IL Warriors

#88VUY20Q

47 339

47 / 50

קלאן תחרותי בטופ הישראלי, עם אנשים בוגרים ורציניים 🇮🇱RoyaleApi.com 🇮🇱 PB:4600, WW:50

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 339
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader noam
Phạm vi chiến tích 4 108 – 5 042
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 570
Elder 2
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
♠️The Punisher♠
#JVU2UGJJ
13 5 042
2 521
508
160
2
1
ברומי
#22GJLV8JP
13 5 038
2 519
196
150
3
1
מלך הג'יינט
#RRGG82J0
13 4 979
2 489
78
120
4 Co-leader
Mor
#82LG9RU9L
13 4 931
2 465
262
160
5
2
MaorElharar
#2PJJJLLYJ
13 4 916
2 458
270
200
6
6
גיא
#2C2UPPQYV
13 4 914
2 457
376
160
7
1
Berlad
#9LVYGVVVL
13 4 901
2 450
66
160
8
1
YosNightFly
#8QP9JQ29
13 4 875
2 437
152
160
9
1
Omerabr
#289JCCV2J
13 4 842
2 421
0
120
10 israel Mishkin™
#URJJ2J9
13 4 779
2 389
0
40
11
3
Flawless
#JQPRQLU
13 4 771
1 192
326
160
12
4
Elder
•N¡na•
#QPQPVL9V
13 4 761
1 190
84
120
13
2
RyoukoN
#2CUJYY2PJ
13 4 761
1 190
46
120
14
3
hezi shamoha
#2VCRC0U2G
12 4 743
1 185
26
160
15
7
Keto
#29QYYGPPC
13 4 739
1 184
280
80
16
3
אמיר
#Y2PCYPJL
12 4 738
1 184
282
160
17
1
AvramPro✌
#2CLVY2CYG
12 4 703
1 175
0
0
18
1
dark knight
#RJ8QV2VU
12 4 692
1 173
10
120
19
4
wickedmummy
#80RUVJ2C2
12 4 687
1 171
160
120
20
5
GoalDigger26
#2PLQ08GY
12 4 682
1 170
60
160
21
1
Shahar
#889CU0JC
13 4 657
558
68
160
22
8
nehorai
#89CJ8ULU
12 4 621
554
86
120
23
1
roy
#U8QLRCL
12 4 621
554
118
160
24
1
idan
#YPQQYUPV
13 4 616
553
202
160
25
7
eliran
#89R9PPVUC
13 4 615
553
368
160
26
5
nadav
#2QL0G90QY
12 4 611
553
0
40
27
6
Eobard Thawne
#29GL2L99
12 4 604
552
8
120
28
2
Megatron™️
#GJLL9Y2
13 4 577
549
90
120
29 niro
#9QJLJ0GJ
12 4 567
548
174
120
30
1
eZragonN
#C8V8R2LL
13 4 559
547
128
120
31
6
♡ king goblin ♡
#8YCR9P
12 4 543
454
58
120
32
4
Relaxeazy
#282UR9VCP
12 4 541
454
98
160
33
1
zoro
#2GCJC9CLR
12 4 537
453
20
140
34
6
טט
#229G0YYRP
12 4 531
453
108
160
35
1
Tom
#99LQPP8Y
12 4 522
452
0
0
36
9
Leader
noam
#89UYRR8V
12 4 519
451
58
80
37
1
Tristan
#2GCR02PUG
12 4 500
450
0
0
38
3
chemi
#2CP9Y2CCQ
12 4 497
449
38
160
39 HypersoniC
#JJYLJRV
12 4 462
446
60
80
40
1
avi
#YYJ8YUUL
12 4 425
442
40
80
41
1
Dean
#29JY80UG2
12 4 384
131
38
80
42
2
ItzSaar
#P2QQU82Q
13 4 354
130
90
120
43 IF_BOSSMARINE
#8V2G2QLU
12 4 305
129
66
160
44
1
X-POW MAHMOODJA
#29JPRU0LR
12 4 294
128
50
40
45
1
idan0902
#80UVU9J2L
12 4 239
127
0
0
46
1
adham.saif
#9YPJ8UJQ
12 4 229
126
0
0
47
2
shabi
#R0VR9Q8G
11 4 108
123
384
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord