ChileanTeam

#8CQYYVG2

52 682

40 / 50

💥Clan activo💥Respeto y lealtad💥🏆Nuestra meta es llegar al top🏆🎗️Veterano 700 donaciones🏆Mínimo 60 victorias en guerra👍👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 682
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Felipe
Phạm vi chiến tích 4 736 – 5 819
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 010
Elder 16
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Respeto
#8L2PGCJYY
13 5 819
2019-11-22 11:23:20
422
480
2
1
Leader
Felipe
#U9VG8P2Q
13 5 784
2019-11-22 15:59:38
779
480
3
1
joel 24/7
#8V8P8VQVL
13 5 709
2019-11-21 18:59:20
218
200
4
1
Elder
knight fowl
#29PYG08Y0
13 5 689
2019-11-22 15:22:06
502
440
5
1
Co-leader
hisoka
#YVULGJ8L
13 5 639
2019-11-22 15:48:32
621
440
6 Elder
fitalo
#8U9LPV0QR
12 5 611
2019-11-22 15:44:20
369
480
7
4
alan
#90CGCPJC
13 5 609
2019-11-22 13:13:05
318
80
8
1
Co-leader
malevo
#229VYJ9
13 5 562
2019-11-22 05:06:49
195
270
9
1
Co-leader
°.°
#8CLYYPRJ2
12 5 504
2019-11-18 00:40:15
10
0
10 Co-leader
IDANYI
#8Q2RLQCJL
13 5 484
2019-11-22 14:50:26
383
560
11
2
Co-leader
⚡STYLEESTRONG⚡
#8QLLGQRQQ
13 5 436
2019-11-22 14:33:02
188
240
12
6
Trainer Aron :3
#C9VPCPYL
13 5 394
2019-11-22 04:43:26
128
120
13
9
RapperForLife
#8GQJL8JL
12 5 364
2019-11-22 15:28:18
420
510
14
1
Elder
enriqueseb
#VVGG8GP9
13 5 363
2019-11-22 15:03:59
272
360
15
1
Joker Quinn
#80LYJQL02
12 5 340
2019-11-22 16:00:56
286
520
16
4
Riomein
#8809C2QCC
12 5 333
2019-11-22 05:23:15
264
340
17
4
Doritossj
#9LQQG9GQP
12 5 308
2019-11-22 14:49:37
270
360
18
2
Elder
EyeWN
#2R2PQQ0YJ
13 5 303
2019-11-22 14:53:07
548
440
19
2
Julls
#8Q0JP82Q9
13 5 302
2019-11-22 14:58:43
995
550
20
5
Elder
polo
#9L9PL9RU
13 5 297
2019-11-22 11:35:31
474
360
21
1
Co-leader
jocelyn
#2YVP90QLV
12 5 253
2019-11-22 11:51:52
402
360
22
3
Elder
JONI
#P8VGQ82Q
13 5 233
2019-11-22 11:04:31
328
400
23 Co-leader
jox997
#2V9RCYGCC
13 5 185
2019-11-22 01:29:41
282
400
24 tuto
#9JQ9900CQ
12 5 185
2019-11-21 12:46:54
88
120
25 Elder
pablenchum
#VRRPPGYR
12 5 183
2019-11-22 15:04:15
252
240
26
3
Sir cristian
#8JQJQVQJY
12 5 165
2019-11-22 11:46:13
342
310
27
1
Elder
DiegoMan_
#8RGCVVCYR
12 5 161
2019-11-22 03:44:51
434
320
28
1
Elder
Sir Steve
#PRPRPY9Q
12 5 161
2019-11-22 14:20:08
94
400
29
1
Co-leader
Lemmy
#8R9RG8JL9
12 5 159
2019-11-18 01:08:30
0
40
30 Elder
benjamin
#2GQ0C2V29
12 5 134
2019-11-22 15:47:49
683
480
31
1
Elder
Luxo
#CCC8RGJ9
13 5 112
2019-11-22 04:23:37
312
360
32
1
Elder
PerfecT
#G0PLPVGJ
13 5 109
2019-11-18 19:17:44
48
40
33 Elder
Davids 7
#8R9RLPCYC
12 5 025
2019-11-21 17:09:44
40
160
34 Elder
jose
#PPUR2LQRC
12 5 009
2019-11-22 14:42:50
570
320
35 Elder
cele y pablo
#2UVJ080CQ
12 5 000
2019-11-22 14:49:27
48
200
36 Co-leader
TinyTeriyakiTao
#CCQQRLPJ
13 4 928
2019-11-22 12:36:39
289
280
37 JoacoConChicle
#QYR8GGQC
12 4 747
2019-11-22 03:44:55
108
240
38 Elder
FrankoShadow
#2QV0GYJUJ
12 4 743
2019-11-22 15:10:36
270
480
39 MW cpt Price
#C2VRLP88
12 4 736
2019-11-21 23:22:55
0
80
40 Co-leader
daniela celeste
#2P2LP90YQ
12 4 736
2019-11-18 19:19:24
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord