España

#899G9V8

39 057

50 / 50

Pongamos de nuestra parte, donemos y seamos fuertes!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 057
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader fernandolg
Phạm vi chiến tích 2 157 – 5 047
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 200
Elder 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 KING SMV
#2LV8Y2CUG
12 5 047
2019-10-18 17:51:37
91
120
2 Elder
Anuel AA
#PCLJ9Q8UV
10 4 715
2019-10-18 17:48:20
367
400
3 Elder
alvarito7
#2GCR0CQPC
10 4 618
2019-10-18 16:38:48
300
200
4 Benitocamela
#9VLYURQ28
10 4 542
2019-10-18 17:24:51
0
40
5
1
j4v1
#90LRUJRJ
10 4 330
2019-10-18 11:13:42
346
360
6
1
Leader
fernandolg
#RJ9YYQ9J
12 4 272
2019-10-18 17:16:04
669
520
7
1
Elder
Mega caballero
#L9Q9Q02J
10 4 240
2019-10-18 10:01:34
146
280
8
1
matador de reye
#LQ22CVGQ
11 4 193
2019-10-15 19:21:01
40
40
9 Carlos25
#VQPRJPJ
12 4 001
2019-10-18 13:59:15
50
40
10
2
Đấu trường 12 IviMaster
#2L9CGY99
11 3 973
2019-10-18 14:03:44
459
360
11
2
Đấu trường 12 Ferni 45
#C29G22U9
9 3 904
2019-10-18 08:26:25
43
40
12 Đấu trường 12 laaiunska
#Y8PRGCCGV
9 3 867
2019-10-18 16:46:17
10
40
13
3
Đấu trường 12 hisk
#2YJL8RG8G
10 3 763
2019-10-17 03:59:37
24
40
14
3
Đấu trường 12 lucas
#PRRVQU9JL
9 3 746
2019-10-18 13:31:06
104
0
15 Đấu trường 12 noAelanikilator
#P9UL0V8JQ
9 3 737
2019-10-18 14:32:44
0
40
16
4
Đấu trường 12 Elder
darek. barrios.
#P2V8CJJ8L
6 3 687
2019-10-17 15:29:58
126
120
17
4
Đấu trường 12 Elder
joselillo
#Y8C88LC
8 3 675
2019-10-18 12:03:15
72
0
18
4
Đấu trường 12 NOAH-RP
#Y2JLV02YR
9 3 640
2019-10-18 15:13:07
70
120
19
4
Đấu trường 12 marcmetra
#988CLRRYQ
8 3 600
2019-10-17 19:44:46
0
40
20
4
Đấu trường 11 Mister xd
#2899JQCU
10 3 593
2019-10-16 18:43:47
0
40
21
4
Đấu trường 11 MGC1927
#U00CJRU
10 3 472
2019-10-17 09:19:00
154
80
22
4
Đấu trường 11 Nacho
#CJ8YJ28L
10 3 459
2019-10-18 15:46:11
92
160
23
4
Đấu trường 11 dilan el mago
#VP2CRGQQ
10 3 432
2019-10-16 05:36:49
34
40
24
3
Đấu trường 11 Elder
Jarood
#2YQ9GLC2
10 3 422
2019-10-17 21:56:46
278
360
25
3
Đấu trường 11 alexon
#8C2Q2RUQG
8 3 372
2019-10-18 14:24:00
176
270
26 Đấu trường 11 SuperCell
#PRU9LYQC2
8 3 306
2019-10-18 15:12:15
0
0
27
4
Đấu trường 10 amg66
#P29VYJ88
9 3 259
2019-10-18 13:37:49
18
120
28
4
Đấu trường 10 Golem de fuego
#9RLV9GPVV
9 3 251
2019-10-17 16:26:38
200
80
29 Đấu trường 10 popiop00
#U928Y2V
9 3 224
2019-10-18 18:06:27
500
290
30
5
Đấu trường 10 Beapro13
#9C8LJYL8R
9 3 219
2019-10-16 19:16:51
40
80
31
5
Đấu trường 10 Elder
Rubens
#PU9YV8QYC
8 3 163
2019-10-18 12:23:31
132
200
32 Đấu trường 10 ezekiel IV
#YVVCUP8C8
7 3 127
2019-10-18 14:11:31
445
320
33
6
Đấu trường 10 XxDario400xX
#PCUPYCJC
10 3 090
2019-10-18 16:17:43
172
0
34
4
Đấu trường 10 jenciso11
#LC0UGR02
9 3 064
2019-10-17 17:13:24
0
160
35
4
Đấu trường 10 estevez34
#PVYUYYLYC
8 3 044
2019-10-17 17:20:16
0
0
36
3
Đấu trường 10 Strike_GamingYT
#PJUPGYPLP
8 3 024
2019-10-18 11:47:50
18
80
37
3
Đấu trường 10 Pan tumaca
#ULCL9C0L
10 3 023
2019-10-18 17:48:51
316
200
38
2
Đấu trường 9 Estu
#PULLRY2QR
8 2 954
2019-10-18 13:59:19
94
240
39
4
Đấu trường 9 enpausa
#YCPGUC2PR
9 2 916
2019-10-18 18:37:35
71
180
40
3
Đấu trường 9 FG2006
#8YG9CLV2U
10 2 850
2019-10-18 16:53:50
70
150
41
1
Đấu trường 9 axelito Coc
#8890YGPP
10 2 730
2019-10-16 19:28:20
105
0
42
1
Đấu trường 9 Marcecon
#9GGRVU8LG
9 2 718
2019-10-18 16:47:25
22
0
43 Đấu trường 9 Carlitos11
#2RVP2QL98
8 2 715
2019-10-18 14:14:12
0
0
44
2
Đấu trường 9 Master Nico
#RG82L0JJ
9 2 666
2019-10-18 15:58:23
10
60
45
1
Đấu trường 9 gael
#PLLP00YL0
9 2 630
2019-10-18 18:37:10
158
30
46
1
Đấu trường 9 javigc13
#PRRVRU8LY
8 2 630
2019-10-18 13:46:06
35
120
47 Đấu trường 8 diego
#802VJYLQ
10 2 591
2019-10-18 16:57:40
202
220
48 Đấu trường 8 Rodrofushack23
#228U9YGUQ
10 2 561
2019-10-18 17:48:29
62
60
49 Đấu trường 8 A.C.A.B.1312
#8LVGP8U2P
10 2 453
2019-10-15 16:03:55
40
30
50 Đấu trường 7 jesus1982
#8YRCC2YQ8
8 2 157
2019-10-17 19:28:37
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord