Los Fiury

#8CG0GC8Y

51 863

46 / 50

Se busca gente activa que ataque en guerra y con buenas donaciones. ♻️49

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 863
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Less
Phạm vi chiến tích 4 044 – 5 581
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 840
Elder 11
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
zorg
#P0YP9GPV
13 5 581
2020-02-17 07:04:43
116
40
2
1
GOWTHER
#2V22QC08
13 5 532
2020-02-17 02:26:06
28
0
3
1
Co-leader
❤ObetoFGarcia❤
#982JPCLG0
13 5 532
2020-02-17 07:14:37
90
40
4
1
Elder
ty
#98VVVYUP
13 5 402
2020-02-17 04:34:42
58
0
5
1
▪Vincent▪
#2JVGGLJLC
12 5 386
2020-02-17 02:32:24
20
40
6
1
Elder
JORGE GAMER
#98VUR0QGL
13 5 335
2020-02-17 03:09:10
0
0
7
1
Leader
Less
#8RJ2YUQ0L
12 5 319
2020-02-17 00:20:48
38
40
8 PelusoPeqeñ
#8C9Q9U2PJ
12 5 316
2020-02-17 00:20:55
0
0
9
11
Elder
chino
#P909UJ2YP
12 5 288
2020-02-17 05:38:15
40
40
10 ElEnItHa
#90UCGJVVV
12 5 276
2020-02-17 04:02:27
20
40
11 Elder
Fatih
#CQV9CUY9
12 5 255
2020-02-16 19:54:14
0
0
12
3
ivan96
#98JVVP2V8
12 5 220
2020-02-17 05:44:36
38
40
13 Co-leader
Erick ure
#GUGRL8CP
13 5 217
2020-02-17 07:12:33
26
30
14
2
Elder
Juan Plata
#PYLJYVRR
12 5 186
2020-02-17 05:01:43
8
0
15
6
Dragón Slayer
#8Y0PG998Y
12 5 179
2020-02-17 03:59:15
8
40
16
2
Co-leader
Kalem
#9GG8Y2JVV
11 5 179
2020-02-17 05:59:15
0
40
17
5
Co-leader
박민성대장
#2JQCGCJU0
13 5 177
2020-02-17 06:37:52
0
30
18
6
zeno-sama
#8R88UYYPG
11 5 173
2020-02-17 03:10:29
0
40
19
1
Co-leader
The vBley
#8VQRQYQUP
12 5 163
2020-02-17 06:45:58
10
0
20
1
Co-leader
KingLuisChavez♡
#2LPJUVJRG
12 5 162
2020-02-14 15:34:43
0
0
21
2
TITAN
#80JVGCUCG
12 5 133
2020-02-16 02:00:25
0
0
22
5
Claudia
#2QGV2RRR
12 5 122
2020-02-17 04:59:40
8
40
23
2
_Воокер_
#9JGG8VUR8
11 5 098
2020-02-15 06:51:13
0
0
24
9
Gabriel C.
#29Y99JPYJ
11 5 072
2020-02-17 07:07:01
40
40
25
9
Elder
ii Saenz DL
#99RC2U8QQ
11 5 066
2020-02-17 06:25:57
30
10
26 Elder
Lilix
#99P22JVR8
12 5 065
2020-02-17 04:15:09
0
0
27 LuisAlfonso
#UCVRY8P0
12 5 062
2020-02-16 16:27:28
0
0
28 Sindria V
#8YCR0C8G8
12 5 058
2020-02-16 06:21:57
0
0
29
3
Co-leader
dayro
#9UGUQG0GV
12 5 055
2020-02-17 03:52:56
8
20
30
1
KVN
#9UQU2C9UY
11 5 047
2020-02-11 13:50:56
0
0
31
8
Dakota14
#8VPGUJ9QQ
11 5 043
2020-02-17 05:44:19
20
40
32
2
Elder
JulioCamilo
#L2YRGCJR0
10 5 030
2020-02-17 05:16:26
16
40
33
2
B u Gatt i
#9L9GP0RPL
11 5 025
2020-02-17 05:32:57
58
40
34
6
metromind
#8QP0LGGQR
12 5 003
2020-02-16 20:00:13
0
0
35 ..::Neil::..
#9YPPP8VRC
10 4 998
2020-02-11 20:53:42
0
0
36 Vera
#8Y82V98VL
12 4 977
2020-02-17 05:02:05
26
0
37
1
Elder
jebus
#88CGR0UUY
11 4 943
2020-02-17 00:27:23
38
30
38
4
Elder
7u7•Roberto•7u7
#8QC0LQUYL
11 4 940
2020-02-17 05:42:13
0
0
39
3
Co-leader
£rick
#92YCL8UCJ
12 4 937
2020-02-17 04:56:14
0
0
40
3
javier..
#8PYGRPRGY
11 4 929
2020-02-16 23:00:14
0
0
41 Co-leader
Christian
#P22R89YL9
11 4 928
2020-02-15 20:37:27
0
0
42
1
Efra
#8JUG2C2Y2
11 4 913
2020-02-16 19:35:35
0
0
43
1
Elder
Maza
#9UCQ2YYU0
12 4 867
2020-02-16 15:24:21
0
0
44
1
ALAN SAUL
#QC92QV
12 4 808
2020-02-17 02:44:35
8
0
45
1
Co-leader
zarate
#Y0298LURG
10 4 638
2020-02-16 21:19:26
0
0
46 jose
#PVYU0V2VU
9 4 044
2020-02-17 05:25:23
43
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord