-16 15:36:53
228
200
20
8
Elder
alvarados
#8RGVGRL0
13 5 582
2019-07-16 11:46:48
180
160
21
6
Elder
salchiman
#8QC890QQ
13 5 579
2019-07-16 16:33:11
148
120
22
1
Elder
Iván Navas
#QRUCPU0C
13 5 577
2019-07-16 17:37:57
60
120
23
2
Elder
sutileza187
#2J0CPUL2
12 5 574
2019-07-16 14:44:52
30
200
24 Elder
GOLEM A•R•Ⓜ️♡R
#2U2G2R0L0
13 5 568
2019-07-16 08:45:19
60
80
25
2
Elder
Sergio
#LQG22GLQ
12 5 567
2019-07-16 18:17:59
20
110
26
1
Íker
#J28GPVY
13 5 550
2019-07-16 17:45:33
424
200
27
2
Co-leader
Algarrobo
#929YJP8U
13 5 539
2019-07-16 18:26:00
168
200
28
3
federinon
#89G098J
13 5 527
2019-07-16 17:05:07
128
200
29
3
Elder
Chanel
#9808GJL2R
13 5 527
2019-07-16 17:28:48
128
160
30
3
Elder
₩@¥μ€®θθμ€¥™
#Q2UJ2VJP
13 5 512
2019-07-16 18:16:20
180
200
31
10
Elder
Ziquilin
#JL9QPQPG
13 5 486
2019-07-16 18:00:51
30
80
32
4
Elder
A_lino
#P90VG9QG
13 5 483
2019-07-16 15:37:37
190
160
33
3
Co-leader
Kike
#9YG20UQ
13 5 478
2019-07-16 15:12:18
170
120
34
3
Elder
Keev1
#2JCY8VJVV
12 5 472
2019-07-16 03:41:03
0
80
35
3
Elder
Mxlxguitx
#8LR99JVC
13 5 466
2019-07-16 18:21:39
290
240
36
2
Elder
Loskid
#2J90LV8U
13 5 454
2019-07-16 18:19:43
200
200
37
2
El Matador
#8RJCGYPYP
12 5 441
2019-07-16 17:39:02
60
200
38
2
Elder
Mugiwara
#RVR8Q2RV
13 5 430
2019-07-14 23:36:28
0
0
39
3
Elder
papa paquinho
#G98UPR80
13 5 410
2019-07-16 17:49:34
40
80
40
2
Elder
Agus
#JPJUYV2J
13 5 408
2019-07-16 16:55:05
58
240
41
1
Elder
Marcos!!!
#VL0GPVV
13 5 385
2019-07-16 17:30:49
80
40
42
3
Elder
Fkrinprauggle
#LJU9UVL9
13 5 378
2019-07-16 17:23:08
150
160
43
1
Elder
SWORNE
#8YP2QRPU
12 5 340
2019-07-16 07:52:14
60
120
44
1
Elder
elmdor
#2G9JR9Y0Y
13 5 328
2019-07-16 17:54:47
168
160
45 Co-leader
MINABODEKIEV
#282RVRGL
13 5 310
2019-07-16 09:55:47
108
160
46 Co-leader
Mariio
#C2QQL2V2
13 5 305
2019-07-16 15:14:30
30
160
47 Elder
Dieguu
#8LG90JVR
13 5 239
2019-07-15 14:40:41
10
40
48 Elder
Askburn
#QJ088RU2
13 5 052
2019-07-16 18:04:27
60
80
49 Serchh187
#2JR2RPYUR
12 5 014
2019-07-16 14:30:51
0
80
50 Elder
♧S.Valles♧[ƏMJ]
#9VRCQ8YC
12 4 989
2019-07-15 02:36:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord