::BOLIVIA INC::

#8CCYCUL8

50 646

49 / 50

Bienvenidos al Clan. Donaciones min. 250..hacer si o si sus ataques en guerra.. los ascensos se ganan.buena suerte. +59169528559

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 646
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader géminis
Phạm vi chiến tích 4 088 – 5 413
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 238
Elder 12
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
géminis
#890P2U0Q8
12 5 413
2019-10-14 01:00:16
30
0
2
1
Co-leader
GLS
#2CP2L8JP0
13 5 370
2019-10-14 01:08:41
30
8
3
3
Co-leader
jesuzs
#LJLG9J0R
12 5 267
2019-10-13 21:38:35
0
0
4
1
Elder
JuNiOr! =')
#2098LJ2
12 5 252
2019-10-13 20:56:33
0
0
5
2
Shiru
#2RUU0QJQR
12 5 242
2019-10-13 19:37:14
0
0
6
2
0$$0
#8GQGLP0V
12 5 213
2019-10-12 22:28:44
0
0
7
2
David O_o
#2QCQUPQV0
12 5 203
2019-10-13 15:33:50
0
0
8 RF29
#8GQURJLQU
12 5 175
2019-10-14 00:23:16
18
40
9
1
jonsa
#9Q29JQCV9
12 5 143
2019-10-14 00:34:04
10
40
10
1
Andres D
#YGRVQLP8
12 5 133
2019-10-13 23:17:00
0
40
11
16
Co-leader
Giorgio
#208YQPQV
13 5 110
2019-10-13 19:31:34
0
0
12
1
Co-leader
Andres
#29CJPJQL2
13 5 050
2019-10-13 21:33:29
0
0
13
1
Co-leader
♉ALUCARD♉
#C9LR2PL9
12 5 035
2019-10-13 15:56:54
0
0
14
9
isra
#2GL9Y2Y0Q
11 5 015
2019-10-14 00:15:16
0
0
15
1
MACHE77E
#9L280RJ
13 5 014
2019-10-14 00:26:18
30
40
16
5
Elder
ZxFRANCOxZ
#8JPRG0GCV
12 5 008
2019-10-13 22:04:43
0
0
17
2
PEDRO
#9GJ9JQ0V
12 5 002
2019-10-12 13:44:10
0
0
18
2
Co-leader
David
#Q2L29LYR
12 4 994
2019-10-13 15:48:17
0
0
19 Co-leader
willy
#200QCJ2YV
12 4 985
2019-10-13 17:08:53
0
0
20
3
Co-leader
spartano
#LPQG0UPV
12 4 963
2019-10-14 01:02:11
40
0
21
1
Elder
NunAivan
#QC9PPG0J
12 4 952
2019-10-14 01:05:23
30
10
22
1
yhonnytu
#89LRGG29G
11 4 951
2019-10-11 22:39:30
0
0
23
2
/jaime/
#PP0RCUC
12 4 951
2019-10-13 20:39:28
0
0
24
2
☆○●robert●○☆
#JVRPCGCQ
12 4 943
2019-10-13 18:50:17
0
0
25
7
Elder
Juventus
#LRYJQ22U
12 4 938
2019-10-13 22:12:25
0
0
26
2
✴Alejandrø™ヅ✴
#8PQQCC
13 4 926
2019-10-13 21:36:57
0
0
27
1
Co-leader
Roberto
#288YP28UU
13 4 911
2019-10-13 11:59:50
0
0
28
1
Perditionkiller
#2GYJ8V0J2
11 4 896
2019-10-13 16:34:54
0
0
29
1
Elder
♤El JEFE♤
#8GQR8LRPY
12 4 883
2019-10-13 18:33:07
0
0
30
2
brandon Bk
#228CRYG8P
10 4 871
2019-10-13 15:42:19
0
0
31 Elder
Gabriel
#82JVG9PY
11 4 864
2019-10-12 14:21:44
0
0
32
2
Co-leader
AntonY
#2QC2Y80R
13 4 840
2019-10-13 21:04:35
0
0
33 Elder
Pedrope
#20V08R2RC
12 4 836
2019-10-10 14:23:32
0
0
34
6
EL ESCORPION
#JL0JL9QC
12 4 825
2019-10-13 23:38:25
0
0
35 Co-leader
geminis
#8CGJRCRJ0
11 4 802
2019-10-14 00:59:53
30
40
36
1
sebascamzam
#2JY89L88L
12 4 787
2019-10-13 19:29:49
0
0
37
4
walhner007
#9VQPYVPJQ
11 4 777
2019-10-13 23:56:39
0
0
38
4
《R●DR!G●》
#22R2G8PR0
11 4 777
2019-10-13 22:56:21
0
0
39
1
max
#8C0R8PUCQ
11 4 773
2019-10-13 22:58:51
0
0
40
1
Elder
Karlitoz
#82JCVLU9U
12 4 766
2019-10-12 16:27:23
0
0
41
5
markito
#2CPQGVPCV
11 4 754
2019-10-13 19:57:03
0
0
42 Elder
DAVOKOUR
#2QUYCYYL
12 4 700
2019-10-14 01:04:03
20
20
43 Co-leader
PAULO
#2PPCCGLLJ
12 4 601
2019-10-13 21:20:05
0
0
44 Elder
cristal
#P82JJGQYJ
10 4 542
2019-10-13 21:12:07
0
0
45 fercho
#PU9LV8C
10 4 494
2019-10-11 17:44:28
0
0
46 Elder
Lali
#GPRVPPRU
11 4 474
2019-10-13 20:12:41
0
0
47 Elder
Oirtemed
#2GYQ29PRU
11 4 311
2019-10-09 13:25:24
0
0
48 ロバの雌犬
#828QJ9G8R
10 4 201
2019-10-08 00:29:45
0
0
49 Alessio1610
#20C0CQPGC
12 4 088
2019-10-01 17:09:06
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord