buckers clan

#8CQVLJJ2

44 213

50 / 50

veterano: 12 guerras completas continuas / colider 30 guerras completas continuas con al menos 15 victorias / donar activamente

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 213
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Al-x
Phạm vi chiến tích 263 – 5 143
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 002
Elder 12
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
daredevil512
#R2QYRLVV
11 5 143
2019-06-15 08:22:43
289
440
2
1
Leader
Al-x
#8Y9QP8Y9Y
12 5 049
2019-06-16 02:16:55
895
710
3
1
allef
#P8YQ9PJC
12 5 014
2019-06-15 14:07:31
100
120
4
2
Elder
RF
#8UPC8UJ0P
11 4 967
2019-06-16 01:53:56
5
40
5 Co-leader
Mike
#2G8Q22C9C
12 4 951
2019-06-15 19:43:06
127
200
6
2
Amaeda16
#99CYQGJRV
10 4 912
2019-06-15 21:32:44
0
0
7
1
Co-leader
Fabyfg92
#8R9GJ0U00
12 4 904
2019-06-15 20:07:18
575
560
8
1
Co-leader
Shiva
#20CC9GL89
12 4 877
2019-06-16 01:43:55
511
640
9
1
MANUELSR
#2RJJUVP99
10 4 708
2019-06-16 02:24:39
131
120
10
2
Elder
casper08
#8CYCVGU2Y
10 4 682
2019-06-16 00:34:34
480
640
11
2
Elder
donantoni
#R9998QLL
12 4 658
2019-06-16 00:07:10
632
576
12
1
mariana
#P9U2RR89P
9 4 636
2019-06-15 23:04:09
124
280
13
2
PowerOfDemon
#2UULGRJ9Y
11 4 623
2019-06-15 22:38:34
242
240
14 Elder
trovadict0
#8QPPL2JPU
11 4 599
2019-06-15 19:22:26
141
120
15
6
Elder
gary
#9C8Y0C8Q8
10 4 591
2019-06-16 02:45:32
42
80
16 Eduardo3
#8QUCPL90L
11 4 449
2019-06-12 22:41:01
185
200
17 Elder
:^
#8CPYJ0L2U
10 4 339
2019-06-15 23:33:26
302
440
18 Elder
yisus
#9J8RGLY2J
10 4 255
2019-06-16 01:36:54
1366
320
19 Vinicius Magrin
#2LYU9RRVC
10 4 160
2019-06-16 01:50:01
81
0
20 Elder
TigreJuan10
#8VUYRL2UG
11 4 079
2019-06-16 02:46:42
190
440
21 Đấu trường 12 Elder
VicBelDarius
#8UVG9VJV9
11 3 962
2019-06-15 15:39:47
231
440
22 Đấu trường 12 garrafa19
#8R0JRLQUQ
10 3 912
2019-06-16 01:37:48
46
120
23 Đấu trường 12 Elder
Chinos
#PQ9VVULGP
9 3 877
2019-06-16 02:17:50
355
542
24
1
Đấu trường 12 therraks
#GRCQ2UV
12 3 801
2019-06-15 19:32:19
292
360
25
1
Đấu trường 12 rey puerco
#PYR8CRU8U
7 3 762
2019-06-16 01:02:16
435
470
26
2
Đấu trường 12 Omar's
#8RQJQY2LG
10 3 718
2019-06-15 21:28:07
226
440
27 Đấu trường 12 DHMCREB
#P9C990P0R
9 3 645
2019-06-15 16:03:33
357
480
28
4
Đấu trường 12 LMCR25
#PY89VRG8Q
8 3 634
2019-06-16 02:25:07
711
520
29
1
Đấu trường 12 José Luis
#P8Y8CUPUV
10 3 600
2019-06-15 21:46:22
144
400
30
1
Đấu trường 11 manu
#8L8JYRQCJ
9 3 528
2019-06-16 02:32:58
647
610
31 Đấu trường 11 mr.ocx
#Y8UL0PQU8
8 3 471
2019-06-16 02:36:56
92
320
32
2
Đấu trường 11 JHS9405
#8908GYGJ0
10 3 470
2019-06-14 20:44:24
398
360
33 Đấu trường 11 PADROTE
#Y0PQCUL8G
8 3 456
2019-06-15 13:00:04
410
290
34 Đấu trường 11 José /,,/
#8RU29CVR
9 3 425
2019-06-14 05:16:28
21
0
35 Đấu trường 11 alejrs
#Y9J8V0822
8 3 414
2019-06-16 01:54:49
19
0
36
1
Đấu trường 10 ArthurRN
#PQ9GVGG9L
10 3 210
2019-06-15 22:19:06
0
0
37
1
Đấu trường 10 yardellxd
#9LULPP9J
10 3 189
2019-06-15 22:54:47
130
80
38
2
Đấu trường 10 Antonio
#8R0LPGYR9
9 3 101
2019-06-15 23:43:20
344
150
39
2
Đấu trường 10 ElHabano.
#P2P9PQQL0
9 3 094
2019-06-15 18:19:30
531
160
40
2
Đấu trường 10 Elder
*₩Alan vsr₩*
#P8Q2QU2VC
9 3 026
2019-06-16 00:53:00
846
670
41
2
Đấu trường 10 MARLBORO
#8RQU2QPPP
10 3 020
2019-06-15 04:29:01
72
0
42
1
Đấu trường 9 Pandaman
#PQY8U0Y82
9 2 897
2019-06-14 04:35:40
85
120
43
1
Đấu trường 9 pelosdunn
#8CY808099
9 2 831
2019-06-16 02:39:12
196
300
44
1
Đấu trường 9 ANDRÉ
#PCCVY00P8
7 2 826
2019-06-15 21:05:21
182
90
45
1
Đấu trường 9 alvarito 845
#P9CPR8RJP
7 2 780
2019-06-14 16:38:37
32
90
46 Đấu trường 9 Moririleo
#29YUQLP8G
8 2 712
2019-06-15 15:59:45
80
60
47 Đấu trường 9 Moises
#9GVP20RLL
9 2 679
2019-06-15 15:22:46
69
30
48 Đấu trường 9 osiel
#PQRGGQPVU
9 2 600
2019-06-16 02:38:15
0
0
49
1
Đấu trường 8 frijolero full
#PQPPY99QU
7 2 527
2019-06-15 23:40:18
96
330
50
1
Đấu trường 1 jacob garflo
#PGYCPJQLV
3 263
2019-06-12 22:24:16
1
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord