TN warriors

#88YY0JL0

47 458

42 / 50

forza taraji !!!! asba lefri9i

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 47 458
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader mohamm
Phạm vi chiến tích 4 008 – 5 518
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 548
Elder 17
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
mohamm
#2C2GYGJJG
12 5 518
2019-09-15 14:43:19
313
160
2 Mr` Eix ❄
#82GQJUU0R
11 5 159
2019-09-14 13:49:13
286
410
3 Elder
moutaz mh
#8URPCRU88
11 5 067
2019-09-15 17:50:06
10
230
4
1
Co-leader
Riadh
#2U9LUJJR8
11 5 055
2019-09-14 22:27:59
0
80
5
1
Elder
YyNn.m
#8R998C0P2
12 5 039
2019-09-15 11:53:23
370
240
6
6
fakhri
#P8GQPYYLQ
11 5 018
2019-09-15 17:20:33
0
40
7
3
Co-leader
Angel
#UUQ89QG8
11 5 005
2019-09-15 19:42:35
767
576
8
1
Elder
aymen
#99YGQVPRR
11 4 984
2019-09-15 17:18:02
185
120
9 Co-leader
wael
#R9LY0P9V
12 4 949
2019-09-14 10:39:22
236
320
10
2
Elder
yacine benz
#9QY2Q0P22
11 4 938
2019-09-15 12:41:00
0
40
11
1
Elder
Gannicus
#80RYJC8L8
11 4 916
2019-09-15 19:56:04
631
560
12
1
Elder
"CHOMAKHER"
#CVYCV8LC
12 4 911
2019-09-14 07:45:14
342
232
13
1
Co-leader
GoD_EaTeR
#2RGCGLL8
12 4 908
2019-09-15 19:49:44
555
512
14
1
Elder
Mèêđ
#VGVRV0PV
10 4 844
2019-09-14 18:25:56
248
160
15
2
Elder
Omar
#80R80V9V
11 4 807
2019-09-15 16:27:22
10
80
16
1
meh di mz
#P92U0P9CJ
10 4 803
2019-09-15 10:00:11
51
440
17
1
Souheil
#9LYQJYPC
11 4 787
2019-09-14 13:04:05
0
280
18 Elder
dhahak
#89UGGQ2Q9
11 4 763
2019-09-10 20:07:54
38
103
19
12
saif
#89PY0C2JJ
9 4 749
2019-09-15 18:50:53
168
223
20
1
Elder
Bassem80
#QGJQL2Q9
10 4 749
2019-09-15 15:44:45
62
0
21 Elder
$Ghaith$
#9UC0LV0JV
10 4 724
2019-09-15 20:26:53
28
160
22 oussama
#2PVPJR2RL
9 4 704
2019-09-15 13:53:34
93
120
23
3
Elder
VALHALA
#98CCRQQUJ
10 4 686
2019-09-15 16:04:16
386
240
24
1
gaston
#9PLRCLQLQ
10 4 673
2019-09-15 18:57:07
365
310
25
1
Elder
Hedi 1234
#9CU028V9Y
10 4 657
2019-09-15 18:32:04
374
160
26
1
achref غ
#8YPR288CC
11 4 648
2019-09-15 13:10:29
126
240
27
1
Elder
saife
#Y8Y80CRLL
10 4 610
2019-09-14 22:07:34
82
0
28
1
Co-leader
salouha93
#2YUC2V0CR
11 4 578
2019-09-15 16:18:37
400
320
29
1
Co-leader
Gon
#98PGC9LCP
10 4 576
2019-09-14 10:18:26
0
0
30
1
Co-leader
POSEIDON
#LRR2JV9
12 4 547
2019-09-15 17:43:57
851
592
31
1
Co-leader
le prince rayen
#2VLQ0RPQG
10 4 527
2019-09-04 08:16:58
0
0
32 Elder
dompteur-FLY
#8VU2QL9UV
10 4 520
2019-09-15 09:26:22
125
240
33 jeeves
#2RRYRGGV
10 4 318
2019-09-05 08:04:03
0
0
34 zginga
#9LJYU0L0
10 4 251
2019-09-03 19:00:54
0
0
35 Momo
#PRC8GJJU
11 4 207
2019-08-26 13:51:14
0
0
36 Elder
ahmedmutd
#2UQJ0L2RL
10 4 189
2019-08-25 12:59:23
0
0
37 Toufa
#89GCJPLQ
11 4 135
2019-09-07 04:31:06
0
0
38 ¶jed¶{8\}
#9JG0QPCGG
10 4 125
2019-09-15 03:42:20
0
40
39 011
#PLU20UGRR
9 4 084
2019-08-25 09:07:20
0
0
40 c9amd
#98LL8V8QC
10 4 058
2019-09-04 04:59:43
0
0
41 mahdi
#8Y2YGQJ
10 4 049
2019-09-01 22:04:31
0
0
42 Elder
ghrnad
#9UJ8JJ9U0
10 4 008
2019-07-31 22:05:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord