Goblin Gang

#89290G92

51 868

48 / 50

Yes, we’re salty. But not salty like the sea, salty like nuts you munch on!! 70 war wins, Eat Booty REQUEST IN ENGLISH!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 868
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader DirtyPipeFitter
Phạm vi chiến tích 4 175 – 5 818
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 182
Elder 12
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
j-pistol
#8Y9PLUQU
13 5 818
2019-12-13 04:54:13
326
360
2 Leader
DirtyPipeFitter
#8PJ8RGRV
13 5 573
2019-12-13 05:24:34
780
480
3
1
Co-leader
twisted
#JCJL2GLG
13 5 493
2019-12-13 04:16:18
588
440
4
1
BrevvyBrev
#22L9LC9P
13 5 489
2019-12-13 03:57:33
85
120
5
1
Co-leader
wreckoning
#9GC0L0C9
13 5 472
2019-12-13 01:33:45
254
280
6
1
Elder
jordan23
#PUPP8QCY
13 5 443
2019-12-12 21:19:25
364
360
7 Co-leader
Lemus
#9G2RCU0Y
13 5 310
2019-12-12 23:33:29
36
240
8 Elder
Lord Brycecream
#LC0CCCLY
13 5 304
2019-12-13 04:31:51
72
240
9 Elder
prettyboy
#2JL2YQ0GV
12 5 249
2019-12-13 09:44:58
234
320
10 Co-leader
Pillary Clinton
#8P0PLPGPY
12 5 238
2019-12-13 07:49:48
148
360
11
6
Lawson
#8RP02CR
12 5 197
2019-12-13 06:41:21
144
200
12 Suk Mike Hok
#JCUYV8UR
13 5 185
2019-12-13 08:54:05
465
352
13
2
The guy
#P00VVGVV
13 5 157
2019-12-12 13:56:05
362
280
14 Co-leader
La Tuberia
#8U9Y2YU8G
13 5 152
2019-12-13 09:06:54
236
280
15
2
DRAGON SLAYER T
#99LLRPCY
12 5 113
2019-12-10 18:34:21
258
240
16 Co-leader
Fabrizio
#9RRV90L98
12 5 108
2019-12-13 06:48:51
595
440
17
9
Elder
JMonk82
#UUG9P9VU
13 5 105
2019-12-13 01:20:22
104
240
18 Barbarian
#2V80J98VP
11 5 085
2019-12-12 17:21:45
86
200
19
4
AMS
#YP8CYQP
12 5 076
2019-12-11 21:57:13
128
200
20
1
Rizzy
#P00L00UL
13 5 053
2019-12-13 04:00:38
62
120
21
1
Co-leader
Prince D
#LVYRQJP2
13 5 052
2019-12-13 01:06:26
220
320
22 Jonathan
#8LPJYPU0P
12 5 004
2019-12-13 00:48:15
424
240
23 PedroGeromel3
#2UPLJLY9L
11 5 004
2019-12-13 08:18:34
216
320
24
4
Ewop
#PQC2RLR9
11 5 003
2019-12-13 00:32:29
614
160
25
1
Elder
Dougan
#Y9R22LCR
13 4 995
2019-12-11 13:31:33
122
120
26
5
Aurélio
#8VCQ2CGUJ
12 4 987
2019-12-13 09:33:49
224
330
27
2
Elder
Fuzzy Nuggets
#9VPLQ0LJ
12 4 969
2019-12-13 03:18:05
306
320
28
1
fisherman
#8YRYYV2Y
12 4 961
2019-12-13 01:50:36
45
160
29
2
RIGHT ARM RAGE
#2V88VLR8
12 4 917
2019-12-13 04:06:52
144
280
30
4
HANUMAN
#829JQJQP8
12 4 911
2019-12-13 09:56:46
376
400
31 Phantom striker
#Y29GYGGC0
10 4 899
2019-12-13 08:08:03
119
440
32
2
Elder
Bonzai
#8RJYY29Q9
13 4 898
2019-12-13 07:13:14
354
400
33 Elder
Asapbenzoばんかい
#QJYGVCGG
12 4 882
2019-12-13 04:00:24
81
160
34
3
ghostsquad_yt
#9G0GQJC0P
11 4 862
2019-12-13 03:36:02
686
280
35
3
Co-leader
Sneaky Goblin
#P0288PG0C
12 4 841
2019-12-13 05:47:41
257
400
36
4
Elder
Mrwadewillson1
#PVR80V0LG
11 4 841
2019-12-13 07:10:15
136
80
37
2
Elder
TheyLoveYuriㅊ하
#9J2QQ9G2G
13 4 825
2019-12-13 05:27:37
538
280
38 hydragaming22
#98008QPY
13 4 805
2019-12-13 03:52:01
138
240
39
3
Ociweth
#2YGUQGQR0
13 4 782
2019-12-12 19:52:53
125
40
40
1
lilwatercup
#8PQVQP0Q
10 4 709
2019-12-13 04:32:02
750
200
41
2
Elder
fishSticks
#8CJQ0LRJ
12 4 707
2019-12-13 01:46:33
34
40
42 succ me papi
#P8PUCRGQY
9 4 671
2019-12-12 17:39:40
114
80
43 Co-leader
Trimble
#J22Y8P8G
13 4 476
2019-12-12 08:47:00
104
200
44 Elder
Tedooo
#9L9JGY9J
12 4 448
2019-12-09 00:34:20
0
40
45 !never give up!
#8PVPJ020L
11 4 440
2019-12-12 06:34:43
64
80
46 Lumberjack
#2RV2QRGGJ
11 4 424
2019-12-12 16:15:14
42
0
47
2
Big P
#2V8Y20YVR
12 4 300
2019-12-13 06:11:21
418
360
48
2
Saraaaachah
#PYQ2P9VUG
10 4 175
2019-12-13 08:01:24
54
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord