IL Warriors

#88VUY20Q

57 369

47 / 50

קלאן תחרותי בטופ הישראלי, עם אנשים בוגרים ורציניים 🇮🇱RoyaleApi.com 🇮🇱 PB:6000 WW:60%

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 369
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Mor
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 148
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 570
Elder 18
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
ברומי
#22GJLV8JP
13 6 148
2020-02-23 09:46:04
1031
659
2
3
Elder
YosNightFly
#8QP9JQ29
13 6 108
2020-02-23 09:40:06
576
760
3
5
Elder
idan
#YPQQYUPV
13 6 033
2020-02-23 10:26:27
573
600
4 Elder
Shahar
#889CU0JC
13 6 032
2020-02-23 10:10:30
500
640
5
2
Elder
גיא
#2C2UPPQYV
13 6 011
2020-02-23 10:04:53
1066
750
6 ☆Liran☆
#C8V8R2LL
13 5 986
2020-02-23 06:38:18
1012
560
7
3
Leader
Mor
#82LG9RU9L
13 5 920
2020-02-23 09:43:54
228
600
8
7
Elder
מלך הג'יינט
#RRGG82J0
13 5 858
2020-02-23 08:49:09
795
360
9 Elder
shay
#2CJPG2U8V
13 5 849
2020-02-23 08:30:08
80
440
10
1
Elder
♣️Tomer♣️
#JVU2UGJJ
13 5 834
2020-02-23 04:20:13
428
456
11
2
Elder
Omerabr
#289JCCV2J
13 5 829
2020-02-23 08:25:38
80
580
12 Duv
#LPPL98GQ
13 5 826
2020-02-23 05:39:32
10
40
13
11
Elder
MaorElharar
#2PJJJLLYJ
13 5 816
2020-02-23 03:55:09
856
760
14 Elder
hezi shamoha
#2VCRC0U2G
13 5 795
2020-02-23 07:36:50
310
750
15
8
wickedmummy
#80RUVJ2C2
13 5 786
2020-02-23 09:48:56
1897
520
16
1
M.M™
#GPL2G8CP
13 5 740
2020-02-23 01:45:43
121
440
17
1
Aneel
#RV00GVJ2
13 5 721
2020-02-23 10:22:30
241
640
18
2
hosh
#2V0JCCYLG
13 5 721
2020-02-22 21:34:45
794
400
19 shay
#GLRV2P89
13 5 713
2020-02-23 05:22:33
819
600
20
3
♡ king goblin ♡
#8YCR9P
13 5 710
2020-02-23 10:25:13
658
460
21
1
alon
#C20YQQJJ
13 5 682
2020-02-23 03:13:58
765
560
22
1
itanir
#2L090JJJG
13 5 628
2020-02-23 06:52:54
1161
563
23
1
niso
#2JPQPUR9U
13 5 624
2020-02-22 18:45:57
89
280
24
1
SoulKill3r
#J2PGL0J0
13 5 606
2020-02-23 01:46:19
55
176
25
1
Elder
•N¡na•
#QPQPVL9V
13 5 599
2020-02-23 09:51:41
1286
464
26
5
Elder
Flawless
#JQPRQLU
13 5 599
2020-02-23 08:21:13
1559
520
27
7
yarin
#2ULCUQ2R9
13 5 585
2020-02-23 10:19:57
140
640
28 daniel
#V888JG02
13 5 570
2020-02-23 05:40:07
60
400
29 Barwo
#LYLPCQ8Q
13 5 553
2020-02-23 07:01:54
51
440
30 Keto
#29QYYGPPC
13 5 461
2020-02-23 10:23:19
758
400
31
1
Sharon™️
#99VURG0C
13 5 456
2020-02-22 18:18:28
122
397
32
5
טט
#229G0YYRP
13 5 453
2020-02-23 10:14:58
436
655
33 Elder
chemi
#2CP9Y2CCQ
13 5 439
2020-02-23 09:26:22
51
420
34 sam
#9RL9GP2U
13 5 396
2020-02-22 21:54:19
115
200
35 kulik
#RGVRC9Q0
12 5 366
2020-02-23 09:57:32
136
80
36 ManWithNoName
#9CRRCY8
13 5 362
2020-02-23 10:09:44
340
760
37 Elder
אמיר
#Y2PCYPJL
13 5 334
2020-02-22 16:40:50
40
360
38
1
Skazalnik
#2PPR8GVQY
12 5 323
2020-02-22 21:58:55
711
320
39
1
Elder
⚡️♦️MôR♦️⚡️
#2VQR09CG9
13 5 321
2020-02-23 00:03:33
108
280
40 DX7000pro
#J0VL2PUP
13 5 279
2020-02-22 19:52:32
127
400
41 Elder
Berlad
#9LVYGVVVL
13 5 195
2020-02-22 08:45:36
90
560
42
1
《☆》AMITAY《☆》
#92RU9RC2
13 5 186
2020-02-22 22:23:57
161
80
43
1
Elder
Tom
#99LQPP8Y
13 5 067
2020-02-06 06:09:15
0
0
44 HypersoniC
#JJYLJRV
13 4 803
2020-02-21 22:50:43
0
40
45 ido zakai
#2YGLLC2QP
13 4 576
2020-02-23 09:59:11
40
440
46 hog gangster
#80C2GPYLL
13 4 541
2020-02-21 15:18:58
30
40
47 Co-leader
noam
#89UYRR8V
12 4 001
2020-01-26 19:02:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord