ГРААЛЬ

#8C2GGU2Y

47 399

39 / 50

КВ все игры или ни одной, иначе КИК! 11ур+, старик 1000 доната, уважение сокланов обязательно! Актив приветствуется!

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 399
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Евгений
Phạm vi chiến tích 3 667 – 5 433
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 035
Elder 5
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
progress88
#QCYU2080
12 5 433
2019-10-19 17:39:34
775
480
2
1
Leader
Евгений
#YYCPPYVJ
13 5 386
2019-10-20 04:02:49
1042
700
3
1
Co-leader
Reddy
#92JP8QJQ
13 5 354
2019-10-19 17:25:24
926
640
4 Co-leader
Niko
#92UPQ99P
13 5 293
2019-10-19 21:53:14
479
80
5
1
Elder
Тоха
#8280LJ22
13 5 197
2019-10-19 19:33:35
290
520
6
1
Elder
геймер | jingle
#QLP82C9
13 5 172
2019-10-18 08:04:04
28
120
7
2
Elder
.....
#9JULYPJ88
11 5 126
2019-10-20 05:14:56
877
570
8
2
Co-leader
sYmbionic
#2VQVVUQV9
13 5 070
2019-10-19 22:17:29
686
620
9
2
Se7en
#2YGCQQGLJ
11 5 048
2019-10-19 22:14:08
106
272
10
2
Andrei
#880RVL2L
13 5 027
2019-10-18 14:50:13
262
280
11 Moki
#92U09PVUJ
11 5 022
2019-10-19 19:31:22
117
320
12 вождь
#8PP0CCPR
11 4 926
2019-10-19 16:34:57
151
280
13
1
ВкусноПукнул
#PY8RYLJ00
10 4 848
2019-10-19 19:36:36
163
360
14
1
москва
#Q9V9GJY
10 4 833
2019-10-19 21:06:05
169
160
15
3
Twister
#Y9QLP0GPQ
9 4 829
2019-10-19 21:34:03
376
550
16
1
viktor
#URYVJQ9P
10 4 761
2019-10-18 12:34:09
54
160
17
1
Неизбежность
#2QC2J0P9L
10 4 757
2019-10-19 11:08:12
113
200
18
1
legolas
#80CP8L8V
11 4 755
2019-10-19 16:28:04
284
400
19
5
steave
#PCC08UQVJ
10 4 746
2019-10-20 02:40:52
0
0
20 победитель dima
#8VYCLGQ9Q
10 4 734
2019-10-20 05:04:55
160
100
21 Artem
#2VCRUV9RV
10 4 733
2019-10-19 12:17:43
308
240
22
3
Elder
...Никита156...
#2LUPLYUGG
11 4 733
2019-10-19 18:47:06
777
530
23
1
kaneki kan
#PLUVQ89R9
10 4 685
2019-10-20 04:40:20
76
90
24
1
АццКиЙ_ЧОРТ
#8JLQRC02
11 4 657
2019-10-13 09:27:11
0
0
25 _-_DANIL_-_
#PPQLQLYRP
10 4 605
2019-10-19 18:12:00
0
40
26
2
Ξ ΚŘΟŊΟΣ Ξ
#2QGVCLGP
12 4 587
2019-10-19 22:21:50
60
160
27
2
Elder
Илюша Мощь
#8JV08JRCP
11 4 584
2019-10-20 05:32:47
354
400
28
2
8glad8
#YGU9Y89R2
9 4 563
2019-10-19 14:23:13
269
240
29
2
daniil 2006
#PCJPG9UU2
9 4 522
2019-10-20 02:06:09
136
180
30
1
AnDrEi
#8R0U0J282
10 4 522
2019-10-17 03:30:01
179
120
31
1
Co-leader
mr. Gold
#9LLP298LP
12 4 494
2019-10-12 22:39:30
0
0
32
1
Legenda
#9QV99L090
8 4 449
2019-10-19 19:33:24
357
439
33
1
$BOSS$
#8JQCUGJU9
11 4 296
2019-10-18 16:01:53
28
80
34
1
L1PZ
#2VP2CVJ2J
10 4 272
2019-10-15 06:10:40
8
80
35
1
Nikita
#2C8G98C20
11 4 166
2019-10-16 08:58:23
16
0
36
1
тёма
#8L8UQQUGV
12 4 148
2019-10-17 05:02:49
8
40
37
1
Mýłķ★Ŵăŷ
#PQPGCR0Q8
9 4 099
2019-10-16 17:12:55
18
0
38
1
Don
#PQVRJ9QYY
9 4 083
2019-10-20 00:58:25
1
320
39
1
Đấu trường 12 COFFI
#8029Y98PG
11 3 667
2019-10-19 17:53:39
86
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord