Mon

#8CJRCG8

53 132

47 / 50

حياكم الله في الكلان، اهم شي الدعم وحرب القبائل، ⚔️المشاركه بالحرب مهمه جداً⚔️، الترقيه تستحق، الحد الادنى لحرب القبائل +40 فوز

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 132
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Bandar Muscle
Phạm vi chiến tích 4 074 – 5 779
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 510
Elder 6
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mmm
#98Y8U29P
13 5 779
2019-06-18 14:34:09
184
160
2 Co-leader
dont!
#202L2RV80
12 5 731
2019-06-17 19:56:07
18
0
3 Co-leader
* akram *
#8RJPRYC
13 5 638
2019-06-18 14:30:32
126
120
4
2
Co-leader
Troy
#2PRQYJG8U
13 5 620
2019-06-18 14:41:20
196
200
5
1
Elder
Rchaash ✌
#2JPP828Q
13 5 557
2019-06-18 05:58:28
68
40
6
1
M7TRF
#Y2V89GJP
12 5 548
2019-06-18 13:33:32
160
80
7
1
Co-leader
ABU LAMA
#9YVL809J
13 5 471
2019-06-18 12:38:54
156
40
8
1
Co-leader
buobaid
#9R9RY9PR
13 5 435
2019-06-18 14:17:21
138
160
9
1
Elder
iam3ed
#8UJQ0LYP
12 5 339
2019-06-18 10:53:40
18
40
10
4
Mohand
#88PP2LR8
12 5 309
2019-06-18 15:43:01
302
160
11 German
#20J0J209R
12 5 303
2019-06-18 07:22:51
58
0
12
5
Co-leader
POWER
#PPLQJ2QP
12 5 294
2019-06-18 15:42:44
111
80
13
6
Co-leader
Hatem
#2YLGRRYP0
13 5 293
2019-06-18 15:10:37
138
160
14
5
霜锋
#PJ8QV9VR
13 5 287
2019-06-18 14:20:36
88
120
15
1
crazy knight
#VP9VUUYY
12 5 279
2019-06-18 10:30:52
0
0
16
5
omar
#2J00J990P
12 5 260
2019-06-18 15:38:30
70
200
17
5
艾薇儿
#8LQGVLRQG
11 5 259
2019-06-18 14:35:43
105
120
18
3
Elder
قل اتوب
#9GG2C0C0
13 5 256
2019-06-18 12:50:20
178
160
19
6
ĞHOST
#QLG2V0CJ
12 5 254
2019-06-18 11:38:38
68
120
20
2
Leader
Bandar Muscle
#GCUGC0G8
13 5 221
2019-06-18 15:49:23
130
160
21
3
wedfty92
#92P28QGGR
12 5 219
2019-06-18 08:45:31
70
120
22
4
bader
#PLJ0YG28
12 5 215
2019-06-18 03:27:22
48
80
23
3
big dad
#8JUCY9GR
12 5 203
2019-06-18 04:19:05
10
120
24
4
Co-leader
Mrasy
#8UY892C9
13 5 201
2019-06-18 14:31:00
20
40
25
9
alshaiji375
#L9JRC2Y0
12 5 197
2019-06-18 04:44:00
178
120
26
1
بوخوله
#P2GR280V
13 5 175
2019-06-18 13:59:23
162
200
27 WHOisNEXT
#29JPGGPLL
12 5 154
2019-06-18 13:27:24
40
80
28
1
Elder
king 2Rad
#VPJYRPU
12 5 141
2019-06-18 15:30:41
92
40
29
3
nerock
#2JGV2YRPC
12 5 135
2019-06-18 14:05:37
30
80
30
7
hamed
#2G0YU9Y2C
11 5 130
2019-06-18 13:26:53
58
120
31
1
Elder
Hamza
#2GVU28Y2J
12 5 128
2019-06-17 08:48:43
0
40
32
1
Co-leader
zezoo1988
#2PRUPR9V
12 5 123
2019-06-18 12:01:14
88
120
33
1
جربوع
#U2PVUR22
11 5 120
2019-06-18 13:45:13
66
120
34
1
MandM
#RRCC2920
13 5 115
2019-06-18 15:28:58
96
160
35 Elder
Saleh Booom
#2R088G9VV
12 5 079
2019-06-18 15:27:30
268
160
36 Dont B Mad
#Y8Q2YVLV
12 5 041
2019-06-17 21:42:42
0
0
37 the lover
#9PLP2UY0
12 5 040
2019-06-18 11:54:16
116
160
38 emanuel12
#9LQ22YJ8V
11 5 018
2019-06-18 09:27:57
0
0
39 "worthless"
#PG28J9JU
11 4 973
2019-06-18 12:47:20
118
120
40
2
Co-leader
Bsbs
#LC0JGUY
12 4 964
2019-06-18 15:50:53
128
130
41 Tafjer Alroos
#88LRPUJ8G
12 4 946
2019-06-18 03:27:47
148
120
42
2
HAFS MAZO
#289LU2QPJ
11 4 894
2019-06-17 19:54:20
48
40
43
1
صالح الغامدي
#UU2JLJJC
11 4 794
2019-06-17 13:33:39
0
0
44
1
Cold Killer
#J99CUQ22
12 4 788
2019-06-18 15:23:52
48
80
45
1
jamal
#Y00CQ9J0
13 4 761
2019-06-18 15:49:21
366
140
46
1
white knight
#8Q9JUQ22
12 4 741
2019-06-17 13:28:57
0
0
47
1
Co-leader
Asem
#C9YVRRYV
12 4 074
2019-06-18 14:11:24
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord