7ou7ou

#898LPPL0

46 119

45 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 119
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader 50shotsman
Phạm vi chiến tích 3 552 – 5 511
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 433
Elder 14
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
50shotsman
#YL8RP0Y
13 5 511
2019-09-17 01:02:36
87
30
2 Co-leader
3bar
#2Y002PC9V
12 5 173
2019-09-16 23:33:40
98
0
3 helmi
#2V09RCPJ0
11 5 033
2019-09-16 23:40:01
0
16
4
2
Elder
LOUISXV
#2VP2992V0
11 4 996
2019-09-16 23:16:30
0
20
5
1
terba7 l3asba
#2YGCQYLLG
11 4 952
2019-09-16 19:14:15
0
0
6
9
Elder
haythem zrida
#98J2JR0V0
10 4 873
2019-09-17 02:15:14
0
0
7
2
Elder
mouka
#8R82GQ20L
12 4 873
2019-09-16 16:11:08
74
0
8
3
ilyes
#9GCYRRCRP
10 4 847
2019-09-16 20:52:04
0
0
9
1
Co-leader
ostoura
#PLR9GGQUY
10 4 823
2019-09-17 00:47:51
8
40
10
1
Elder
bayrem
#PLGJ0U9Q8
10 4 822
2019-09-17 03:11:44
0
40
11
4
Elder
med sabri
#PLR8QP8YG
10 4 799
2019-09-17 01:33:50
0
40
12
2
Elder
toxido
#9U0LGL08G
10 4 753
2019-09-16 16:00:07
0
0
13
1
Co-leader
degla
#2RPR92CLQ
12 4 732
2019-09-16 19:36:02
58
0
14
1
DIABLO
#8L0VCUGPQ
11 4 710
2019-09-14 23:02:29
0
0
15
1
yaasin
#92PULYV2G
10 4 699
2019-09-15 22:18:50
0
24
16
12
DoDò
#8RRCULPJJ
12 4 593
2019-09-16 22:44:38
0
0
17 Aziz
#9CU80GQUR
9 4 591
2019-09-17 00:42:45
9
90
18
2
Elder
hichem
#P8LRUP00Y
10 4 579
2019-09-16 14:27:15
27
0
19
1
3ar3ar
#Y0QVLYP0G
10 4 576
2019-09-16 21:51:58
0
67
20
1
Elder
¥المقرف¥
#PL22RL099
10 4 468
2019-09-15 18:55:15
0
0
21
1
ahmed
#8L9VLC0CJ
10 4 446
2019-09-15 19:07:54
0
0
22
1
killer
#2CY9V2RL8
11 4 423
2019-09-02 21:19:38
0
0
23
1
Elder
Ahmed
#YU0YVJLJ
11 4 387
2019-09-03 19:24:57
0
0
24
1
Chedy
#29GR28YQ0
10 4 316
2019-09-16 23:34:10
0
0
25
1
Co-leader
ayoub
#CJJ0LJG2
10 4 259
2019-09-15 14:44:58
0
0
26
1
yessine
#PGLUYVVQ9
9 4 253
2019-09-14 17:03:04
0
0
27
1
Ămine.X
#9U9VLQVRG
8 4 239
2019-09-09 01:59:16
0
0
28
1
hamouda
#PQ0UVQYLR
9 4 206
2019-09-16 22:23:59
0
0
29 Elder
rabii
#99VVCCJCV
10 4 053
2019-08-29 14:41:45
0
0
30 Elder
oussema
#P008V02UQ
11 4 038
2019-08-20 14:36:19
0
0
31 Malek
#PG9PPJVG2
10 4 028
2019-08-06 15:07:58
0
0
32 adam
#PJCLU9CY
12 4 016
2019-08-18 06:10:51
0
0
33 Co-leader
spartacus
#89YGUUC0
12 4 007
2019-07-25 14:52:49
0
0
34 Co-leader
sfaxien
#8YQPJ988G
10 4 001
2019-04-27 11:23:15
0
0
35
1
Đấu trường 12 hâmzâ
#PJUYPJJU2
10 3 970
2019-09-17 00:09:06
36
16
36
1
Đấu trường 12 ta7chalek
#PRYVCR0VU
8 3 939
2019-09-16 15:53:00
20
0
37 Đấu trường 12 jack
#U2QLV2Y2
8 3 792
2019-09-16 22:40:26
16
50
38 Đấu trường 12 real madrid
#2GGCQ292L
10 3 791
2019-09-17 02:45:18
0
0
39 Đấu trường 12 Elder
CHWERREB
#808RQ8L9C
9 3 756
2019-09-01 21:54:16
0
0
40 Đấu trường 12 M4ST3R
#LR0RCGPU
10 3 752
2019-09-14 12:18:20
0
0
41 Đấu trường 12 medali homrani
#YV8QRCQP9
8 3 645
2019-09-10 23:37:26
0
0
42 Đấu trường 12 ♍مؤمن♏
#PYYJC9PCL
8 3 639
2019-08-29 15:10:29
0
0
43 Đấu trường 12 Elder
MR HOFFMAN
#2JJPV0PYG
9 3 626
2019-09-16 20:52:29
0
0
44 Đấu trường 12 Elder
badra
#P88908Q8Y
9 3 600
2019-09-16 20:51:50
0
0
45 Đấu trường 11 Co-leader
achraf
#2U8GCRQ28
10 3 552
2019-07-20 14:44:18
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord