SingaporeBROs4

#890LQY9

45 668

50 / 50

Bros only

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 668
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader uhoh
Phạm vi chiến tích 1 923 – 5 262
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 932
Elder 20
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
hlhblizz
#2YQYVULP
13 5 262
2 631
936
640
2 Elder
Saven Tan
#QG92YCV
13 4 916
2 458
1700
720
3 Co-leader
Gowee
#8V08VU2C
13 4 908
2 454
1278
720
4 Elder
Etch
#Y8GQC20G
13 4 873
2 436
1020
760
5 Co-leader
Hannah
#9LJLPR9G
13 4 793
2 396
1168
600
6 Elder
Cepheids
#28VC0LCGU
12 4 738
2 369
502
480
7
2
Elder
redza
#9QYCPUUV
13 4 730
2 365
986
700
8 tlm
#P2JYLYJL
13 4 722
2 361
691
720
9
2
Elder
Tongaroo
#L09R08LR
12 4 712
2 356
234
360
10
1
Elder
takuya
#VJJGLRU9
12 4 585
2 292
148
440
11
1
riduan
#QC9Y28R
13 4 524
1 131
128
360
12
5
Elder
pyrrhous
#L8L2GGQR
12 4 504
1 126
320
640
13
1
Co-leader
nixice
#88QLRGQC
13 4 503
1 125
474
560
14
2
Elder
shalom
#L2R20282
12 4 491
1 122
150
432
15
2
Co-leader
Your Father
#2VGL2VPQ
13 4 482
1 120
475
680
16
4
Elder
4Y-Rover
#8Q29L8LV
12 4 453
1 113
0
0
17
3
lord T
#Y2L0JJ9P
12 4 434
1 108
236
160
18 Zy193
#GR0QQJVR
12 4 430
1 107
0
80
19 noobdan
#CJRURP0G
11 4 426
1 106
38
80
20
5
Elder
Dolp
#992JYCLG
12 4 408
1 102
321
480
21
2
Elder
FSpec
#2VVRL9V9
13 4 403
528
704
520
22
3
Co-leader
officeboy
#8QQGVYRP
13 4 387
526
758
640
23
2
ahping
#8UVRV0RYY
11 4 374
524
150
440
24 Elder
hanz716
#2GGVVQ22
11 4 359
523
0
40
25
3
Elder
lanethan
#2899P829R
12 4 353
522
30
40
26 ahwee
#JGP8C0RJ
12 4 316
517
342
400
27 HafizG
#Y90JVQJ2
12 4 267
512
170
400
28 Co-leader
Emunah
#9JQL9RR2
12 4 262
511
288
560
29 FvA seolhyun
#Y990YC8C
11 4 219
506
0
0
30 f1Z_G
#22J98QYQQ
11 4 212
505
230
440
31 Elder
Estbera
#PUU0QGU
11 4 211
421
0
40
32 J3T
#2YUC98PP2
12 4 180
418
86
200
33 Elder
spartans6sir
#8J099YG
13 4 171
417
0
0
34
1
天之骄子
#L29RVVPV
11 4 149
414
212
160
35
1
Leader
uhoh
#PR82RULQ
12 4 111
411
519
600
36 daddyjim
#C08GGC9V
13 4 093
409
516
640
37 Fai
#22QYCY8UV
13 4 067
406
432
520
38 Elder
wongcw
#9VY02909
13 4 024
402
680
640
39 Elder
ita
#2G00VLJC
12 4 001
400
0
0
40 ms pom
#2PJ0QYYUR
11 4 001
400
0
0
41 Elder
junkman82
#80CRPQCC
13 4 001
120
0
0
42 renry
#9G9UCLUV
12 4 001
120
0
0
43 MayNg-吴翠媚
#22LYYJLU0
11 4 001
120
0
0
44 kolok--5
#RL8R8C00
11 4 001
120
0
0
45 Elder
L0S3R
#82JUQPPU
11 4 000
120
0
0
46 Đấu trường 12 DagenToh
#PQQCUQR2
12 3 973
119
10
40
47 Đấu trường 12 sunny
#LJCC0RQR
12 3 921
117
0
0
48 Đấu trường 12 Elder
kablong
#QYJ2CPC0
12 3 850
115
0
0
49 Đấu trường 12 idyllique
#PC8C8GQC
11 3 682
110
0
0
50 Đấu trường 6 Canister
#PR9PYRUQC
7 1 923
57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord